-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Petice proti překladišti kontejnerů u slovenského Holíče

8. března 2021
[Jihomoravský kraj]

Za pět dní získala podporu více než dvou půl tisíce lidí

Angažovaní občané slovenského města Holíč a blízké obce Kopčany zahájili 3. března 2021 sběr podpisů pod petici s názvem „NIE výstavbe Multimodálneho logistického centra v Holíči“. Petici lze také podpořit na internetu, kde se za pět dní objevilo již více než dva půl tisíce jmen.

Cílem petiční akce je veřejný nesouhlas s plánem vybudovat u Holíče překladiště kontejnerů, které mají být dovážené z Asie. Stavba by totiž mohla způsobit významné škodlivé vlivy na životním prostředí a na kulturních hodnotách území.

„Kritikou výstavby tohoto překladiště se zabýváme od října loňského roku, kdy začalo hodnocení vlivů na životní prostředí, takže vítáme, že místní občané nyní zahájili tuto petiční iniciativu, neboť taková stavba nepatří do území s historickými, kulturními a přírodními hodnotami,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který dále upozorňuje, že Česká republika již 12. ledna 2021 požádala o podrobné přeshraniční posouzení vlivů.

Petice odmítá umístění překladiště na vybraných pozemcích mezi Holíčem a Kopčany, navrhuje, aby jí nebyl přiznán statut stavby s veřejným zájmem, upozorňuje na rizika vlivu zvýšeného množství nákladní dopravy na zdraví lidí a navrhuje ochranu území před jakoukoliv velkou komerční zástavbou.

Mezi signatáři online petice jsou již také občané z České republiky, kteří zatím tvoří jen téměř dvě procenta všech online petentů.

„Uvažované překladiště pro dovoz téměř miliónu kontejnerů za rok představuje podle nás jasný střet hodnot, kdy na jedné straně je to velký byznys a peníze a na straně druhé je to cennost krajiny, kterou Moravané a Slováci zdědili po svých předcích a kterou stačí jen zatraktivnit pro další generace,“ vysvětluje dále Patrik.

Překladiště je totiž ve střetu s dlouholetým plánem archeologů a památkářů obou států, Jihomoravského kraje a Trnavského kraje a dotčených samospráv zapsat území Mikulčic a Kopčan na Seznam světového dědictví UNESCO, neboť se v něm nacházejí nejen archeologické nálezy z doby Velké Moravy, ale území je cenné také z přírodního a z kulturního hlediska, takže má velký potenciál na rozvoj „měkké“ turistiky.

Nyní se čeká na druhý pokus firmy MLC Holíč, s. r. o., získat stanovisko o hodnocení vlivů na životní prostředí, neboť loni v listopadu svou žádost po silné kritice ze slovenské i z české strany raději stáhla a pracuje na novém plánu.

Investiční náklady jsou odhadnuty na 5,7 mld. Kč a na ploše více než stovce hektarů zemědělské půdy se má údajně začít stavět na konci roku 2022. Územím by mělo nově projíždět dvacet kamiónů za hodinu.


* * * * * * * * * * * *


I. Hodnocení vlivů nákladního překladiště (MLC) u města Holíč na životní prostředí


21.10.2020 = MŽP ve SR zveřejňuje záměr MLC
28.10.2020 = OkÚ Skalica zveřejňuje záměr MLC
10.11.2020 = Děti Země posílají vyjádření s návrhem na podrobné posouzení a na přeshraniční posouzení
10.11.2020 = Děti Země posílají žádost na MŽP v ČR o zahájení přeshraničního posouzení vlivů
11.11.2020 = končí lhůta pro vyjádření k záměru MLC – doručeno 18 vyjádření
16.11.2020 = firma MLC Holíč s. r. o. stahuje žádost o posouzení svého záměru procesem EIA na Slovensku
19.11.2020 = OkÚ Skalica vydává rozhodnutí o zastavení procesu EIA na Slovensku
24.11.2020 = MŽP v ČR oznamuje zahájení přeshraničního posouzení vlivů záměru MLC na životní prostředí
02.12.2020 = Krajský úřad Jihomoravského kraje zveřejňuje zahájení posuzování vlivů MLC na území ČR
04.01.2021 = končí lhůta pro vyjádření k záměru MLC na území ČR – doručeno 15 vyjádření
12.01.2021 = MŽP v ČR posílá MŽP ve SR žádost o podrobné přeshraniční posouzení vlivů na životní prostředí


II. Popis nákladního překladiště (MLC) u města Holíč


1) dotčené území má mít v 1. etapě zábor cca 114,2 hektarů půdy, z toho cca 39,2 hektarů jsou betonové plochy
2) cílový výkon MLC má být téměř 1 mil. zmanipulovaných TEU/rok
3) výstavba má probíhat asi dva roky, a to od 4Q/2022 do 4Q/2024: provozování má začít od 1Q/2025
4) investiční náklady jsou odhadnuty na 200 mil. euro (cca 5,7 miliard Kč)
5) MLC se bude realizovat ve dvou etapách: 1. výstavba překladiště nákladů pro kombinovanou dopravu vlak – automobil, 2. dostavba pro další druhy dopravy
6) součástí MLC mají být mj.: asi 11 velkých skladovacích hal, kolejiště a silnice, parkoviště pro 100 kamionů a pro 139 osobních aut (1. etapa)
7) přepokládaný počet pracovnic a pracovníků v MLC je asi 500 osob, z toho asi 70 THP
8) předpokládané zvýšení dopravních intenzit: 20 kamionů/hodinu

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

NIE výstavbe Multimodálneho logistického centra v Holíči (03.03.2021)

Nedej se (plus): Krajina nebo kontejnery? (07.02.2021)

Česká republika požaduje přeshraniční posouzení nákladního překladiště u slovenského Holíče (TZ, 20.01.2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-