-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Soud přikázal ŘSD ČR zveřejnit konkrétní stav výstavby dálnice D8

2. dubna 2024
[Zlínský kraj,Ústecký kraj]

Děti Země více než rok čekají na informace o dálnici D8 na Ústecku a D49 na Zlínsku


Městský soud v Praze na ústním jednání 27. února 2024 zamítl žalobu Ředitelství silnic a dálnic ČR ze září 2023 proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, který mu loni určil do patnácti dní zaslat Dětem Země informace o stavu schvalování a výstavby dálnice D0805 přes CHKO České středohoří.

Děti Země ale tyto údaje do 5. září 2023 nezískaly, neboť ŘSD ČR zaslalo žalobu. Nyní je má poslat do 5. dubna 2024.

„Zamítavý rozsudek jsme předpokládali, neboť se za nás dvakrát postavil Úřad pro ochranu osobních údajů, který dvě odmítavá rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic ČR zrušil. Zájmem ŘSD ČR je totiž před občany tajit svou konkrétní činnost o schvalování a výstavbě některých dálnic,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země během ledna 2023 požádaly ŘSD ČR, aby jim do patnácti dní zaslalo informace, které stavební objekty u dálnice D0805 Lovosice – Řehlovice, D4901 Hulín – Fryšták a u obchvatu Frýdku-Místku dálnicí D48 jsou bez pravomocného umístění a povolení, které se staví a které jsou bez kolaudačního souhlasu.

ŘSD ČR ale tyto údaje asi osm měsíců bojkotovalo sdělit, neboť se mají údajně týkat několika soudních řízení o žalobách Dětí Země. ÚOOÚ mu ovšem toto tvrzení neuvěřil a v srpnu mu určil požadované informace zaslat. ŘSD ČR ale o dálnici D8 a D49 podalo loni v září dvě žaloby a údaje o dálnici D48 zaslalo opožděně v říjnu.

Městský soud na ústním jednání 27. února 2024 žalobu ŘSD ČR o dálnici D0805 délky 16,4 km zamítl, neboť žádané informace nemají přímou souvislost s řízením o žalobě Dětí Země u Krajského soudu v Ústí nad Labem proti zamítnutí obnovy stavebního řízení pro její úsek délky 4,7 km a navíc jejich zasláním by se postavení ŘSD ČR v tomto řízení neohrozilo. ŘSD ČR tedy musí údaje do 5. dubna 2024 zaslat, což je ale nepravděpodobné.

„Více než rok tedy čekáme na údaje, jaký je stav schvalování a výstavby stavebních objektů na rizikové dálnici D8, která se začala stavět v listopadu 2007 a stále není hotová, a na dálnici D49, která se staví od prosince 2021. ŘSD ČR sice veřejný prostor opakovaně zahlcuje sděleními typu kolik kilometrů dálnic, za kolik miliard a kde se staví či se zprovozňuje, ale už se bojí sdělit občanům, jak to s oběma dálnicemi vypadá konkrétně a ve skutečnosti,“ hodnotí Patrik netransparentnost tohoto státního investora o své základní činnosti.

Děti Země předpokládají, že městský soud zamítne i druhou žalobu ŘSD ČR proti poskytnutí konkrétních údajů o stavu dálnice D4901 Hulín – Fryšták, neboť jeho argumenty jsou stejně mylné jako u dálnice D0805.

ŘSD ČR zde nepodloženě tvrdí, že žádané údaje mají prý přímou souvislost s kasačními stížnostmi spolku Egeria a Dětí Země proti povolení hlavní trasy této dálnice a s jejich žalobou proti změně umístění 22 stavebních objektů.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh vyřizování žádosti Dětí Země č. 72 o informace, které stavební objekty jsou bez pravomocného umístění a povolení, které se staví a které jsou bez kolaudačního souhlasu u dálnice D0805 Lovosice – Řehlovice


04.01.2023 = Děti Země zasílají žádost o informace
17.01.2023 = ŘSD ČR si lhůtu prodlužuje o 10 dní
23.01.2023 = ŘSD ČR rozhodnutím žádost odmítá

10.02.2023 = Děti Země zasílají odvolání
02.05.2023 = Úřad pro ochranu osobních údajů odmítavé rozhodnutí ŘSD ČR ruší
29.05.2023 = ŘSD ČR rozhodnutím žádost odmítá

13.06.2023 = Děti Země zasílají odvolání
16.08.2023 = Úřad pro ochranu osobních údajů odmítavé rozhodnutí ŘSD ČR ruší a přikazuje mu informace do 15 dní zaslat, tj. do 05.09.2023
05.09.2023 = ŘSD ČR má zaslat Dětem Země žádané informace

05.09.2023 = ŘSD ČR proti rozhodnutí ÚOOÚ zasílá k Městskému soudu v Praze správní žalobu
19.09.2023 = ÚOOÚ zasílá vyjádření k žalobě a nesouhlas s přiznáním odkladného účinku
03.10.2023 = Děti Země zasílají nesouhlas s přiznáním odkladného účinku

04.10.2023 = Městský soud v Praze usnesením přiznává odkladný účinek (spis. zn. 11 A 109/2023)
13.02.2024 = Děti Země zasílají vyjádření k žalobě
21.02.2024 = ŘSD ČR zasílá repliku k vyjádření ÚOOÚ a Dětí Země k žalobě

27.02.2024 = Městský soud v Praze na jednání žalobu ŘSD ČR zamítá
21.03.2024 = Děti Země získávají zamítavý rozsudek Městského soudu v Praze
05.04.2024 = ŘSD ČR má zaslat Dětem Země žádané informace


II. Průběh vyřizování žádosti Dětí Země č. 73 o informace, které stavební objekty jsou bez pravomocného umístění a povolení, které se staví a které jsou bez kolaudačního souhlasu u dálnice D4901 Hulín – Fryšták


31.01.2023 = Děti Země zasílají žádost o informace
10.02.2023 = ŘSD ČR si lhůtu prodlužuje o 10 dní
27.02.2023 = ŘSD ČR rozhodnutím žádost odmítá

01.03.2023 = Děti Země zasílají odvolání
04.05.2023 = Úřad pro ochranu osobních údajů odmítavé rozhodnutí ŘSD ČR ruší
30.05.2023 = ŘSD ČR rozhodnutím žádost odmítá

13.06.2023 = Děti Země zasílají odvolání
17.08.2023 = Úřad pro ochranu osobních údajů odmítavé rozhodnutí ŘSD ČR ruší a přikazuje mu informace do 15 dní zaslat, tj. do 05.09.2023
05.09.2023 = ŘSD ČR má zaslat Dětem Země žádané informace

18.09.2023 = ŘSD ČR proti rozhodnutí ÚOOÚ zasílá k Městskému soudu v Praze správní žalobu
03.10.2023 = Děti Země zasílají nesouhlas s přiznáním odkladného účinku
17.10.2023 = Městský soud v Praze usnesením přiznává odkladný účinek (spis. zn. 8 A 119/2023)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Deset let od poškození rozestavěné dálnice D8 a funkční tratě (TZ, 07.06.2023)

Neobnovení stavebního řízení pro část D8 podruhé řeší soud (TZ, 21.11.2022)

Dálnice D8 přes České středohoří se staví již patnáct let (TZ, 07.11.2022)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-