-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Brněnský magistrát podruhé prohrává spor o kácení dřevin

12. července 2012
[Jihomoravský kraj]

Náhradní výsadba za odstavné nádraží se řeší již čtyři roky

Na základě správní žaloby Dětí Země vydal Krajský soud v Brně dne 28. června 2012 rozsudek, kterým zrušil rozhodnutí brněnského magistrátu o zastavení řízení o kácení mimolesních dřevin na místě odstaveného nádraží v Brně, které bylo dostavěno v květnu 2010.

Soud uznal, že řízení zastavit nelze, neboť nebylo rozhodnuto o náhradní výsadbě za pokácených 476 kusů dřevin v hodnotě 11 miliónů Kč. Magistrát poprvé u soudu prohrál v lednu 2009, neboť náhradní výsadba byla tehdy uložena nezákonně.

„Rozsudek jsme očekávali, neboť nám bylo hodně divné, když magistrát společně s ÚMČ Brno-jih v roce 2009 odmítnul Správě železniční dopravní cesty, s. o., uložit náhradní výsadbu ve výši 11 milióny Kč za zlikvidované stromy pro stavbu odstavného nádraží,“ pochvaluje si rozsudek předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Spor o náhradní výsadbu se táhne ale již od roku 2007, kdy sice byla uložena, ale rozsudek krajského soudu z roku 2009 potvrdil názor Dětí Země, že to bylo nezákonně. Následně ÚMČ Brno-jih a brněnský magistrát náhradní výsadbu odmítly uložit. Tvrdily, že vykácením dřevin odpadl předmět řízení, takže ho zastavily. Tento postup ale krajský soud nyní a Nejvyšší správní soud již v únoru 2012 označily za nezákonný.

„Připadá nám to jako nějaké spolčení úředníků brněnského magistrátu s investory, kteří by tak ušetřili milióny korun za neprovedení kompenzace za způsobenou ekologickou újmu vykácením dřevin, což by se jistě každému líbilo, ačkoliv zákon říká jasně, že přiměřená výsadba dřevin je povinná,“ myslí si Patrik.

Za pravdu mu dává další rozsudek NSS z prosince 2011, který zamítl kasační stížnost brněnského magistrátu. Ten v ní mj. účelově tvrdil, že když krajský soud svým rozsudkem z března 2011 zrušil rozhodnutí o kácení borovic na ploše 1200 m2 a čtyř bříz na místě výstavby bytového domu a ubytovny v Brně-Líšni, tak nepřihlédl k tomu, že za již vykácené stromy nelze náhradní výsadbu v novém řízení uložit.

„Zda si tento nesmysl vymysleli úředníci na Ministerstvu životního prostředí nebo na brněnském magistrátu, nevíme. Nicméně doufáme, že do podzimu bude v novém řízení za výstavbu odstavného nádraží uložena SŽDC náhradní výsadba za 11 miliónů Kč a že tyto peníze se v jejím rozpočtu najdou,“ uzavírá Patrik.

Spor o kácení dřevin na místě odstavného nádraží v Brně a o uložení náhradní výsadby:
01) 24.05.2007 = žádost Správy železniční dopravní cesty, s. o., o vykácení 476 ks dřevin
02) 03.10.2007 = ÚMČ Brno-jih povoluje kácení s náhradní výsadbou za 11 mil. Kč
03) 20.11.2007 = MM Brna kácení potvrzuje
04) 29.11.2007 = správní žaloba Dětí Země č. 1
05) 28.01.2009 = Krajský soud v Brně žalobu uznává
06) 12.08.2009 = ÚMČ Brno-jih řízení o kácení zastavuje, neboť dřeviny jsou vykáceny
07) 11.11.2009 = MM Brno řízení potvrzuje
08) 11.01.2010 = správní žaloba Dětí Země č. 2
09) 09.02.2011 = Krajský soud v Brně žalobu odmítá
10) 28.02.2011 = kasační stížnost Dětí Země
11) 15.02.2012 = Nejvyšší správní soud stížnost uznává
12) 28.06.2012 = Krajský soud v Brně žalobu uznává
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-