-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Územní řízení pro dálnici D5510 u Bzence bylo zastaveno

26. srpna 2021
[Jihomoravský kraj]

Trasa dálnice přes ptačí oblast nemá ani po patnácti letech jasné řešení

Stavební úřad v Bzenci dne 11. srpna 2021 na žádost Ředitelství silnic a dálnice ČR zastavil územní řízení pro dálnici D5510 Bzenec – Bzenec Přívoz délky 3,2 km.

Investorovi se totiž ani po více než třinácti letech od podání žádosti v červnu 2008 nepodařilo vypracovat takové řešení průchodu dálnice přes ptačí oblast, které by zajistilo i ochranu dotčených pěti druhů ptáků.

Děti Země tento postup očekávaly. Navíc připomínají, že pro navazující část dálnice D5511 Bzenec-Přívoz – Rohatec délky 10,8 km územní řízení ještě ani nezačalo.

„Zastavení územního řízení bylo logické, ale mělo k němu dojít již před deseti lety, kdy bylo řízení již potřetí přerušené. Nicméně máme aspoň další důkaz, že vliv spolků na délce povolování dálnic je malý, v tomto případě spíše žádný. Děti Země totiž během více než třinácti let žádné vyjádření neposlaly,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle které by úřady neměly správní řízení přerušovat až dvanáctkrát, jako se to stalo v Bzenci.

Podle Patrika bylo přitom již během procesu EIA v roce 2006 jasné, že pokračovat v plánování dálnice D55 přes Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví s ochranou čápa bílého, motáka pochopa, strakapouda jižního, strakapouda prostředního a především lelka lesního se skřivanem lesním, bylo nerozumné.

Děti Země, Česká společnost ornitologická a další spolky a také nezávislí odborníci tehdy doporučovali vést dálnici D55 po levém břehu řeky Moravy a ptačí oblasti se tak vyhnout.

Technickou reálnost tohoto koridoru přitom prokázala studie z dubna 2007, která dokonce předložila dvě varianty trasy dálnice, jednu také s tunely.

„Pokud stát místo jednoduchých změn územních plánů s dálnicí mimo ptačí oblast trvá na riskantní trase, pak je logické, že mu bude dlouhé roky trvat, než vyřeší především zraňování a úhyn chráněných druhů ptáků, hluk, světelný a tepelný smog a zábor biotopů kolem čtyřiceti hektarů a jejich fragmentaci. Navrhnout reálná zmírňující opatření, včetně kompenzací za ztrátu biotopů, je totiž odborně a časově náročné,“ připomíná Patrik.

Děti Země také upozorňují, že úsek dálnice D5510 Bzenec – Bzenec Přívoz délky 3,2 km má mít na ochranu ptáků v ptačí oblasti oboustranné galerie délky asi 2 km a úsek D5511 Bzenec-Přívoz – Rohatec délky 10,8 km rovněž oboustranné galerie, ale délky až kolem 9,5 km.

Oba úseky získaly stanovisko EIA sice v červnu 2006 a v srpnu 2010 s výstavbou zahloubených tunelů, avšak stanovisko EIA z roku 2010 již není platné.

„Územní řízení pro kratší úsek u Bzence bylo sice zastaveno, ale tento úsek po deseti letech úsilí získal aspoň obě výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Úsek k Rohatci ovšem nemá žádné rozhodnutí,“ uzavírá Patrik.

Podle zjištění Dětí Země dálnice D5509 Moravský Písek – Bzenec délky 4,1 km získala od Ministerstva dopravy dne 19. července 2021 stavební povolení, ale není pravomocné, neboť proti němu podala rozklad jedna osoba.

Úsek dálnice D5508 Staré Město – Moravský Písek délky 8,8 km získalo od ministerstva stavební povolení v listopadu 2019 a úsek D5507 Babice – Staré Město délky 8,5 km má stavební povolení od května 2019.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh územního řízení pro dálnici R5510 Bzenec – Bzenec Přívoz (cca 13 let)


01) 27.06.2008 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost o územní rozhodnutí
02) 18.07.2008 = MěÚ Bzenec řízení do 31.06.09 přerušuje – 1
03) 25.06.2009 = MěÚ Bzenec řízení do 31.05.10 přerušuje – 2
04) 31.05.2010 = MěÚ Bzenec řízení do 31.05.11 přerušuje – 3
05) 17.05.2011 = MěÚ Bzenec řízení do 30.06.12 přerušuje – 4
06) 23.07.2012 = MěÚ Bzenec řízení do 13.12.13 přerušuje – 5
07) 11.12.2013 = MěÚ Bzenec řízení do 30.06.14 přerušuje – 6
08) 07.02.2014 = MěÚ Bzenec řízení do 30.06.15 přerušuje – 7
09) 09.07.2015 = MěÚ Bzenec řízení do 31.12.16 přerušuje – 8
10) 23.01.2017 = MěÚ Bzenec řízení do 30.06.18 přerušuje – 9
11) 23.07.2018 = MěÚ Bzenec řízení do 31.12.18 přerušuje – 10
12) 17.12.2019 = MěÚ Bzenec řízení do 31.12.19 přerušuje – 11
13) 14.01.2020 = MěÚ Bzenec řízení do 30.06.21 přerušuje – 12
14) 28.07.2021 = Ředitelství silnic a dálnic ČR žádost stahuje
15) 11.08.2021 = MěÚ Bzenec řízení po více než 13 letech zastavuje


II. Průběh řízení o povolení výjimky ze zákona podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu dálnice R5510 Bzenec – Bzenec Přívoz do biotopů 30 zvláště chráněných druhů živočichů (cca 3,5 roků)


1) 27.06.2008 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost
2) 22.05.2009 = Krajský úřad Jihomoravského kraje výjimku ze zákona povoluje
3) 14.12.2009 = Ministerstvo životního prostředí povolení výjimky ruší
4) 03.03.2011 = Krajský úřad Jihomoravského kraje výjimku ze zákona povoluje
5) 27.09.2011 = Ministerstvo životního prostředí povolení výjimky ruší
6) 15.12.2011 = Ředitelství silnic a dálnic ČR žádost stahuje
7) 21.12.2011 = Krajský úřad Jihomoravského kraje řízení po více než 3,5 letech zastavuje


III. Průběh řízení o povolení výjimky ze zákona podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu dálnice R5510 Bzenec – Bzenec Přívoz do biotopů 22 zvláště chráněných druhů organismů (cca 3,5 roky)


1) 30.06.2008 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost
2) 27.04.2009 = Správa CHKO Bílé Karpaty výjimku ze zákona nepovoluje
3) 10.12.2009 = Ministerstvo životního prostředí nepovolení výjimky ruší
4) 09.05.2011 = Správa SCHKO Bílé Karpaty výjimku ze zákona povoluje
5) 14.09.2011 = Ministerstvo životního prostředí povolení výjimky ruší
6) 19.12.2011 = Ředitelství silnic a dálnic ČR žádost stahuje
7) 21.12.2011 = Správa CHKO Bílé Karpaty řízení po více než 3,5 letech zastavuje


IV. Průběh řízení o povolení výjimky ze zákona podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu dálnice R5510 Bzenec – Bzenec Přívoz do biotopů 25 zvláště chráněných druhů organismů (cca 1 rok)


1) 31.01.2012 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost
2) 29.08.2012 = Krajský úřad Jihomoravského kraje výjimku ze zákona povoluje
3) 17.04.2013 = Ministerstvo životního prostředí povolení výjimky po více než 1 roce potvrzuje


V. Průběh řízení o povolení výjimky ze zákona podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu dálnice R5510 Bzenec – Bzenec Přívoz do Přírodní památky Vojenské cvičiště (cca 10 let)


1) 13.01.2009 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost
2) 11.10.2010 = Ministerstvo životního prostředí výjimku ze zákona povoluje
3) 31.10.2011 = ministr životního prostředí povolení výjimky ruší
4) 02.05.2012 = Ministerstvo životního prostředí výjimku ze zákona povoluje
5) 05.12.2013 = ministr životního prostředí povolení výjimky ruší
6) 20.12.2016 = Ministerstvo životního prostředí výjimku ze zákona povoluje
7) 18.12.2017 = ministr životního prostředí povolení výjimky ruší
8) 23.07.2018 = Ministerstvo životního prostředí výjimku ze zákona povoluje
9) 14.12.2018 = ministr životního prostředí povolení výjimky po téměř 10 letech potvrzuje


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Úřady mají potíže s povolováním D55 u Moravského Písku (TZ, 18.12.2019)

Část silnice R55 je bez výjimky k zásahu do biotopů (TZ, 27.12.2012)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-