-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Brno před čtyřmi lety schválilo odsun nádraží ke Svratce

28. února 2022
[Jihomoravský kraj]

Podle studie proveditelnosti měla výstavba začít v roce 2020, nyní se uvádí rok 2032

Uplynuly již čtyři roky, kdy Brno 27. února 2018 schválilo nové nádraží ve variantě Ac asi jeden kilometr na jih od stávajícího nádraží spolu s výstavbou Severojižního kolejového diametru.

Vláda ale v červenci 2018 schválila variantu Ab za 43 miliard a navíc bez diametru. Podle studie proveditelnosti z října 2017 a tvrzení městského architekta Michala Sedláčka mohla výstavba nádraží začít od roku 2020.

To se ale nestalo, ačkoliv má nádraží platné územní rozhodnutí. Nyní se zahájení stavby plánuje až po roce 2032.

„Za poslední čtyři roky jsme nezaznamenali žádné důležité rozhodnutí, které by odsun nádraží posunulo blíže k realizaci. Víme jen o plánu na prodloužení ulice Kalové, neboť se mají kácet překážející stromy. Trvalým rizikem je stále nižší kapacita pro průjezd nákladní dopravy odsunutým nádražím, neboť se kříží s osobními vlaky. Také chybí výsledek studie proveditelnosti o diametru, s nímž ale vláda nepočítá,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, které se nádražím v Brně zabývají více než dvacet let a jsou proti jeho odsunu ke Svratce.

Patrik dále připomíná, že i když nádraží v centru má vyšší ekonomické přínosy, dopravně a urbanisticky je výhodnější a podporuje ho většina obyvatel Brna i dojíždějících osob z okolí, zastupitelstvo Jihomoravského kraje 15. ledna 2018 schválilo odsun nádraží ve variantě Ac za 45 mld. Kč a zastupitelstvo Brna 27. února 2018 rovněž variantu Ac, ale i s výstavbou diametru.

Brno nicméně nevyloučilo i nádraží v centru s variantu B1b za 48 mld. Kč. Vláda ovšem 10. července 2018 schválila variantu Ab za 43 mld. Kč bez diametru.

„Pan Sedláček se před čtyřmi lety projevil jako demagog, neboť nedostatky odsunutého nádraží zlehčoval a nedostatky nádraží v centru zveličoval, takže se mu od té doby nedá věřit,“ uvádí Patrik, který připomíná, že brněnský magistrát dokonce v dubnu 2006 tvrdil, že odsunuté nádraží bude zprovozněno již v září 2012.

Zásadním nedostatkem odsunutého nádraží je i jeho omezené napojení na rychlá železniční spojení, neboť podle poslední studie proveditelnosti by vlaky z Prahy na Vídeň a Bratislavu měly zastavovat jen v blízkosti ulice Vídeňská a nikoliv úvratí až na odsunutém nádraží.

Přitom tento problém byl známý již před čtyřmi lety. Naproti tomu všechny tyto typy vlaků by snadno mohly zajíždět tunelem až do nádraží v centru.

„Přínosy rychlého spojení z Brna do Prahy jsou tak nižší, což nejvíce pocítí cestující regionálních vlaků v Jihomoravském kraji, neboť se jim znemožní rychlý přestup na většinu těchto dálkových spojení,“ tvrdí Patrik.

Dětem Země není také jasné, jak Brno za čtyři roky pokročilo v přípravě a výstavbě svých investic ve výši asi 2,3 mld. Kč, aby veřejná i automobilová doprava v Brně fungovala i s odsunutým nádražím. U varianty s nádražím v centru mělo Brno investovat jen 0,7 mld. Kč, což by bylo daleko snazší


* * * * * * * * * * * * *


I. Průběh územního řízení pro odsunované nádraží (9. prosinec 2005 – 10. prosinec 2018)


01) 09.12.2005 = SŽDC a SMB podávají žádost o vydání územního rozhodnutí
02) 27.11.2006 = stavební úřad vydává územní rozhodnutí č. 1
03) 29.12.2006 = Děti Země a další účastníci řízení podávají odvolání
04) 31.05.2007 = Magistrát města Brna všechna odvolání zamítá
05) 15.08.2007 = Děti Země, další spolek a 13 osob podávají žalobu ke Krajskému soudu v Brně
06) 12.12.2008 = Krajský soud v Brně svým rozsudkem ruší prvostupňové i žalované rozhodnutí

07) 02.07.2010 = stavební úřad vydává územního rozhodnutí č. 2
08) 09.08.2010 = Děti Země a další účastníci řízení podávají odvolání
09) 28.11.2011 = Magistrát města Brna územní rozhodnutí č. 2 ruší
10) 18.09.2013 = stavební úřad vydává územní rozhodnutí č. 3
11) 25.10.2013 = Děti Země a další účastníci řízení podávají odvolání
12) 10.12.2018 = Krajský úřad Ú JčK odvolání zamítá, takže územní rozhodnutí se stává pravomocným


II. Stručná historie diskusí o poloze nádraží v Brně a jeho schvalování (1987 – 2018)


1987 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 1 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2002 (06.05.) = usnesení vlády č. 457 o poloze nádraží podle územního plánu Brna
2002 (04.07.) = smlouva mezi MDS, SM Brnem a JMK o financování nového nádraží

2004 (leden) = studie proveditelnosti č. 2 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně
2004 (11.03.) = zahájení sběru podpisů za referendum pro nádraží v centru
2004 (20.04.) = kritické prohlášení 19 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (1)
2004 (21.06.) = změna ÚP Brna pro výstavbu odsunutého nádraží
2004 (19.07.) = předání petice s 24.686 podpisy za referendum s volbami do JmK
2004 (09.10.) = místní referendum č. 1 o poloze nádraží (25 % účast, 86 % pro nádraží v centru= 67.440 voličů)
2004 (15.-16. 10.) = volby do zastupitelstva JmK

2005 (13.01.) = stanovisko SEA pro odsun nádraží: 4 varianty
2005 (14.10.) = stanovisko EIA pro odsun nádraží: 1 varianta
2005 (09.12.) = zahájení územního řízení pro odsunuté nádraží (1. etapa = 20,4 mld. Kč)

2006 (duben) = dostavba odsunutého nádraží podle plánu Brna má být v září 2012
2006 (listopad) = studie proveditelnosti č. 3 (aktualizace č. 2) ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2007 (březen) = studie OK NvC a externích expertů o nádraží v centru u Nových Sadů
2007 (září) = multikriteriální analýza o výhodnosti nádraží v centru, než odsunutém
2007 (říjen) = kritický expertní posudek CDV o odsunutém nádraží
2007 (01.11.) = kritické prohlášení 30 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (2)

2008 (12.12.) = Krajský soud v Brně ruší územní rozhodnutí č. 1 (žalobci: 2 občanská sdružení a 13 osob)

2011 (březen) = studie proveditelnosti č. 2 pro SJ kolejový diametr
2011 (září) = urbanistická a architektonická studie o nádraží v centru
2011 (listopad) = finanční studie o modernizaci nádraží v centru v 1. etapě za 10 mld. Kč
2011 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 4 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2012 (leden) = kritické prohlášení 27 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (3)
2012 (30.09.) = termín dostavby odsunutého nádraží podle plánu Brna z dubna 2006
2012 (květen) = zahájení prací na dopracování varianty odsunuté a v centru pro studii proveditelnosti č. 5

2013 (18.09.) = vydání územního rozhodnutí č. 3
2013 (25.10.) = odvolání proti územnímu rozhodnutí č. 3, o němž má rozhodnout Magistrát města Brna

2014 (21.01.) = zahájení sběru podpisů za referendum č. 2 o nádraží
2014 (březen) = dokončení prací na dopracování varianty odsunu a v centru pro studii proveditelnosti č. 5
2014 (01.08.) = předání petice s 21.083 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014
2014 (01.09.) = předání petice s dalšími 5.813 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014
2014 (17.10.) = Krajský soud v Brně prohlašuje návrh na vyhlášení referenda č. 2 za bezvadný
2014 (22.10.) = Rada města Brna doporučuje svolat referendum č. 2 na sobotu 24. 1. 2015 od 8 do 22 hodin
2014 (25.11.) = Zastupitelstvo města Brna vyhlašuje referendum č. 2 společně s volbami do zastupitelstva JmK

2015 (20.05.) = smlouva mezi SŽDC, s. o., a firmami SUDOP Brno, s.r.o., Moravia Consult Olomouc, a.s., a AF-CityPlan, s.r.o., o vypracování studie proveditelnosti č. 5 o nádraží v Brně (vyřazenou firmou je HELIKA, a. s.)
2015 (červen) = kritické prohlášení 24 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (4)

2016 (září) = stanovisko 6 autorů varianty „Pod Petrovem“, že jde o jednu z variant nádraží v centru
2016 (04.10.) = kritické prohlášení 32 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (5)
2016 (07.-08.10) = volby do zastupitelstva JmK společně s referendem č. 2 o poloze nádraží a o způsobu výběru varianty (24 % účast, 81 % pro nádraží v centru= 59.211 voličů)

2017 (05.09.) = KÚ JčK odvolací řízení o územním rozhodnutí č. 3 přerušuje do výsledku přezkumu stanoviska EIA
2017 (31.10.) = SŽDC, s. p., předává studii proveditelnosti č. 5 Brnu, JmK, SFDI, MD a JASPERS k vyjádření

2018 (15.01.) = zastupitelé JmK doporučují variantu Ac
2018 (27.02.) = zastupitelé Brna doporučují variantu Ac s výstavbou Severojižního kolejového diametru
2018 (30.05.) = Centrální komise Ministerstva dopravy doporučuje variantu Ab za cca 43 mld. Kč
2018 (10.07.) = česká vláda doporučuje odsun nádraží ve variantě Ab za cca 43 mld. Kč
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Letos by se mohlo začít stavět odsunuté nádraží v Brně (TZ, 03.02.2020)

Obě žaloby proti umístění nádraží v Brně byly odmítnuty (TZ, 16.08.2019)

Prezentace KAM k poloze brněnského nádraží (17:45 minut, termíny od 4:20 minuty, 09.01.2018)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-