-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
V trase dálnice D1 kolem Přerova se mohlo kácet nezákonně

23. května 2023
[Olomoucký kraj]

ČIŽP má pochybnosti o zákonnosti kácení, stavební úřady prověřují výstavbu

Česká inspekce životního prostředí v Olomouci na základě podnětů místních občanů a Dětí Země provádí od 10. ledna 2023 kontrolu zákonnosti kácení více než pěti set kusů stromů a také keřů na ploše téměř devíti hektarů v trase dálnice D0136 Říkovice – Přerov, jejíž výstavba byla zahájena 20. prosince 2022.

Z kontrol ČIŽP přitom vyplývá, že k porušení zákona dojít mohlo, takže s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR vede o poloviny února 2023 řízení.

Ministerstvo dopravy zase od dubna 2023 prověřuje, zda se dálnice nestaví i na pozemcích, k nimž investor nemá žádný právní vztah. Kontroly provede i MM Olomouc.

„Po zahájení výstavby dálnice D1 u Přerova loni v prosinci jsme se obrátili na státní orgány, aby prověřily, zda se kácí na místech a v době podle vydaných rozhodnutí a zda se staví podle pravomocných stavebních povolení a s řádným právním titulem k pozemkům. Nyní zjišťujeme, že k závažným vadám docházelo, neboť ekologický dozor zřejmě neplní své úkoly, kácelo se i tam, kde se nemělo, a staví se i na pozemcích, které stále patří soukromým vlastníkům,“ popisuje obsah získaných údajů předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Například krajský úřad v Olomouci ve sdělení z 3. dubna 2023 uvádí, že o činnosti ekologického dozoru, který má při výstavbě dálnice provádět ochranu živočichů, nemá žádné údaje. „Požádali jsme proto o podrobnosti, přičemž očekáváme, že ŘSD ČR dostane pokutu za neplnění podmínek výstavby,“ uvádí dále Patrik.

Děti Země také obdržely sdělení ČIŽP z 11. dubna 2023, v němž se uvádí, že jí ŘSD ČR údaje o práci ekologického dozoru odmítlo poskytnout, takže by mu mohla být uložena pokuta za odmítnutí spolupráce.

„V polovině března 2023 jsme požádali i o kontrolu výstavby čtyřiceti pěti stavebních objektů, které povolil MM Olomouc, neboť máme pochybnosti, zda se před získáním pravomocnosti tří dílčích stavebních povolení dne 24. března 2023 nezačaly stavět předčasně. Na výsledky těchto kontrol zatím čekáme,“ vysvětluje Patrik.

Dálnici také od konce dubna 2023 prověřuje i Ministerstvo dopravy, neboť se zřejmě začala stavět i na soukromých pozemcích bez mezitímního rozhodnutí nebo bez rozhodnutí o vyvlastnění.

„Stavět bez povolení stát umí, jak dokládá i přeložení dvou potoků bez stavebního povolení u dálnice D4901 Hulín – Fryšták, takže MěÚ Holešov 24. března 2023 zahájil s ŘSD ČR řízení o jejich odstranění,“ připomíná Patrik.

Krajský soud v Ostravě na základě pěti žalob Dětí Země řeší od prosince 2022 zákonnost pěti stavebních povolení pro 112 stavebních objektů z celkových 121, které vydaly Ministerstvo dopravy, Drážní úřad a MM Olomouc.

Všech pět soudních řízení bylo následně přerušeno do rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení části § 23a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o délce platnosti závazného stanoviska EIA.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh pěti stavebních řízení o povolení celkem 112 objektů na dálnici D1-0136 Říkovice – Přerov


28.08.2020 = ŘSD ČR zasílá žádost na Ministerstvo dopravy o vydání stavebního povolení pro 53 objektů
30.07.2021 = MD vydává stavební povolení
05.12.2022 = ministr dopravy stavební povolení mění
22.12.2022 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě správní žalobu se 3 body (spis. zn. 38 A 8/2022)
20.01.2023 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě doplnění své žaloby o další 1 bod

13.01.2021 = ŘSD ČR zasílá žádost na Drážní úřad o vydání stavebního povolení pro 14 objektů
23.08.2021 = Drážní úřad vydává stavební povolení
16.12.2022 = Ministerstvo dopravy stavební povolení mění
09.01.2023 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě správní žalobu s 5 body (spis. zn. 38 A 1/2023)

27.08.2020 = ŘSD ČR zasílá žádost na MM Přerov o vydání stavebního povolení pro 20 objektů
24.11.2021 = MM Olomouc vydává stavební povolení
08.03.2023 = KÚ v Olomouci stavební povolení mění
14.04.2023 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě správní žalobu se 4 body (spis. zn. 39 A 4/2023)

27.08.2020 = ŘSD ČR zasílá žádost na MM Přerov o vydání stavebního povolení pro 22 objektů
24.11.2021 = MM Olomouc vydává stavební povolení
08.03.2023 = KÚ v Olomouci stavební povolení mění
14.04.2023 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě správní žalobu se 4 body (spis. zn. 38 A 4/2023)

20.01.2021 = ŘSD ČR zasílá žádost na MM Přerov o vydání stavebního povolení pro 3 objekty
24.11.2021 = MM Olomouc vydává stavební povolení
09.03.2023 = KÚ v Olomouci stavební povolení mění
14.04.2023 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě správní žalobu s 5 body (spis. zn. 38 A 5/2023)


II. Povolování dálnice D1-0136 Říkovice – Přerov délky 10,1 km (km 75,3-85,4) za 6,9 mld. Kč (228 SO)


15.12.2000 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. (v rámci procesu EIA) na základě předložené dokumentace EIA (červen 1999)

25.07.2006 = krajský úřad v Olomouci potvrzuje územní rozhodnutí č. 32/2006, které vydal MM Přerov (3. 3. 2006) na základě žádosti ŘSD ČR (24. 6. 2005)

03.05.2010 = ministr dopravy potvrzuje stavební povolení, které vydalo Ministerstvo dopravy (24. 11. 2009) pro 6 objektů pro 360 metrů dálnice v km 75,30-75,66 na základě žádosti ŘSD ČR (15. 5. 2009)

28.12.2010 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydala Správa CHKO Litovelské Pomoraví (23. 10. 2009) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (21. 1. 2009)

06.06.2011 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (28. 4. 2010) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů a 1 druhu rostliny na základě žádosti ŘSD ČR (5. 2. 2010)

30.11.2016 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. (bez procesu EIA)

02.10.2017 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (24. 5. 2017) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (16. 12. 2016)

30.12.2020 = ministr životního prostředí mění závazné stanovisko EIA

14.04.2021 = KÚ v Olomouci mění rozhodnutí o změně umístění dálnice č. 32/2006 ze dne 3. 3. 2006, které vydal MM Olomouc (19. 11. 2019) na základě žádosti ŘSD ČR (27. 3. 2017), přičemž první rozhodnutí KÚ (08.06.20) zrušil Krajský soud v Ostravě rozsudkem spis. zn. 38 A 6/2020 (20. 10. 2020)

30.09.2021 = KÚ v Olomouci vydává nepravomocné stavební povolení pro 4 objekty

24.11.2021 = MM Olomouc vydává nepravomocné stavební povolení pro 5 objektů

05.12.2022 = ministr dopravy mění stavební povolení, které vydalo MD (30. 7. 2021) pro 53 objektů na základě žádosti ŘSD ČR (28. 8. 2020)

16.12.2022 = MD mění stavební povolení, které vydal Drážní úřad (23. 8. 2021) pro 14 objektů na základě žádosti ŘSD ČR (13. 1. 2021)

19.12.2022 = MM Olomouc nepravomocně povoluje okamžité kácení 408 ks stromů a keřů na ploše 7,32 hektarů na základě žádosti ŘSD ČR (2. 9. 2022)

20.12.2022 = slavnostní zahájení výstavby dálnice a předání staveniště zhotoviteli

08.03.2023 = KÚ v Olomouci mění stavební povolení, které vydal MM Olomouc (24. 11. 2021) pro 20 objektů na základě žádosti ŘSD ČR (27. 8. 2020)

08.03.2023 = KÚ v Olomouci mění stavební povolení, které vydal MM Olomouc (24. 11. 2021) pro 22 objektů na základě žádosti ŘSD ČR (27. 8. 2020)

09.03.2023 = KÚ v Olomouci mění stavební povolení, které vydal MM Olomouc (24. 11. 2021) pro 3 objekty na základě žádosti ŘSD ČR (20. 1. 2021)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Spolky nesouhlasí s kácením dřevin v trase dálnice D1 u Přerova (TZ, 22.02.2023)

Děti Země podaly dvě žaloby proti povolení dálnice D1 u Přerova (TZ, 23.01.2023)

Soud uznal většinu žalobních bodů a zrušil umístění D1 u Přerova (TZ, 23.11.2020)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-