-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
ŘSD prohrálo spor se státem, takže musí zaslat údaje o dálnici D8

27. května 2024
[Ústecký kraj]

Děti Země očekávají, že informace budou muset vymáhat exekučně

Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 16. května 2024, spis. zn. 10 As 79/2024 zamítl za čtyřicet tří dní kasační stížnost Ředitelství silnic a dálnic, s. p., proti rozsudku Městského soudu v Praze z 27. února 2024, spis. zn. 11 A 109/2023.

ŘSD zamítlo splnit příkaz Úřadu pro ochranu osobních údajů, podle něhož má Dětem Země zaslat informace o stavu schvalování a výstavby dálnice D0805 přes CHKO České středohoří.

„Ostudná soudní prohra Ředitelství silnic a dálnic pod vedením Radka Mátla se státem byla zřejmá už od podání jeho žaloby loni v září, neboť preferuje šikanózní utajování důležitých informací o přípravě, povolování a výstavbě různých silnic a dálnic. Počítáme proto i s možností, že údaje o dálnici D8 v červnu nezískáme, takže je budeme muset vymáhat exekučně,“ říká k rozsudku NSS předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který dodává, že ŘSD v pátek 31. května u městského soudu nejspíš prohraje i spor o odmítnutí zaslat údaje o dálnici D49.

Děti Země během ledna 2023 požádaly ŘSD, aby jim do patnácti dní zaslalo informace, které stavební objekty u dálnice D0805 Lovosice – Řehlovice, dálnice D4901 Hulín – Fryšták a u obchvatu Frýdku-Místku dálnicí D48 jsou bez pravomocného umístění a povolení, které se staví a které jsou bez kolaudačního souhlasu.

ŘSD ale tyto údaje asi osm měsíců bojkotovalo sdělit, neboť se mají údajně týkat několika soudních řízení o žalobách Dětí Země a Egerie. ÚOOÚ ovšem tomuto tvrzení neuvěřil a loni v srpnu mu určil žádané informace zaslat. ŘSD ale k údajům o dálnici D8 a D49 podalo loni v září 2 žaloby a údaje o dálnici D48 zaslalo až v říjnu.

„Už patnáct měsíců nevíme, jaký je stav schvalování a výstavby asi 206 objektů na dálnici D8, která se začala stavět v listopadu 2007 a stále není hotová, a asi 191 objektů na dálnici D49, která se staví od prosince 2021. ŘSD se asi bojí sdělit občanům, jak to s nimi konkrétně vypadá,“ hodnotí Patrik netransparentnost ŘSD.

Nejvyšší správní soud důvody ŘSD, že Dětem Země nelze informace o dálnici D0805 zaslat, neboť by je pak použily v jednom soudním řízení proti němu, zamítl jako nepodložené.

ŘSD totiž ve své žalobě a ani v kasační stížnosti neprokázalo, že by žádané údaje měly s tímto řízením nějakou přímou souvislost a ani to, že by byly k němu vytvořeny či získány. Navíc by ŘSD jako státní instituce nemělo svou činnost před veřejností tajit.

V rozsudku NSS ze dne 16. května 2024, spis. zn. 10 A 64/2022 se v bodě [17] uvádí následující:
„NSS považuje za důležité v tomto ohledu zdůraznit, že stěžovatel jako státní podnik hospodařící s finančními prostředky z veřejných rozpočtů musí být v tomto ohledu transparentní a být schopen poskytnout žadatelům informace o tom, jak s danými prostředky nakládá a v jakém stavu zrovna jsou jeho stavební záměry.“


* * * * * * * * * *


I. Průběh vyřizování žádosti Dětí Země č. 72 o informace, které stavební objekty jsou bez pravomocného umístění a povolení, které se staví a které jsou bez kolaudačního souhlasu u dálnice D0805 Lovosice – Řehlovice


04.01.2023 = Děti Země zasílají žádost o informace
17.01.2023 = ŘSD si lhůtu prodlužuje o 10 dní
23.01.2023 = ŘSD rozhodnutím žádost odmítá
10.02.2023 = Děti Země zasílají odvolání
02.05.2023 = Úřad pro ochranu osobních údajů odmítavé rozhodnutí ŘSD ruší

29.05.2023 = ŘSD rozhodnutím žádost odmítá
13.06.2023 = Děti Země zasílají odvolání
16.08.2023 = ÚOOÚ odmítavé rozhodnutí ŘSD ruší a přikazuje mu informace do 15 dní zaslat, tj. do 05.09.2023
05.09.2023 = ŘSD má zaslat Dětem Země žádané informace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05.09.2023 = ŘSD proti rozhodnutí ÚOOÚ zasílá k Městskému soudu v Praze správní žalobu
19.09.2023 = ÚOOÚ zasílá vyjádření k žalobě a nesouhlas s přiznáním odkladného účinku
03.10.2023 = Děti Země zasílají nesouhlas s přiznáním odkladného účinku
04.10.2023 = Městský soud v Praze usnesením přiznává odkladný účinek

13.02.2024 = Děti Země zasílají vyjádření k žalobě
21.02.2024 = ŘSD zasílá repliku k vyjádření ÚOOÚ a Dětí Země k žalobě
27.02.2024 = Městský soud v Praze na ústním jednání správní žalobu ŘSD zamítá (spis. zn. 11 A 109/2023)
21.03.2024 = Děti Země získávají zamítavý rozsudek Městského soudu v Praze

03.04.2024 = ŘSD ČR proti rozsudku zasílá k Nejvyššímu správu soudu kasační stížnost
03.05.2024 = Děti Země zasílají nesouhlas s přiznáním odkladného účinku
03.05.2024 = Děti Země zasílají vyjádření ke kasační stížnosti
16.05.2024 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost ŘSD zamítá (spis. zn. 10 As 79/2024)
03.06.2024 = ŘSD má zaslat Dětem Země žádané informace


II. Průběh vyřizování žádosti Dětí Země č. 73 o informace, které stavební objekty jsou bez pravomocného umístění a povolení, které se staví a které jsou bez kolaudačního souhlasu u dálnice D4901 Hulín – Fryšták


31.01.2023 = Děti Země zasílají žádost o informace
10.02.2023 = ŘSD si lhůtu prodlužuje o 10 dní
27.02.2023 = ŘSD rozhodnutím žádost odmítá
01.03.2023 = Děti Země zasílají odvolání
04.05.2023 = Úřad pro ochranu osobních údajů odmítavé rozhodnutí ŘSD ruší

30.05.2023 = ŘSD rozhodnutím žádost odmítá
13.06.2023 = Děti Země zasílají odvolání
17.08.2023 = ÚOOÚ odmítavé rozhodnutí ŘSD ruší a přikazuje mu informace do 15 dní zaslat, tj. do 05.09.2023
05.09.2023 = ŘSD má zaslat Dětem Země žádané informace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.09.2023 = ŘSD proti rozhodnutí ÚOOÚ zasílá k Městskému soudu v Praze správní žalobu
03.10.2023 = Děti Země zasílají nesouhlas s přiznáním odkladného účinku
17.10.2023 = Městský soud v Praze usnesením přiznává odkladný účinek
30.04.2024 = Děti Země zasílají vyjádření k žalobě
24.05.2024 = Děti Země zasílají doplnění vyjádření k žalobě
31.05.2024 = Městský soud v Praze na ústním jednání správní žalobu ŘSD zamítá (spis. zn. 8 A 119/2023)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Soud přikázal ŘSD ČR zveřejnit konkrétní stav výstavby dálnice D8 (TZ, 02.04.2024)

Deset let od poškození rozestavěné dálnice D8 a funkční tratě (TZ, 07.06.2023)

Dálnice D8 přes České středohoří se staví již patnáct let (TZ, 07.11.2022)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-