-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země k umístění dálnice u Přerova zaslaly čtvrté námitky

16. září 2019
[Olomoucký kraj]

Závazné stanovisko k ochraně krajinného rázu již bylo předloženo

Děti Země v pondělí 16. září 2019 zaslaly na stavební úřad v Olomouci čtvrté námitky k územnímu řízení o změně územního rozhodnutí z roku 2006 pro dálnici D0136 Říkovice – Přerov.

V nich vyjádřily souhlas s doplněním spisu, hlavně o závazné stanovisko k ochraně krajinného rázu, a dále zopakovaly svůj návrh, aby průhledné protihlukové stěny byly pro ochranu ptáků před nálety zvýrazněné.

Územní řízení začalo v březnu 2017 a podle plánu Ředitelství silnic a dálnic ČR se má s výstavbou začít na počátku roku 2020.

„Stavební úřad vyhověl našim námitkám z června 2019, neboť ve spise je studie o vlivu dálnice na krajinný ráz i potřebné závazné stanovisko s pěti podmínkami. Také se vyjasnilo, že dálnice nemá vliv na okraj žádného lesa. Podle nás by tak měl být spis úplný, takže by již neměla existovat žádná vážná překážka pro vydání změny územní rozhodnutí,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik, které se dálnicí zabývají od roku 2004.

Územní řízení pro dálniční obchvat Přerova bylo původně zahájené na stavebním úřadě v Přerově v březnu 2017, avšak z důvodů rizika tzv. systémové podjatosti vedení Přerova probíhá od června 2018 v Olomouci.

„Významným bodem našich námitek je kritika vydání závazného stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí v listopadu 2016 bez účasti veřejnosti a bez nového procesu EIA, v němž by se mohlo také posoudit odchýlení trasy dálnice v délce jednoho kilometru asi o 150 metrů na východ od Dluhonic,“ připomíná dále Patrik. Tuto námitku předložilo i Občanské sdružení Krajina Dluhonice.

Dětem Země i místnímu spolku se totiž nelíbí, že dálnice patří mezi devět prioritních dopravních staveb, u nichž si Česká republika vynutila u Evropské komise jakousi výjimku ze směrnice EIA, i když tyto stavby nikdy neprošly řádným vyhodnocením jejich vlivů na životní prostředí podle požadavků této směrnice. Podle Dětí Země by o tomto rozporu měl rozhodnout Soudní dvůr Evropské unie, neboť nejde o standardní postup.

S úpravou trasy dálnice D0136 kolem Přerova nesouhlasí Říkovice, Horní Moštěnice a Přestavlky, neboť se jim zhorší dopravní obslužnost nebo dojde k nárůstu počtu automobilů v obci.

Hlavním důvodem nového územního řízení pro dálniční obchvat Přerova délky 10,1 km za téměř 7,5 mld. Kč je změna křižovatky Přerov-sever, která snižuje zábor půdy asi o 35 hektarů a má být investičně méně náročná.

Stavba je sice v rozporu s českou normou, neboť křižovatka nesplňuje minimální vzdálenost dva kilometry od křižovatky Přerov-západ, nicméně v dubnu 2016 získala od Ministerstva vnitra výjimku.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh územního řízení pro dálnici D0136 Říkovice – Přerov o změně územního rozhodnutí č. 32/2006


27.03.2017 = ŘSD ČR podává žádost
26.04.2017 = MM Přerov řízení přerušuje
28.08.2017 = MM Přerov řízení přerušuje
29.01.2018 = MM Přerov řízení přerušuje
04.04.2018 = MM Přerov oznamuje zahájení územního řízení
23.04.2018 = Děti Země posílají námitky č. 1 s upozorněním na riziko tzv. systémové podjatosti vedení Přerova
07.05.2018 = Děti Země posílají námitky č. 2
20.06.2018 = KÚ v Olomouci uznává námitky o podjatosti a pověřuje MM Olomouce vedením územního řízení
06.09.2018 = MM Olomouc řízení přerušuje
15.05.2019 = MM Olomouc oznamuje, že spis byl doplněn
17.06.2019 = Děti Země posílají námitky č. 3
16.08.2019 = MM Olomouc oznamuje, že spis byl doplněn
16.09.2019 = Děti Země posílají námitky č. 4


II. Průběh povolování dálnice D0136 Říkovice – Přerov délky 10,1 km (km 75,3-85,4) za cca 7,5 mld. Kč


1) 15.12.2000 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. (v rámci procesu EIA) na základě předložené dokumentace EIA (červen 1999)

2) 25.07.2006 = krajský úřad v Olomouci potvrzuje územní rozhodnutí č. 32/2006, které vydal MěÚ Přerov (2. 3. 2006) na základě žádosti ŘSD ČR (24. 6. 2005)

3) 03.05.2010 = ministr dopravy potvrzuje stavební povolení, které vydalo Ministerstvo dopravy (24. 11. 2009) pro 6 objektů pro 360 metrů dálnice v km 75,30-75,66 na základě žádosti ŘSD ČR (15. 5. 2009)

4) 28.12.2010 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydala Správa CHKO Litovelské Pomoraví (23. 10. 2009) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (21. 1. 2009)

5) 06.06.2011 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (28. 4. 2010) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů a 1 druhu rostliny na základě žádosti ŘSD ČR (5. 2. 2010)

6) 30.11.2016 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. (bez procesu EIA)

7) 27.03.2017 = ŘSD ČR podává žádost o vydání změny územního rozhodnutí č. 32/2006

8) 02.10.2017 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (24. 5. 2017) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (16. 12. 2016)

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Děti Země žádají územní řízení pro dálnici u Přerova přerušit (TZ, 19.06.2019)

Územní řízení pro dálnici kolem Přerova se povede v Olomouci (TZ, 22.06.2018)

Zásah dálnice u Přerova do biotopů řeší Nejvyšší správní soud (TZ, 16.04.2018)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-