-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Soud uznal většinu žalobních bodů a zrušil umístění D1 u Přerova

23. listopadu 2020
[Olomoucký kraj]

Zákony porušily Magistrát města Olomouc, krajský úřad v Olomouci i MŽP

Krajský soud v Ostravě doručil v pátek 20. listopadu 2020 rozsudek ze dne 20. října 2020, spis. zn. 38 A 6/2020, kterým na základě žaloby Dětí Země a Krajiny Dluhonice ze dne 23. července 2020 zrušil celé rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o změně umístěné dálnice D1036 Říkovice – Přerov v březnu 2006.

Zákon také porušil Magistrát města Olomouce a Ministerstvo životního prostředí. Soud totiž uznal čtyři žalobní body z celkových sedmi. Děti Země nyní čekají, kdy úřady své chyby napraví.

„Soud předně uznal námitku, že požadavek závazného stanoviska EIA o vyřešení zimní údržby na dálnici při jejím průchodu ochranným pásmem vod až při kolaudačním řízení je nezákonný, neboť je to nutné doložit již při jejím umístění. Dále soud uznal, že všechny požadavky tří závazných stanovisek na ochranu vod, významných krajinných prvků a krajinného rázu měly být zahrnuté do podmínek územního rozhodnutí, neboť ukládat jen některé požadavky je nepřípustné,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Dětí Země bylo právě nepochopitelné, když si olomoucký magistrát z uložených požadavků závazných stanovisek jakoby „na trhu“ vybral je některé a ty pak zahrnul do územního rozhodnutí.

Další absurditou pak bylo, když krajský úřad v Olomouci tuto jasnou nezákonnost neopravil, ačkoliv Děti Země ho na to ve svém vyjádření z května 2020 upozornily. Podle nich jde o důkaz systémové podjatosti krajského úřadu.

„Je teď na krajském úřadě, zda odstranění nezákonností zajistí sám nebo to udělá olomoucký magistrát, přičemž Ministerstvo životního prostředí musí vydat nové závazné stanovisko EIA,“ tvrdí dále Patrik, který připomíná, že Krajský soud v Ostravě bude ještě rozhodovat o žalobě tří fyzických osob z Dluhonic.

Soud naopak jako nedůvodné zamítl tři žalobní body z celkových sedmi. Podle něho je zákon č. 100/2001 Sb. v části o prioritních dopravních stavbách v souladu s Ústavou ČR, jak již Ústavní soud doložil ve svém nálezu z července 2019.

Pro vydání závazného stanovisko EIA tedy není nutné nový proces EIA i s účastí veřejnosti znovu provádět. Navíc soud upozornil, že podrobnosti o protihlukových stěnách nelze v procesu EIA řešit.

Soud také zamítl námitku obou spolků, že ve spisu chyběl projekt na ochranu dotčených biotopů zvláště chráněných druhů živočichů, neboť jeho předložení požaduje rozhodnutí o výjimce ze zákona o ochraně přírody a krajiny, takže ho do řízení o změně umístění stavby není nutné přikládat.

Soud se nakonec neztotožnil ani s upozorněním, že některá vyjádření vlastníků a provozovatelů technických sítí před vydáním rozhodnutí krajského úřadu již nebyla platná, takže měla být aktualizována. Podle názoru soudu nemohou ekologické spolky předkládat námitky, které se netýkají vlivu na životní prostředí.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení pro dálnici D1-0136 Říkovice – Přerov o změně územního rozhodnutí č. 32/2006


27.03.2017 = ŘSD ČR podává žádost o vydání rozhodnutí
26.04.2017 = MM Přerov řízení přerušuje
28.08.2017 = MM Přerov řízení přerušuje
29.01.2018 = MM Přerov řízení přerušuje
04.04.2018 = MM Přerov oznamuje zahájení územního řízení
23.04.2018 = Děti Země posílají námitky č. 1 o riziku tzv. systémové podjatosti vedení Přerova
07.05.2018 = Děti Země posílají námitky č. 2
20.06.2018 = KÚ v Olomouci uznává námitky o podjatosti a pověřuje MM Olomouce vedením územního řízení
06.09.2018 = MM Olomouc řízení přerušuje
15.05.2019 = MM Olomouc oznamuje, že spis byl doplněn
17.06.2019 = Děti Země posílají námitky č. 3
16.08.2019 = MM Olomouc oznamuje, že spis byl doplněn
16.09.2019 = Děti Země posílají námitky č. 4
19.09.2019 = MM Olomouc oznamuje, že spis byl doplněn
19.11.2019 = MM Olomouc vydává rozhodnutí o změně územního rozhodnutí
19.12.2019 = Děti Země a Krajina Dluhonice posílají odvolání
08.06.2020 = KÚ v Olomouci sedm podaných odvolání zamítá
23.07.2020 = Děti Země a Krajina Dluhonice posílají správní žalobu
20.10.2020 = Krajský soud v Ostravě celé rozhodnutí KÚ v Olomouci ruší (spis. zn. 38 A 6/2020)II. Průběh povolování dálnice D1-0136 Říkovice – Přerov délky 10,1 km (km 75,3-85,4) za 7,5 mld. Kč


1) 15.12.2000 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. (v rámci procesu EIA) na základě předložené dokumentace EIA (červen 1999)

2) 25.07.2006 = krajský úřad v Olomouci potvrzuje územní rozhodnutí č. 32/2006, které vydal MM Přerov (3. 3. 2006) na základě žádosti ŘSD ČR (24. 6. 2005)

3) 03.05.2010 = ministr dopravy potvrzuje stavební povolení, které vydalo Ministerstvo dopravy (24. 11. 2009) pro 6 objektů pro 360 metrů dálnice v km 75,30-75,66 na základě žádosti ŘSD ČR (15. 5. 2009)

4) 28.12.2010 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydala Správa CHKO Litovelské Pomoraví (23. 10. 2009) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (21. 1. 2009)

5) 06.06.2011 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (28. 4. 2010) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů a 1 druhu rostliny na základě žádosti ŘSD ČR (5. 2. 2010)

6) 30.11.2016 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. (bez procesu EIA)

7) 02.10.2017 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (24. 5. 2017) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (16. 12. 2016)

8) 23.04.2018 = MŽP vydává ověřující závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.

9) 03.03.2020 = krajský úřad v Olomouci mění rozhodnutí o kácení 1 stromu a dále i keřů na ploše 2.631 m2, které vydal MM Přerov (10. 12. 2019) na základě žádosti ŘSD ČR (2019), nicméně na základě žádosti Dětí Země (10. 3. 2020) obě tato rozhodnutí ruší MŽP (13. 5. 2020): na základě žádosti ŘSD ČR (10. 6. 2020) bylo ovšem řízení o kácení zastaveno MM Přerov (16. 6. 2020)

10) 23.03.2020 = krajský úřad v Olomouci mění rozhodnutí o kácení 42 stromů a dále i keřů na ploše 2.068 m2, které vydal MM Přerov (16. 1. 2020) na základě žádosti ŘSD ČR (2019)
11) 08.06.2020 = KÚ v Olomouci mění rozhodnutí o změně umístění dálnice č. 32/2006 ze dne 3. 3. 2006, které vydal MM Olomouc (19. 11. 2019) na základě žádosti ŘSD ČR (27. 3. 2017), nicméně rozhodnutí KÚ v Olomouci rozsudkem spis. zn. 38 A 6/2020 ruší Krajský soud v Ostravě (20. 10. 2020)

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Připravovanou dálnici D1 u Přerova čekají dvě odvolací řízení (TZ, 20.12.2019)

Děti Země k umístění dálnice u Přerova zaslaly čtvrté námitky (TZ, 16.09.2019)

Děti Země žádají územní řízení pro dálnici u Přerova přerušit (TZ, 19.06.2019)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-