-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výlep plakátů primátorem Přerova k dálnici D1 je bizarní retro

27. září 2017
[Olomoucký kraj]

Stanovisko Dětí Země k aktivitě Vladimíra Puchalského

Podle zjištění Dětí Země nechal primátor Přerova Vladimír Puchalský v úterý 26. září 2017 provést po městě výlep plakátů s informacemi, že s výstavbou dálnice D1-0136 Říkovice – Přerov se prý mělo začít v roce 2018.

Avšak Děti Země svou účastí v řízení o výjimce ze zákona k zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů tento termín údajně ohrozily.

Primátor proto na plakátě a v dopisu občanům uveřejnil číslo mobilního telefonu a e-mail Dětí Země, aby se občané Přerova mohli přímo zeptat jejich předsedy na důvody této jejich činnosti.

Děti Země postup primátora a vedení města považují za typický agresivní způsob dialogu politické moci s angažovanými občany, jaký se tu praktikoval během reálného socialismu před rokem 1990.

„Zveřejnění názvu Dětí Země a jejich kontaktů a mého jména mezi občany Přerova na plakátech a v dopisech je pěkná propagace naší odvahy čelit nátlaku politiků, kteří nesnesou základní principy právního demokratického státu. Navíc je to bizarní retro, neboť se tu za veřejné prostředky šíří údaje, které jsou uvedené zdarma na naší internetové stránce, a jednak existují modernější metody komunikace, než plakátování. Pan primátor si asi velmi oblíbil období před rokem 1990, kdy státní moc podobným způsobem ostrakizovala nezávislé občanské iniciativy, například v lednu 1977 chartisty,“ komentuje událost předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Patrika jsou přitom důvody zpoždění dostavby tohoto úseku dálnice D1 dlouho známé a dokonce vyplývají z tiskové zprávy města: amatérská a pomalá práce lidí z Ředitelství silnic a dálnic ČR, které mělo být dávno zrušené, zdlouhavost a komplikovanost povolovacích řízení na přetížených úřadech, nesplnitelné sliby řady politiků, kteří žijí mimo realitu, a nedostatek peněz, neboť dálnice u Přerova nepatří mezi priority státu.

„Zdlouhavost přípravy dálnice byla dávno očekávatelná, neboť ŘSD ČR a vedení Přerova v procesu EIA v letech 1999-2000 pohrdali námitkami občanů města, aby se její trasa vyhnula jejich domům. Kdyby se jim vyhovělo, žádné velké komplikace by nebyly. Nyní se tato otázka bude muset řešit znovu,“ připomíná Patrik.

Děti Země se dálnicí D1-0136 poprvé zabývaly v letech 2005-6 v rámci územního řízení a pak v letech 2009-11 ve dvou řízeních o povolení výjimky ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů 23 zvláště chráněných druhů organismů a v jednom stavebním řízení.

Od prosince 2016 se účastní dalšího řízení o povolení výjimky, a to pro 26 cenných druhů živočichů. V červnu 2017 proti jejímu vydání podaly odvolání, takže se čeká na výsledek.


* * * * * * * * * * *


1) Tiskové zprávy Dětí Země k dálnici D1-0136 Říkovice – Přerov:


Příprava dálnice D1 Říkovice – Přerov se zastavila (TZ, 22.12.2009)
http://detizeme.cz/zprava.shtml?x=2210602

Územní rozhodnutí pro dálnici D1 u Přerova je nezákonné (TZ, 19.11.2009)
http://detizeme.cz/zprava.shtml?x=2205872

Děti Země navrhly nové územní řízení pro D1 u Přerova (TZ, 29.05.2009)
http://detizeme.cz/zprava.shtml?x=2184757


2) Tiskové zprávy Dětí Země k dálnici D1-0137 Přerov – Lipník nad Bečvou:


Stavební povolení pro část dálnice D1 u Přerova je vydáno (TZ, 07.07.2010)
http://detizeme.cz/zprava.shtml?x=2236150

Další soudní prohra krajského úřadu v Olomouci o D1 (TZ, 09.12.2009)
http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2208491

Sdružení z Dluhonic vyhrálo spor o dálnici D1 u Přerova (TZ, 26.09.2007)
http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2044077


3) Tisková zpráva ze dne 7. července 2010: Stavební povolení pro část dálnice D1 u Přerova je vydáno


Tři kilometry dálnice u Lipníka se mají stavět za rok a půl

Ministerstvo dopravy dne 24. 6. 2010 vydalo první stavební povolení pro dálnici D1 v úseku Přerov – Lipník nad Bečvou. Jde o část kolem Lipníka v délce 3 km z celkových 14,3 km, která obsahuje tři mimoúrovňové křižovatky Trnávka, Bohuslávky a Loučka.

Stavební řízení trvalo dva roky, aniž do jeho průběhu Děti Země svými námitkami zasáhly. S výstavbou se má začít v listopadu 2011.

„Neuvěřitelné dva roky vést stavební řízení je jen důkazem toho, že dálnice D1 u Přerova není žádnou prioritou a že účastníci řízení, jako jsou Děti Země, mají jen minimální vliv na délku správních řízení, protože hlavními viníky zdržení bývají žadatel nebo správní orgán,“ upozorňuje Miroslav Patrik z Dětí Země, které se tohoto stavebního řízení účastnily.

Děti Země také ani neplánují, že by se proti stavebnímu povolení odvolaly s cílem výstavbu zdržet nebo ji nějak zkomplikovat, neboť až na drobné chyby považují rozhodnutí za přijatelné. Tím také chtějí doložit, že se neodvolávají proti všem rozhodnutím státních úředníků, jak je jim mnohdy podsouváno.

„Neustále se kolem naší účasti v rozhodovacích procesech při schvalování dopravních staveb šíří chiméry, že naším cílem je jen zdržovat, což jednak ani příliš nelze a jednak nám vždy jde o dodržování zákonů a prosazení ekologických parametrů těchto staveb a dalších opatření,“ konstatuje dále Patrik

Největší „bitva“ o trasu dálnice D1-0137 Přerov – Lipník ale proběhla o územní rozhodnutí, kdy místní občanské sdružení Krajina Dluhonice podalo v roce 2004 proti jeho vydání žalobu a spor v roce 2007 vyhrálo. Kasační stížnost krajského úřadu v Olomouci pak Nejvyšší správní soud v roce 2009 zamítl.

Vývoj přípravy dálnice D1-0137 Přerov – Lipník nad Bečvou:

03. 12. 2003 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
08. 04. 2004 = Městský úřad Lipník nad Bečvou vydává územní rozhodnutí
02. 07. 2004 = Krajský úřad Olomouckého kraje územní rozhodnutí potvrzuje
27. 09. 2004 = OS Krajina Dluhonice podává soudní žalobu proti vydání územního rozhodnutí
16. 08. 2007 = Krajský soud v Ostravě územní rozhodnutí ruší
23. 06. 2008 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost o vydání stavebního povolení pro 3 km
24. 06. 2010 = Ministerstvo dopravy vydává stavební povolení pro 3 km

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Primátor Přerova nechal vylepit plakáty, v nichž nabádá lidi, aby své dotazy volali Dětem Země (TZ SM Přerova, 26.09.2017)

Nedej se plus: Děti Země neštvěte mě (10.09.2017)

Příprava dálnice D1 Říkovice – Přerov se zastavila (TZ, 22.12.2009)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-