-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Dohoda o parametrech Labe je pokus o švindl rezortu dopravy

5. května 2021
[Pardubický kraj,Středočeský kraj,Ústecký kraj]

Jde o snahu obejít legislativu pro další betonování řeky

Děti Země nesouhlasí s návrhem česko-německé dohody, kterou vláda schválila v pondělí 3. května 2021, neboť vtažením Německa a konkrétními parametry pro rozšíření nákladní vodní dopravy na Labi se snaží jiným způsobem prosadit její další betonování od hranic do Pardubic za téměř 11 miliard korun.

Koncepce vodní dopravy není totiž dosud schválená. Navíc příprava dohody probíhala v neveřejném režimu, takže její schválení odmítají i ministři životního prostředí sedmi německých spolkových zemí.

„Ministerstvo dopravy dokončovalo obsah smlouvy s německou stranou i uvnitř našeho státu za posledních deset měsíců zřejmě v nějakém utajeném režimu, neboť jsme na základě žádostí o informace nedostali od něho a ani od Ministerstva zahraničních věcí žádné protokoly z jednání a ani písemnou nebo elektronickou komunikaci. Nedovedeme si představit, že by úřednictvo pod náměstkem Janem Sechterem za tu dobu nemělo jediné jednání a neposlalo jediný dopis,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Česká republika se v navržené mezistátní dohodě o rozvoji vnitrozemské vodní cesty na Labi mj. zavazuje, že od státních hranic do Ústí nad Labem a od Týnce nad Labem do Pardubic vytvoří plavební hloubku 230 cm a od Ústí nad Labem do Týnce nad Labem tuto plavební hloubku bude udržovat.

Tento slib lze ovšem podle Dětí Země splnit jen investicemi do vodní dopravní infrastruktury na Labi za téměř jedenáct miliard korun, a to hlavně na jez u Děčína za 5,2 miliardy korun a na plavební kanál u Přelouče za asi 3,1 miliardy korun, které mají ovšem škodlivý vliv na území NATURA 2000.

Ačkoliv stát za více než dvacet let přípravy obou těchto staveb utratil téměř miliardu korun, tak dosud ani neprošly řádným hodnocením vlivů na životní prostředí. Děti Země proto doufají, že parlament návrh této obskurní dohody zamítne.

„Ministerstvo životního prostředí se v rámci připomínkovacího řízení zachovalo až příliš diplomaticky, pokud s dohodou souhlasilo, neboť nelze slibovat, že zajistíme nějaké parametry vodní cesty na Labi, které by znamenaly porušování zákonů či mezinárodní závazků na ochranu území NATURA 2000,“ myslí si dále Patrik.

Podle něho se měl ministr Richard Brabec proti smlouvě postavit, jako to na svém jednání dne 23. dubna 2021 udělali i ministři životního prostředí všech sedmi zemí v Německu, kudy Labe protéká.

Ti totiž upozornili, že smlouva se týká kompetencí těchto spolkových zemí a navíc je v rozporu s Celkovou koncepcí pro Labe, která zohledňuje dopravní i ekologické zájmy. Dohoda přitom podle nich přírodní význam Labe oslabuje.

Podle Dětí Země je účelem dohody politický nátlak na orgány ochrany přírody a správní orgány, aby další betonování Labe povolily, neboť cílem je napojit Labe v Pardubicích na plavební kanál Dunaj – Odra – Labe.


* * * * * * * * * *


Tisková zpráva ministerstva životního prostředí Svobodného státu Saska s názvem „Sorge um das Ökosystem Elbe / Obavy o ekosystém Labe“ (23. dubna 2021)


Ministryně a ministři životního prostředí spolkových zemí Německa, kterými protéká Labe, požadují opětovné projednání obsahu česko-německé dohody o Labi, a to se zapojením spolkových zemí. [1]

Na základě návrhu spolkových zemí, kterými protéká řeka Labe, tedy Saska, Saska-Anhaltska, Braniborska, Meklenburska-Předního Pomořanska, Dolního Saska, Hamburku a Šlesvicka-Holštýnska, přijala dne 23. 4. 2021 Konference ministrů životního prostředí usnesení, že připravovaná česko-německá dohoda o Labi musí být v souladu s požadavky Celkové koncepce pro Labe. [2]

Konference ministryň, ministrů, senátorek a senátorů pro životní prostředí totiž považuje rovnováhu mezi ekologickými požadavky a dopravním využíváním řeky podle Celkové koncepce pro Labe za ohroženou.

Ministr životního prostředí Saska Wolfram Günther říká:

„Česko-německá dohoda o Labi upřednostňuje lodní dopravu. To je v rozporu s Celkovou koncepcí pro Labe. Udržení biologické rozmanitosti, rámcová směrnice o vodách a téma říčních sedimentů musejí být zohledněny mnohem více, než tomu je nyní. S velkým úsilím spouštíme programy renaturace říčních niv, avšak dohoda by působila opačným směrem.

Pokud zajištění vyšší splavnosti Labe zůstane jediným cílem dohody, bude území Labe silně ohroženo. Navíc s ohledem na uplynulé suché roky a pro Labe typická dlouhá období s nízkými průtoky není nákladní vodní doprava na Labi spolehlivá a ani perspektivní.“

Konference ministrů životního prostředí proto vyzvala dne 23. dubna 2021 spolkovou vládu, aby dohodu s Českou republikou ke zvýšení splavnosti Labe znovu projednala, a to i za účasti dotčených spolkových zemí. Zemské ministryně a ministři životního prostředí se totiž obávají, že nosné myšlenky a ani konkrétní odborné i politické cíle, které byly dlouhé roky zpracovávané pro schválení Celkové koncepce pro Labe, by nemusely být již realizovány.

Všech sedm spolkových zemí, kterými Labe protéká, usiluje o vytvoření rovnováhy mezi ochranou přírody a dopravním využíváním řeky. Protože jsou dotčeny kompetence spolkových zemí v oblasti ochrany přírody, protipovodňové ochrany a vodního hospodářství, požadují, aby byly spolkovou vládou do jednání zapojeny.

Poznámky:

[1] Originální znění tiskové zprávy ministerstva životního prostředí Saska ze dne 23. 4. 2021
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/250546

[2] Gesamtkonzept Elbe – strategický dokument na vládní úrovni, platný pro německou část řeky Labe

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Vláda schválila dohodu mezi českou a německou vládou o plavbě po labské vodní cestě (TZ MD, 03.05.2021)

Sorge um das Ökosystem Elbe / Obavy o ekosystém Labe (TZ ministerstva životního prostředí Saska, 23.04.2021)

Děti Země nesouhlasí s dalšími výzkumy betonové lobby na Labi (TZ, 19.01.2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-