-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výstavba skladů a výrobních hal není vždy veřejným zájmem

24. listopadu 2022
[Liberecký kraj,Ústecký kraj]

Spolky s námitkami uspěly třikrát na Ústecku a jednou na Liberecku


Ministerstvo životního prostředí od srpna do listopadu 2022 uznalo čtyři odvolání Dětí Země a dalších tří spolků na Ústecku a na Liberecku, které nesouhlasily s povolením výjimky ze zákona ke škodlivému zásahu jednoho obchodního centra a několika skladovacích a výrobních hal do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů, takže ve třech případech výjimku zrušilo a řízení bude pokračovat a v jednom případě výjimku dokonce nepovolilo.

Podle něho nelze za veřejné zájmy pokládat zavádějící floskule soukromých investorů.

„Děti Země od roku 2019 rozšířily svůj zájem o povolování výrobních a skladovacích hal po celém státě, neboť často škodlivě zasahují do cenných biotopů a navíc zabírají půdu a ovlivňují krajinný ráz. Krajské úřady totiž u těchto staveb pro soukromé zisky nacházely veřejné zájmy a jeho převahu nad ochranou přírody i tam, kde šlo spíše o spekulace. Proto vítáme aktuální postup Ministerstva životního prostředí, které na základě námitek spolků důsledně kontroluje, zda se zákon skutečně dodržuje,“ pochvaluje si předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Jde o záměr „Logistický areál KAREKA k. ú. Český Újezd“ na Ústecku, který představuje skladovací halu na ploše 1,9 hektarů pro až 425 zaměstnanců.

Podle zrušujícího rozhodnutí MŽP z 10. srpna 2022 chybí plán kontrol plnění podmínek povolené výjimky, území se sice zčásti nachází na brownfieldu, ale na zbytku jsou cenné plochy, není zřejmý účel stavby, chybí doložení veřejného zájmu, pokud jím má být hlavně snížení nezaměstnanosti a zajištění ekonomického rozvoje, a také jeho převahy nad veřejným zájmem ochrany přírody.

Druhý záměr na Ústecku s názvem „Jižní Předlice – I. část Ústí nad Labem“ představuje devět výrobních a skladovací hal s dalšími stavbami na celkové ploše 6,5 hektarů.

Podle zrušujícího rozhodnutí MŽP z 26. října 2022 chybí opět plán kontrol plnění podmínek povolené výjimky, nebyly řádně vypořádány námitky spolků, chybějí přesvědčivé doklady o veřejném zájmu na realizaci stavby, pokud jím má být skutečně snížení nezaměstnanosti a zvýšení peněz do rozpočtu obcí, nad veřejným zájmem ochrany přírody.

Třetí záměr „Ústí nad Labem – CPI Obchodní park Krásné Březno“ představuje nové obchodní centrum na ploše 2,6 hektarů pro asi 340 zaměstnanců a s parkovištěm pro téměř 870 aut a s dalšími stavbami na místě, kde bylo zahradnictví a průmyslový areál.

Podle zrušujícího rozhodnutí MŽP z 3. října 2022 opět chybí doložení veřejného zájmu, např. územní rozhodnutí, a jeho převahy nad veřejným zájmem ochrany přírody. Při novém povolení výjimky bude také nutné upřesnit kompenzace. Se stavbou nesouhlasí MO Ústí nad Labem – Neštěmice.

Záměr na Liberecku s názvem „CPI Park Jablonné v Podještědí hala JAB1“ představuje skladovací a výrobní halu na ploše 2,3 hektarů pro až 420 zaměstnanců a s parkovištěm pro 200 aut u jižní hranice s CHKO Lužické hory.

Krajský úřad Libereckého kraje sice 15. března 2022 výjimku ze zákona povolil, avšak MŽP v rozhodnutí z 15. listopadu 2022 nakonec výjimku nepovolilo, neboť nebyl přesvědčivě doložen veřejný zájem na realizaci stavby, pokud jím má být údajně snížení nezaměstnanosti, nad veřejným zájmem ochrany přírody.


* * * * * * * * * * *


I. Řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 14 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „Logistický areál KAREKA k. ú. Český Újezd“ v Ústeckém kraji (viz mapa zde https://mapy.cz/s/rakupahatu)


13.08.2021 = firma ERVE s. r. o. zasílá žádost
11.03.2022 = Krajský úřad Ústeckého kraje povoluje výjimku ze zákona se 6 podmínkami
06.04.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání
16.04.2022 = Sdružení Zdravé Ústí, z. s., zasílá odvolání
25.04.2022 = Děti Země zasílají doplněné odvolání o důvody
16.05.2022 = Sdružení Zdravé Ústí, z. s., zasílá doplněné odvolání o důvody
10.08.2022 = Ministerstvo životního prostředí odvolání uznává a rozhodnutí krajského úřadu ruší


II. Řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 18 zvláště chráněných druhů živočichů záměrem „Jižní Předlice – I. část Ústí nad Labem“ v Ústeckém kraji (viz mapa zde https://mapy.cz/s/ceveradutu)


18.08.2021 = firma CENTROPOL TRADING, s. r. o., zasílá žádost
06.06.2022 = Krajský úřad Ústeckého kraje povoluje výjimku ze zákona se 6 podmínkami
27.06.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání
30.06.2022 = Stop tunelům, z. s., zasílá odvolání
02.07.2022 = Sdružení Zdravé Ústí, z.s., zasílá formální odvolání
08.07.2022 = Sdružení Zdravé Ústí, z. s., zasílá doplněné odvolání o důvody
25.07.2022 = Děti Země zasílají doplněné odvolání o důvody
26.10.2022 = Ministerstvo životního prostředí odvolání uznává a rozhodnutí krajského úřadu ruší


III. Řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 5 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „Ústí nad Labem – CPI Obchodní park Krásné Březno“ v Ústeckém kraji (viz mapa zde https://mapy.cz/s/husupesula)


30.09.2021 = firma CPI – Krásné Březno, a. s., zasílá žádost
03.03.2022 = Krajský úřad Ústeckého kraje povoluje výjimku ze zákona se 8 podmínkami
25.03.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání
28.03.2022 = Stop tunelům, z. s., zasílá odvolání
19.04.2022 = Děti Země zasílají doplněné odvolání o důvody
03.10.2022 = Ministerstvo životního prostředí odvolání uznává a rozhodnutí krajského úřadu ruší


IV. Řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 10 zvláště chráněných druhů živočichů záměrem „CPI Park Jablonné v Podještědí hala JAB1“ v Libereckém kraji (viz mapa zde https://mapy.cz/s/movoravede)


17.09.2020 = firma Děčínská zemědělská a. s. zasílá žádost pro 9 druhů živočichů
18.03.2021 = Krajský úřad Libereckého kraje výjimku ze zákona nepovoluje
24.11.2021 = firma Děčínská zemědělská a. s. zasílá žádost pro 10 druhů živočichů
15.03.2022 = Krajský úřad Libereckého kraje povoluje výjimku ze zákona s 8 podmínkami
23.03.2022 = Jizersko-ještědský horský spolek zasílá odvolání
07.04.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání
02.05.2022 = Děti Země zasílají doplněné odvolání o důvody
15.11.2022 = Ministerstvo životního prostředí odvolání uznává a rozhodnutím výjimku ze zákona nepovolujeVydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Na Ropáka jsou za Ústecký kraj navrženy dvě osoby (TZ, 21.06.2022)

Česká republika požaduje přeshraniční posouzení nákladního překladiště u slovenského Holíče (TZ, 20.01.2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-