-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Část obchvatu Frýdku-Místku se již měsíc staví bez povolení

28. března 2022
[Moravskoslezský kraj]

Děti Země žádají o výsledky místního šetření a o termín zastavení prací


Nejvyšší správní soud sice 23. února 2022 zrušil stavební povolení, které dne 25. července 2018 pro část obchvatu Frýdku-Místku dálnicí D48 délky 2,3 km vydal ministr dopravy Dan Ťok, avšak podle zjištění Dětí Země se na stavbě stále pracuje.

Proto požádaly ministra dopravy Martina Kupku, aby jim do 11. dubna 2022 zaslal informace o výsledku místního šetření a kdy lze zastavení stavebních prací očekávat.

„Předpokládali jsme, že se práce na stavbě do jednoho měsíce zastaví, ale místo toho se výstavba dálnice zřejmě naopak urychlila, neboť má zpoždění, které způsobily i masivní sesuvy pod vrchem Hůrka na podzim roku 2020. Nezbylo nám, než v pátek 25. března 2022 poslat ministrovi žádost, aby nám poslal popis stavu staveniště a také informace, kdy se práce zastaví, pokud chybí pravomocné povolení,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Soud totiž v rozsudku z 23. února 2022 uznal jeden bod kasační stížnosti Dětí Země ze září 2019 z celkových tří.

Děti Země v něm s odbornými důvody navrhovaly, aby závazné stanovisko Krajské hygienické stanice v Ostravě obsahovalo požadavek, podle něhož by se první měření intenzit hluku provedlo mezi prvním a třetím rokem od zahájení zkušebního provozu, kdy se dopravní intenzity ustálí a zároveň se doba měření nebude protahovat.

Ministerstvo zdravotnictví ale tento návrh odmítlo s argumenty, které nebyly ničím konkrétním podložené.

„Pikantní na soudním sporu bylo i to, že ministr Dan Ťok ve svém vyjádření k naší žalobě demagogicky tvrdil, že do závazného stanoviska nemůžeme navrhovat délku zkušebního provozu, což pak od něho účelově opsal i Krajský soud v Ostravě ve svém zamítavém rozsudku. Přitom jsme nic takového nežádali,“ vzpomíná dále Patrik.

Celá trasa obchvatu délky 8,566 km se měla podle plánu ŘSD ČR z prosince 2015 stavět od července 2016 do ledna 2020. Podle údajů z května 2019 se doba dokončení obchvatu posunula na leden 2022.

To se ale ještě nevědělo, že na podzim 2020 dojde na jihovýchodním úpatí vrchu Hůrka k rozsáhlým plošným sesuvům.

„Další absurditou výstavby je průchod trasy v zářezu přes nestabilní území pod vrchem Hůrka v délce asi sedm set metrů, takže zde došlo k nečekaným masivním sesuvům. Opět tak podle nás selhal státní investor a úřady, pokud před zahájením stavby chyběly podrobné průzkumy, které by na toto riziko upozornily,“ uzavírá Patrik.

Děti Země se obchvatem Frýdku-Místku zabývají od roku 1996, kdy se rozhodovalo o variantách. V prosinci 1994 totiž firma Viapont Brno předložila multikriteriální analýzu, podle které byla výhodnější severní varianta, nikoliv jižní.

Děti Země a další spolky proto také severní variantu prosazovaly. Zastupitelé města ovšem dne 26. března 1996 schválili tu jižní, která pak byla dne 25. března 2002 zanesena i do ÚP VÚC Beskydy.


* * * * * * * * * * * * *


Průběh tří stavebních řízení pro obchvat Frýdku-Místku dálnicí D48 délky 8,566 km na Ministerstvu dopravy (2011 až 2018, resp. do 2022)


I. Stavební řízení č. 1 pro trasu délky 6,13 km (30 SO) – probíhalo 2,3 roku


01.07.2011 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
15.07.2013 = Ministerstvo dopravy oznamuje zahájení řízení
27.08.2013 = Děti Země zasílají námitky
08.11.2013 = Ministerstvo dopravy vydává stavební povolení


II. Stavební řízení č. 2 pro trasu délky 2,3 km (12 SO) v km 4,4-6,7– probíhalo 4,5 roku


05.02.2014 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost
06.06.2014 = Ministerstvo dopravy oznamuje zahájení řízení
01.07.2014 = Děti Země zasílají námitky
18.08.2014 = Ministerstvo dopravy vydává stavební povolení č. 1
17.09.2014 = Děti Země zasílají rozklad

02.04.2015 = ministr dopravy Dan Ťok stavební povolení č. 1 ruší
10.03.2017 = Ministerstvo dopravy oznamuje pokračování řízení
18.04.2017 = Děti Země zasílají námitky
11.08.2017 = Ministerstvo dopravy vydává stavební povolení č. 2
08.09.2017 = Děti Země zasílají rozklad

26.04.2018 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům
07.06.2018 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům
25.07.2018 = ministr dopravy Dan Ťok stavební povolení č. 2 částečně mění a ve zbytku potvrzuje
10.09.2018 = Děti Země zasílají ke Krajskému soudu v Ostravě správní žalobu
13.08.2019 = Krajský soud v Ostravě správní žalobu zamítá

10.09.2019 = Děti Země zasílají k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
23.02.2022 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost uznává a ruší rozsudek i rozhodnutí ministra Dana Ťoka
25.03.2022 = Děti Země zasílají na Ministerstvo dopravy žádost o sdělení stavu rozkladového řízení


III. Průběh stavebního řízení č. 3 pro trasu délky 0,37 km (5 SO) – probíhalo 4,3 roku


26.08.2014 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost
11.09.2014 = Ministerstvo dopravy oznamuje zahájení řízení
09.10.2014 = Děti Země zasílají námitky
24.02.2015 = Ministerstvo dopravy vydává stavební povolení č. 1
27.03.2015 = Děti Země zasílají rozklad

23.09.2016 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům
10.04.2017 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům
19.07.2017 = ministr dopravy Dan Ťok stavební povolení č. 1 ruší
01.08.2017 = Ministerstvo dopravy oznamuje pokračování řízení
25.10.2017 = Ministerstvo dopravy vydává stavební povolení č. 2

27.11.2017 = Děti Země zasílají rozklad
30.07.2018 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům
17.09.2018 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům
19.11.2018 = ministr dopravy Dan Ťok stavební povolení č. 2 potvrzuje

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Trasa obchvatu Frýdku-Místku délky 700 m s výskytem sesuvů

Děti Země podaly rozklad proti 2,3 km obchvatu Frýdku-Místku (TZ, 08.09.2017)

Obchvat Frýdku-Místku délky 2,3 km má opět stavební povolení (TZ, 16.08.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-