-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země žádají územní řízení pro dálnici u Přerova přerušit

19. června 2019
[Olomoucký kraj]

Chybí závazné stanovisko na ochranu krajinného rázu a okraje lesa

Dětí Země v pondělí 17. června 2019 zaslaly na stavební úřad v Olomouci další své námitky k územnímu řízení o změně územního rozhodnutí z roku 2006 pro dálnici D0136 Říkovice – Přerov. V nich navrhly, aby bylo řízení přerušené, neboť podle nich ve spisu chybí závazné stanovisko na ochranu krajinného rázu a také okraje lesa.

Územní řízení začalo v březnu 2017 a podle původních plánů Ředitelství silnic a dálnic ČR mělo skončit v červenci 2017. S výstavbou dálnice se zatím počítá někdy od roku 2020.

„Ve svých námitkách z května 2018 jsme hlavně upozornili, že je nutné spis doplnit o potřebná rozhodnutí a závazná stanoviska a také aktualizovat vyjádření, kterým skončila jejich platnost. Zjistili jsme však, že ve spisu není stanovisko o vlivu dálnice na krajinný ráz a také na okraj lesa, takže jsme navrhli, aby bylo územní řízení přerušené,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, které se na žádost obyvatel Dluhonic zabývají dálnicí již od roku 2004 a dosud se účastnily asi sedmi správních řízení.

Územní řízení pro obchvat Přerova bylo v březnu 2017 zahájené na stavebním úřadě v Přerově, avšak na základě podnětu Dětí Země a Vody z Tetčic z dubna 2018 s upozorněním na riziko systémové podjatosti vedení Přerova, včetně bývalého primátora Vladimíra Puchalského, probíhá od června 2018 v Olomouci.

„Hlavním bodem našich námitek zůstává kritika vydání závazného stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí v listopadu 2016 bez účasti veřejnosti a bez nového procesu, v němž by se mohlo posoudit odchýlení trasy dálnice v délce jednoho kilometru asi o 150 metrů na východ od Dluhonic, což místní občané žádají již od roku 2000,“ upozorňuje dále Patrik. Tuto námitku předložilo i Občanské sdružení Krajina Dluhonice.

Podle Patrika by se touto nepatrnou změnou trasy dálnice D1 u Přerova v rámci schváleného koridoru nemusely žádné domy v Dluhonicích demolovat a dálnice by tak nebyla významnou rušivou stavbou pro kvalitu bydlení.

„Ze spisu jsme také zjistili, že s novou úpravou dálnice nesouhlasí Říkovice, Horní Moštěnice a Přestavlky, neboť se jim zhorší dopravní obslužnost nebo dojde k nárůstu počtu automobilů v obci,“ upozorňuje ještě Patrik.

Hlavním důvodem nového územního řízení pro dálniční obchvat Přerova délky 10,1 km za téměř 7,5 mld. Kč je změna křižovatky Přerov-sever, která snižuje zábor půdy asi o 35 hektarů a má být investičně méně náročná. Stavba je sice v rozporu s českou normou, neboť křižovatka nesplňuje minimální vzdálenost dva kilometry od křižovatky Přerov-západ, nicméně v dubnu 2016 získala od Ministerstva vnitra výjimku.


* * * * * * * * * *


I. Průběh územního řízení pro dálnici D0136 Říkovice – Přerov o změně územního rozhodnutí č. 32/2006


27.03.2017 = ŘSD ČR podává žádost
26.04.2017 = MM Přerov řízení přerušuje
28.08.2017 = MM Přerov řízení přerušuje
29.01.2018 = MM Přerov řízení přerušuje
04.04.2018 = MM Přerov oznamuje zahájení územního řízení
23.04.2018 = Děti Země posílají námitky č. 1 s upozorněním na riziko systémové podjatosti vedení Přerova
07.05.2018 = Děti Země posílají námitky č. 2
20.06.2018 = KÚ v Olomouci uznává námitky o podjatosti a pověřuje MM Olomouce vedením územního řízení
06.09.2018 = MM Olomouc řízení přerušuje
15.05.2019 = MM Olomouc oznamuje, že spis byl doplněn
17.06.2019 = Děti Země posílají námitky č. 3


II. Průběh povolování dálnice D0136 Říkovice – Přerov délky 10,1 km (km 75,3-85,4) za cca 7,5 mld. Kč


1) 15. 12. 2000 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. (v rámci procesu EIA) na základě předložené dokumentace EIA (červen 1999)

2) 25. 07. 2006 = krajský úřad v Olomouci potvrzuje územní rozhodnutí č. 32/2006, které vydal MěÚ Přerov (2. 3. 2006) na základě žádosti ŘSD ČR (24. 6. 2005)

3) 03. 05. 2010 = ministr dopravy potvrzuje stavební povolení, které vydalo Ministerstvo dopravy (24. 11. 2009) pro 6 objektů pro 360 metrů dálnice v km 75,30-75,66 na základě žádosti ŘSD ČR (15. 5. 2009)

4) 28. 12. 2010 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydala Správa CHKO Litovelské Pomoraví (23. 10. 2009) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (21. 1. 2009)

5) 06. 06. 2011 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (28. 4. 2010) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů a 1 druhu rostliny na základě žádosti ŘSD ČR (5. 2. 2010)

6) 30. 11. 2016 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. (bez procesu EIA)

7) 27. 03. 2017 = ŘSD ČR podává žádost o vydání změny územního rozhodnutí č. 32/2006

8) 02. 10. 2017 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (24. 5. 2017) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (16. 12. 2016)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Územní řízení pro dálnici kolem Přerova se povede v Olomouci (TZ, 22.06.2018)

Zásah dálnice u Přerova do biotopů řeší Nejvyšší správní soud (TZ, 16.04.2018)

Výlep plakátů primátorem Přerova k dálnici D1 je bizarní retro (TZ, 27.09.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-