-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Obchvat Frýdku-Místku délky 2,3 km má opět stavební povolení

16. srpna 2017
[Moravskoslezský kraj]

Stavební řízení probíhá již 3,5 roku a týká se území NATURA 2000

Ministerstvo dopravy vydalo dne 11. srpna 2017 stavební povolení pro dvanáct stavebních objektů, které se týká části obchvatu Frýdku-Místku délky 2,3 km dálnice R48. Žádost o jeho vydání byla podána před 3,5 lety a jde již o druhé povolení.

To první ze srpna 2014 totiž na základě rozkladu Dětí Země zrušil ministr dopravy Dan Ťok v dubnu 2015. Povolení obsahuje 33 podmínek, včetně osmi návrhů Dětí Země.

„Jde o již druhý pokus ministerstva povolit tuto část obchvatu, takže uložené podmínky jsou poměrně kvalitní. Ovšem trasa prochází chráněným územím evropské soustavy NATURA 2000, kterým je údolí řeky Morávky, takže náš zájem o tuto stavbu bude nadále pokračovat,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Z obsahu stavebního povolení vyplývá, že se má tato část obchvatu délky 2,3 km stavět v letech 2017 až 2020 a má stát asi jednu miliardu korun.

Rozklad může podat každý účastník řízení do 13. září 2017, přičemž v něm může např. namítat i zákonnost závazných stanovisek, včetně závazného stanoviska EIA z roku 2017.

Na ministerstvu ještě také již tři roky probíhá stavební řízení pro úsek délky 370 metrů, u kterého ministr dopravy Dan Ťok na základě rozkladu Dětí Země z března 2015 stavební povolení 19. července 2017 zrušil.

„Zarážející pro nás ale je, že část obchvatu Frýdku-Místku délky 6,1 km má již od listopadu 2013 pravomocné stavební povolení, ale dosud jsme neslyšeli, že by se s jeho výstavbou začalo nebo aspoň, jaké komplikace se řeší. Ředitelství silnic a dálnic ČR před veřejnosti zřejmě tají důležité informace,“ říká dále Patrik, podle kterého se těchto sedmdesát procent délky obchvatu mělo stavět v letech 2015 až 2019 a za 2 mld. Kč.

Děti Země se obchvatem Frýdku-Místku zabývají již od roku 1996, kdy se řešily jeho varianty. V prosinci 1994 přitom firma Viapont Brno předložila multikriteriální analýzu, podle které byla výhodnější severní varianta, nikoliv jižní.

Děti Země a další spolky proto také prosazovaly severní variantu. Zastupitelé města ovšem dne 26. března 1996 politicky schválili tu jižní, která pak byla dne 25. března 2002 zanesena i do ÚP VÚC Beskydy.

Jižní obchvat Frýdku-Místku je dlouhý 8,566 km a podle plánů Ředitelství silnic a dálnice ČR z prosince 2015 měla jeho výstavba probíhat od července 2016 do ledna 2020. Celkové investiční náklady mají být do 3,9 mld. Kč (bez DPH).

Hlavním rizikem a brzdou výstavby obchvatu je zřejmě skládka odpadů, tzv. Skatulův Hliník, kterou má firma SUEZ Využití zdrojů, a. s., odstraňovat za 650 mil. Kč (bez DPH) od léta 2017 do roku 2020.


* * * * * * * * * * *


Průběh tří stavebních řízení pro obchvat Frýdku-Místku dálnicí R48 délky 8,566 km na Ministerstvu dopravy (úsek délky 6,13 km má stavební povolení již 4 roky):


Stavební řízení č. 1 pro trasu délky 6,13 km (30 SO): stavební řízení probíhalo 2,3 roku

01.07.2011 = ŘSD ČR podává žádost
15.07.2013 = MD oznamuje zahájení řízení (2 roky od zahájení řízení!!!)
18.07.2013 = přihláška DZ
27.08.2013 = námitky č. 1 DZ
17.09.2013 = MD oznamuje doplnění spisu
08.11.2013 = MD vydává stavební povolení (cca 2,5 roku od zahájení řízení!!!)

Pozn.: Stavební povolení na 70 % délky obchvatu existuje téměř 4 roky, ale stavět se ještě nezačalo.


Stavební řízení č. 2 pro trasu délky 2,3 km (12 SO): stavební řízení zatím probíhá 3,5 roku

05.02.2014 = ŘSD ČR podává žádost
06.06.2014 = MD oznamuje zahájení řízení
06.06.2014 = přihláška DZ
01.07.2014 = námitky č. 1 DZ
18.08.2014 = MD vydává stavební povolení č. 1 (6 měsíců od podání žádosti!!!)
17.09.2014 = rozklad č. 1 DZ
02.04.2015 = ministr Ťok stavební povolení č. 1 ruší (7 měsíců od podání rozkladu!!!)
10.03.2017 = MD oznamuje pokračování řízení (cca 2 roky od zrušení povolení č. 1!!!)
18.04.2017 = námitky č. 2 DZ
11.05.2017 = MD oznamuje další doplnění spisu
11.08.2017 = MD vydává stavební povolení č. 2 (2,3 let od zrušení povolení č. 1!!!)


Stavební řízení č. 3 pro trasu 0,37 km (5 SO): stavební řízení zatím probíhá 3 roky

26.08.2014 = ŘSD ČR podává žádost
11.09.2014 = MD oznamuje zahájení řízení
15.09.2014 = přihláška DZ
09.10.2014 = námitky č. 1 DZ
24.02.2015 = MD vydává stavební povolení č. 1 (6 měsíců od podání žádosti!!!)
27.03.2015 = rozklad DZ
23.09.2016 = vyjádření č. 1 DZ
10.03.2017 = MD oznamuje další doplnění spisu
10.04.2017 = vyjádření č. 2 DZ
19.07.2017 = ministr Ťok stavební povolení č. 1 ruší (2,3 roku od podání rozkladu!!!)
01.08.2017 = MD oznamuje pokračování řízení
14.09.2017 = proběhne ústí jednání

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

D48 Frýdek-Místek, obchvat (část 2) - stavební povolení (11.08.2017)

Obchvat Frýdku-Místku je bez dílčího stavebního povolení (TZ, 26.07.2017)

Rozhodnutí ministra Ťoka o zrušení stavebního povolení pro R48 u Frýdku-Místku délky 370 m (19.07.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-