-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Již osm let trvá územní řízení pro SJ kolejový diametr v Brně

20. srpna 2019
[Jihomoravský kraj]

Je to neschopnost Jihomoravského kraje, tvrdí Děti Země

Stavební úřad ÚMČ Brno-střed svým usnesením ze dne 17. července 2019 již po osmé přerušil územní řízení o umístění podzemní stanice Severojižního kolejového diametru v Brně délky 550 metrů pod budoucím odsunutým železničním osobním nádražím, neboť Jihomoravský kraj svou žádost ze srpna 2011 opět řádně nedoplnil. Řízení je nyní přerušené do konce října.

Podle Dětí Země jde o další důkaz, že za délku správních řízení spolky nemohou, neboť hlavním viníkem je často sám neschopný investor.

„Bizarní na tomto řízení o umístění tří podzemních částí kolejišť stanice diametru je to, že ačkoliv jeho výsledek závisel na územním rozhodnutí pro odsun nádraží, které bylo potvrzeno v prosinci 2018, tak Jihomoravský kraj stejně během těch osmi let nedoplnil svou žádost o jiné potřebné podklady,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který se v Brně od roku 2000 zabývá také povolováním odsunutého železničního nádraží a od roku 2007 kácením dřevin na území odstavného železničního nádraží, které bylo dostavěno již v květnu 2010.

Podle studie proveditelnosti z března 2011 by měla nově postavená železniční trať v podobě Severojižního kolejového diametru propojit Řečkovice, odsunuté osobní nádraží a Chrlice, a to hlavně podzemní tratí. Do budoucna se ale počítá s přepravou osob z Tišnova do Křenovic.

Celkové stavební náklady na výstavbu SJKD mají být 22,3 miliard korun a dalších 1,4 miliardy korun tvoří vlaková souprava. Výstavba SJKD měla probíhat v letech 2021 až 2030 s tím, že první úsek z Moravského náměstí do Chrlic se měl stavět do roku 2025.

„Ještě před tím se ale mělo v letech 2014 až 2016 za 1,1 miliardu korun pod odsunutým nádražím postavit podzemní kolejiště délky 550 metrů s nástupištěm délky 100 metrů, což se Jihomoravskému kraji v čele s hejtmanem Haškem zjevně nepovedlo a nepovede ani s hejtmanem Šimkem,“ upozorňuje dále Patrik.

O poloze nového nádraží v Brně rozhodlo dne 27. února 2018 zastupitelstvo, které doporučilo odsun nádraží ve variantě Ac s výstavbou SJKD. Za přijatelné ovšem považovalo i varianty Ab a také B1b s nádražím pod Petrovem. Vláda se pak 10. července 2018 přiklonila k variantě Ab za cca 43 miliard korun, ale bez SJKD.

Územní rozhodnutí pro odsunované nádraží ze září 2013 potvrdil Krajský úřad Jihočeského kraje v prosinci 2018, přičemž podle studie proveditelnosti z října 2017 by se nové nádraží mohlo stavět v letech 2020 až 2026.

Děti Země se také od května 2007 stále aktivně účastní řízení o kácení 476 kusů dřevin na místě odstavného nádraží v Brně, které bylo za 3,1 miliardy korun dostavěno v květnu 2010. Děti Země přitom vyhrály již tři soudní spory, neboť ÚMČ Brno-jih opakovaně nestanovil správný rozsah náhradní výsadby nových dřevin.


* * * * * * * * * *


I. Územní řízení pro stavbu „Přestavba železničního uzlu Brno – Zajištění průchodu Severojižního kolejového diametru prostorem nového hlavního nádraží“ (2011–9)


15.08.2011 = JmK podává žádost o vydání územního rozhodnutí
31.08.2011 = ÚMČ Brno-střed oznamuje zahájení územního řízení
07.09.2011 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 30.09.2012 přerušuje
01.10.2012 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 30.04.2013 přerušuje
09.05.2013 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 31.12.2013 přerušuje
07.01.2014 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 31.12.2014 přerušuje
??.??.2015 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 31.12.2015 přerušuje
??.??.2016 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 31.12.2016 přerušuje
??.??.2017 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 31.12.2017 přerušuje
20.12.2017 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 31.12.2018 přerušuje
16.01.2019 = ÚMČ Brno-střed usnesením územní řízení zastavuje
01.02.2019 = JmK proti usnesení o zastavení řízení podává odvolání
26.04.2019 = MMB usnesení o zastavení ruší a věc vrací k dalšímu řízení
17.07.2019 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 31.10.2019 přerušuje


II. Stručná historie povolování nového nádraží v Brně (2002–18)


06.05.2002 = usnesení vlády č. 457 o poloze nádraží podle územního plánu Brna
04.07.2002 = smlouva mezi MDS, SM Brnem a JmK o financování nového nádraží
21.06.2004 = změna ÚP Brna pro výstavbu odsunutého nádraží
13.01.2005 = stanovisko SEA pro odsun nádraží: 4 varianty
14.10.2005 = stanovisko EIA pro odsun nádraží: 1 varianta
09.12.2005 = zahájení územního řízení pro odsunuté nádraží (1. etapa = 20,4 mld. Kč)
30.09.2012 = termín dostavby odsunutého nádraží podle plánu Brna z dubna 2006
31.10.2017 = SŽDC, s. o., předává studii proveditelnosti SM Brna, JmK, SFDI, MD a JASPERS k vyjádření
15.01.2018 = zastupitelé JmK doporučují variantu Ac
27.02.2018 = zastupitelé Brna doporučují variantu Ac s výstavbou Severojižního kolejového diametru
30.05.2018 = Centrální komise Ministerstva dopravy doporučuje variantu Ab za cca 43 mld. Kč bez SJKD
10.07.2018 = česká vláda doporučuje odsun nádraží ve variantě Ab za cca 43 mld. Kč bez SJKD
10.12.2018 = Krajský úřad Jihočeského kraje potvrzuje vydání územního rozhodnutí ze dne 18.09.2013
??.09.2020 = odhadovaný termín zahájení výstavby odsunutého nádraží podle studie proveditelnosti z 10/2017


III. Stručná historie řízení o kácení 476 ks dřevin na místě odstavného nádraží (2007-19)


24.05.2007 = SŽDC, s. o., podává žádost o vykácení 476 ks dřevin
28.01.2009 = Krajský soud v Brně žalobu č. 1 DZ uznává a ruší žalované rozhodnutí = spis. zn. 31 Ca 221/2007
28.06.2012 = Krajský soud v Brně žalobu č. 2 DZ uznává a ruší žalované rozhodnutí = spis. zn. 31 A 5/2010
01.03.2013 = MM Brna ruší rozhodnutí č. 2 ÚMČ Brno-jih
31.07.2013 = MM Brna ruší rozhodnutí č. 3 ÚMČ Brno-jih
26.05.2016 = Krajský soud v Brně žalobu SŽDC uznává a ruší žalované rozhodnutí = spis. zn. 29 A 22/2014
17.04.2019 = Krajský soud v Brně žalobu č. 3 DZ uznává a ruší žalované rozhodnutí = spis. zn. 29 A 58/2017
06.08.2019 = ÚMČ Brno-jih umožňuje účastníkům řízení zaslat do 7 dní vyjádření k novým podkladům

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Obě žaloby proti umístění nádraží v Brně byly odmítnuty (TZ, 16.08.2019)

Děti Země potřetí vyhrály soudní spor o kácení dřevin v Brně (TZ, 16.05.2019)

Prezentace KAM k poloze brněnského nádraží (17:45 minut, 09.01.2018)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-