-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Část silnice R55 je bez výjimky k zásahu do biotopů

27. prosince 2012
[Jihomoravský kraj,Zlínský kraj]

Soud zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí

Městský soud v Praze na základě žaloby Dětí Země zrušil dne 19. prosince 2012 rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení výjimky k zásahu do biotopů šesti zvláště chráněných druhů živočichů v trase silnice R5507 Babice – Staré Město.

Soud sice uznal tři žalobní body ze čtyř, nicméně v rozporu se zákonem se odmítl zabývat námitkami proti stanovisku EIA. Hlavním důvodem zrušení rozhodnutí o výjimce bylo předložení nekvalitního biologického hodnocení a absence migrační studie.

„Na rozsudek jsme čekali dva a půl roku a jsme spokojeni, neboť téměř všechny naše námitky nám byly uznány, zvláště ta, že nelze o výjimce ze zákona rozhodovat bez kvalitního biologického hodnocení a bez migrační studie, která nebyla mezi podklady,“ upřesňuje obsah rozsudku Miroslav Patrik z Dětí Země.

Správa CHKO Bílé Karpaty i Ministerstvo životního prostředí ve svých rozhodnutích totiž odmítaly připustit, že podkladem pro řízení je stanovisko EIA o hodnocení vlivů silnice na životní prostředí, které přitom v jedné své podmínce požadovalo vypracovat migrační studii živočichů, aby bylo zřejmé, kudy pohyb živočichů probíhá a kterých druhů, takže není jisté, zda jim silnice nebude bránit v migraci.

„Další chybou bylo tvrzení úředníků, že alternativní silnice R55, vedená mimo ptačí oblast u Bzence, způsobuje stejný či vyšší škodlivý zásah do biotopů jako trasa Ředitelství silnic a dálnic ČR, aniž byly ve spisu nějaké důkazy, což je opět nezákonné,“ vysvětluje dále Patrik.

Třetím důvodem zrušení rozhodnutí o výjimce byla nejčastější chyba úředníků, kterou je nezájem reagovat na námitky a návrhy účastníků řízení, v tomto případě chybělo přesvědčivé zdůvodnění, proč byla výjimka vydána bez kvalitního biologického hodnocení a bez migrační studie.

„Jediným kazem rozsudku je povrchní přístup městského soudu k naší žalobě, neboť nejprve ji zamítl a až teprve na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu se musel podrobit jeho rozsudku, přičemž zcela absurdně se odmítl zabývat námitkami proti stanovisku EIA, takže podáme stížnost,“ uvádí ještě Patrik.

Děti Země od roku 2005 navrhují postavit silnici R55 Rohatec – Napajedla mimo ptačí oblast u Bzence po levé straně řeky Moravy, která by mohla být o cca 13 mld. Kč levnější, než oficiální trasa přes ptačí oblast, neboť by se také nemusely budovat obchvaty obcí a měst za 3 mld. Kč na stávající silnici I/55 z Rohatce do Starého Města. Silnice R55 by pak jako obchvat Břeclavi končila na rakouské hranici.

„Na základě stížnosti Evropské komisi z května 2007, že se obcházejí evropské směrnice na ochranu ptáků, bylo v srpnu 2010 vydáno stanovisko EIA, které bez posouzení varianty mimo ptačí oblast doporučilo vybudovat dva zahloubené tunely celkové délky 8,63 km, čímž zase vznikl finanční problém,“ popisuje sled událostí Patrik, podle kterého Česká republika jen stěží najde nutných cca 10 mld. Kč na stavbu obou tunelů.

Podle Dětí Země by se mohla silnice R55 připravovat rychleji, levněji a bez dotčení biotopů se stovkou zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, včetně ptáků jako je lelek lesní a skřivan lesní v ptačí oblasti, pokud by se jen změnily územní plány obcí.

Nyní jsou k tomu vhodné podmínky, neboť Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly dne 21. června 2012 zrušeny a nyní probíhá druhé schvalování, takže by stačilo schválit trasu silnice R55 mimo ptačí oblast a územní plány by se tak musely povinně přizpůsobit.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-