-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země potřetí vyhrály soudní spor o kácení dřevin v Brně

16. května 2019
[Jihomoravský kraj]

Od května 2007 chybí náhradní výsadba za odstavné nádraží

Krajský soud v Brně na základě správní žaloby Dětí Země z března 2017 vydal dne 17. dubna 2019 rozsudek, kterým počtvrté zrušil rozhodnutí brněnského magistrátu o uložení náhradní výsadby nových dřevin za vykácení 476 kusů dřevin v říjnu 2007, které rostly na ploše odstavného nádraží, které bylo za tři miliardy korun dokončené v květnu 2010.

Soud uznal námitku, že kompenzací za vykácení dřevin není výsadba 50 kusů okrasných travin. Dosud bylo vysázeno 358 kusů dřevin, což je podle Dětí Země málo.

„Již dvanáct let probíhá s brněnskými úřady složitá diskuse o to, kolik se má vysadit nových dřevin. Nyní nám dal soud potřetí za pravdu, že se opět rozhodlo nezákonně, neboť za vykácené dřeviny nelze uložit výsadbu okrasných travin. Doufáme proto, že budou nahrazeny stejným počtem místně původních dřevin a přidá se k nim ještě třeba sto dvacet dalších dřevin,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Úředníci ÚMČ Brno-jih v říjnu 2007 v rozporu se zákonem neuložili žádnou věrohodnou náhradní výsadbu, v srpnu 2009 tvrdili, že když krajský soud v lednu 2009 zrušil rozhodnutí o kácení až po jejich vykácení, tak se řízení zastavuje, v prosinci 2012 uložili vysadit 916 kusů dřevin a 50 kusů travin, v červnu 2013 se toto množství zvýšilo na celkových 1.246 kusů, v říjnu 2013 se snížilo na 838 kusů a v říjnu 2016 to tak zůstalo.

„Tento brněnský případ bohužel otřesným způsobem dokládá, jak je velmi obtížné prosadit přiměřenou náhradní výsadbu za kácení dřevin, které nějaké stavbě „překážejí“, neboť každý se spíše chlubí tím, že nějaký strom vysadil, než že ho zachránil před jeho likvidací nebo zajistil za něho kvalitní výsadbu aspoň dvou až tří nových stromů. Přitom právě ve městě stromy chybějí, přestože ho nejúčinněji chladí,“ říká dále Patrik.

Podle něho jde o bizarní řízení, neboť státní investor SŽDC se brání zajistit přiměřenou výsadbu za vykácené dřeviny v ekologické hodnotě téměř 11 miliónů korun a úřady mu v tom ještě pomáhají opakovaným porušováním zákona. V tomto smyslu je účast spolků jako hlídačů zákona a demokracie nezastupitelná.

Brněnský magistrát dosud rozhodl čtyřikrát nezákonně, neboť Děti Země u krajského soudu uspěly třikrát a Správa železniční dopravní cesty, která si v květnu 2007 požádala o vykácení 476 kusů dřevin, uspěla jednou. Děti Země od září 2007 žádají vysadit aspoň třikrát více dřevin, než se kácelo, tj. 1428 kusů, což úřady odmítají.

Sdružení Brněnský drak, jehož členy byly OHL ŽS, a. s., a SKANSKA, a. s., stavělo první část odstavného nádraží za 3,1 mld. Kč (původně za 2,87 mld. Kč) od října 2007 do května 2010. Zpoždění výstavby bylo rok.


* * * * * * * * *


Průběh řízení o kácení 476 ks dřevin na místě odstavného nádraží v Brně a o uložení náhradní výsadby:

01) 24.05.2007 = SŽDC, s. o., podává žádost o vykácení 476 ks dřevin
02) 01.09.2007 = DZ podávají vyjádření č. 1 s návrhem vysadit min. 3x více místních dřevin, tj. 1.428 ks
03) 03.10.2007 = rozhodnutí č. 1 ÚMČ Brno-jih
04) 18.10.2007 = DZ podávají odvolání č. 1
05) 20.11.2007 = MM Brno zamítá odvolání č. 1 DZ
06) 29.11.2007 = DZ podávají žalobu č. 1
07) 01.02.2008 = KS Brno žalobě přiznává odkladný účinek (dřeviny jsou již ale vykácené)
08) 28.01.2009 = KS Brno žalobu č. 1 DZ uznává a ruší žalované rozhodnutí = spis. zn. 31 Ca 221/2007
09) 24.03.2009 = MM Brno ruší rozhodnutí č. 1 ÚMČ Brno-jih
10) 12.08.2009 = usnesení ÚMČ Brno-jih o zastavení řízení, neboť po vykácení dřevin se řízení již nevede
11) 05.09.2009 = DZ podávají odvolání č. 2
12) 07.10.2009 = ÚMČ Brno-jih dohodlo se SŽDC mimo správní řízení vysadit 234 ks dřevin a 50 ks travin
13) 11.11.2009 = MM Brno zamítá odvolání č. 2 DZ
14) 11.01.2010 = DZ podávají žalobu č. 2
15) 03.03.2010 = ÚMČ Brno-jih dohodlo se SŽDC mimo správní řízení vysadit 124 ks dřevin
16) 09.02.2011 = KS Brno žalobu č. 2 DZ odmítá = spis. zn. 31A 5/2010
17) 28.02.2011 = DZ podávají kasační stížnost č. 1 k NSS
18) 15.02.2012 = NSS rozsudek č. 2 KS Brno ruší = spis. zn. 2 As 45/2011
19) 28.06.2012 = KS Brno žalobu č. 2 DZ uznává a ruší žalované rozhodnutí = spis. zn. 31 A 5/2010
20) 14.09.2012 = MM Brno ruší usnesení ÚMČ Brno-jih o zastavení řízení
21) 10.12.2012 = rozhodnutí č. 2 ÚMČ Brno-jih o výsadbě 558 ks dřevin, neboť už bylo v letech 2009-10 vysázeno 358 ks dřevin a 50 ks okrasných travin
22) 20.12.2012 = DZ podávají odvolání č. 3
23) 01.03.2013 = MM Brna ruší rozhodnutí č. 2 ÚMČ Brno-jih
24) 02.05.2013 = DZ podávají vyjádření č. 2 s návrhem vysadit min. 3x více místních dřevin, tj. 1.428 ks
25) 04.06.2013 = rozhodnutí č. 3 ÚMČ Brno-jih o výsadbě 838 ks dřevin, neboť už bylo v letech 2009-10 vysázeno 358 ks dřevin a 50 ks okrasných travin
26) 21.06.2013 = DZ podávají odvolání č. 4
27) 31.07.2013 = MM Brna ručí rozhodnutí č. 3 ÚMČ Brno-jih
28) 31.10.2013 = rozhodnutí č. 4 ÚMČ Brno-jih o výsadbě 838 ks dřevin bez ohledu na vysázení 408 ks dřevin a travin v letech 2009-10
29) 18.11.2013 = SŽDC podává odvolání č. 1, neboť se nezapočítalo 408 ks již vysazených dřevin a travin
30) 19.11.2013 = DZ podávají odvolání č. 5
31) 10.02.2014 = MM Brna zamítá odvolání č. 1 SŽDC a odvolání č. 5 DZ
32) 08.04.2014 = SŽDC podává žalobu č. 1
33) 26.05.2016 = KS Brno žalobu č. 1 SŽDC uznává a ruší žalované rozhodnutí = spis. zn. 29 A 22/2014
34) 22.07.2016 = MM Brna ruší rozhodnutí č. 4 ÚMČ Brno-jih
35) 27.10.2016 = rozhodnutí č. 5 ÚMČ Brno-jih o výsadbě 430 ks dřevin, neboť už bylo v letech 2009-10 vysázeno 358 ks dřevin a 50 ks okrasných travin
36) 15.11.2016 = DZ podávají odvolání č. 6
37) 09.01.2017 = MM Brna zamítá odvolání č. 6 DZ
38) 13.03.2017 = DZ podávají žalobu č. 3
39) 17.04.2019 = KS Brno žalobu č. 3 DZ uznává a ruší žalované rozhodnutí = spis. zn. 29 A 58/2017


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Děti Země potřetí žalují kácení dřevin pro odstavné nádraží (TZ, 15.03.2017)

Náhradní výsadba dřevin za odstavné nádraží je výsměch (TZ, 02.01.2013)

Brněnský magistrát podruhé prohrává spor o kácení dřevin (TZ, 12.07.2012)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-