-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výsledky anket „Ropák 2019“ a „Zelená perla 2019“

26. června 2020
[Česká republika]

Ropáka 2019 získala ministryně pro místní rozvoj a poslankyně Klára Dostálová a Zelenou perlu 2019 předseda české vlády, poslanec, předseda hnutí ANO a majitel Zelené perly 2013 Andrej Babiš. Rozhodlo o tom 86 členů Komise ze 103.


V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů – Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 86 členů nezávislé Komise ze 103 rozhodlo o vítězi 28. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 25. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, ekologická ekonomka Naďa Johanisová či publicista Vladimír Just.


Titul Ropák 2019 získal


1) Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj a poslankyně Poslanecké sněmovny P ČR (nestr. za hnutí ANO) – Česká republika (300 bodů)

- za abnormálně zrychlenou přípravu nového stavebního zákona na základě memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Hospodářskou komorou ČR, takže se tato silná a vlivná zájmová skupina podílela nejen na vypracování věcného záměru zákona, který v červnu 2019 schválila vláda (přestože téměř stovka akademiků v dubnu 2019 takovou přípravu kritizovala), ale také na paragrafovém znění zákona, které bylo k připomínkování předloženo již v listopadu 2019 (došlo téměř pět tisíc zásadních připomínek), čímž došlo k neprůhledné privatizaci legislativního procesu a návrh zákona snižuje efektivní účast veřejnosti a také důslednou ochranu různých veřejných zájmů (například tím, že specializovaným orgánům ochrany životního prostředí odnímá rozhodující pravomoci a svěřuje je stavebním úřadům), a to s cílem rychle a snadno vydat povolení ke stavbě; před zahájením přípravy zákona přitom neexistovala žádná přesvědčivá analýza o významných nedostatcích stávajícího zákona a také o skutečných příčinách značné délky povolovacích procesů.


Zelenou perlu 2019 získal


1) Andrej Babiš, předseda české vlády, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a předseda hnutí ANO (231 bodů)

„Ale my v Čechách máme rádi přírodu. Máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset miliónů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle. A ty včely mají rády tu řepku. Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají. Je to pravda. Jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě.“

z videozáznamu přednášky pro česko-německé podnikatele v Praze (0:00-0:21 minuta) k článku „Včely mají rády řepku, ať si novináři kecají, co chtějí.“ Babiš přednášel česko-německým podnikatelům
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vcely-maji-radi-repku-at-si-novinari-kecaji-co-chteji-babis-prednasel-cesko-nemeckym-podnikatelum-73110, 29. 5. 2019


* * * * * * * * * * *

V anketě Ropák 2019 se na dalších dvou místech umístili:


2) Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství (nestr. za ČSSD) – Ústecký kraj, Česká republika (230 bodů)

- za podporu výstavby ekologicky a ekonomicky sporného jezu u Děčína za 5,2 miliardy korun přes území NATURA 2000, který má na Labi na Ústecku zajistit plavební hloubku 140 cm během 345 dní v roce a další rozvoj vodní dopravy v celé ČR, přestože podle odborného stanoviska Správy NP České Švýcarsko z listopadu 2018 nelze v ČR žádné reálné a funkční kompenzační opatření zajistit, a to například svou aktivní účastí na jednání politiků a zástupců státních a samosprávných orgánů a institucí v dubnu 2019 v Děčíně a účelovým zpochybňováním odborných studií od dvou univerzit, které byly podkladem pro vydání stanoviska o nemožnosti zajistit kompenzace,

- za unáhlenou podporu plošného použití chemického přípravku Stutox II proti hrabošům polním, které na začátku srpna 2019 povolil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (s řadou podmínek, např. že povolení umožňuje použít jed rozhozem jen v místech s kalamitním výskytem hrabošů v určených okresech apod.), aniž vyčkal na vyžádané stanovisko Ministerstva životního prostředí, které ve shodě s ornitology, zoology a myslivci následně varovalo před rizikem zbytečných úhynů jiných druhů živočichů, včetně zvláště chráněných, a to požitím přímo jedu nebo uhynulých hrabošů, takže doporučovalo provádět hlubokou orbu či umisťování jedu do nor, a dále upozornilo, že zemědělci pro aplikaci přípravku budou muset v řadě případů požádat i o povolení orgány ochrany přírody, pokud jejich pozemky spadají do režimu příslušného zákona; ministr sice povolení za čtyři dny pozastavil, avšak Česká inspekce životního prostředí na konci srpna upozornila, že prověřuje 120 žádostí na plošné použití jedu a že zahájila šest správních řízení.


3) doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda české vlády a ministr průmyslu a obchodu (nestr. za hnutí ANO) – Kraj Vysočina (158 bodů)

- za prosazování výstavby pátého bloku v Jaderné elektrárně Dukovany o max. výkonu kolem 1200 MW za jím uváděných asi 160 miliard korun, ačkoliv je zřejmé, že reálné náklady budou výrazně vyšší a stavbou by došlo k pokračující centralizaci české energetiky, ke snížení potřebných investic do úspor energie a rozvoje obnovitelných zdrojů, k další produkci vysoce radioaktivního odpadu a k vysušování krajiny v okolí.


* * * * * * * * * * *


V anketě Zelená perla 2019 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:


2) Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj a poslankyně Poslanecké sněmovny P ČR (nestr. za hnutí ANO) (140 bodů)

„Nesmí se stát, že se u stavebního řízení najednou objeví sysel nebo jiné chráněné zvíře a celé řízení se zruší. Dneska se prý „syslové“ různě převážejí jen proto, aby se zabránilo výstavbě.“

(z odpovědi na otázku, jak bude v novém stavebním zákoně řešen negativní vliv staveb na životní prostředí) z článku Ministryně Dostálová: Stavební řízení si pohlídá stát, obce mohou být podjaté
https://www.denik.cz/ekonomika/klara-dostalova-stavebni-rizeni-si-pohlida-stat-obce-mohou-byt-podjate-20190215.html?cast=2#kapitola, 15. 2. 2019


3) Andrej Babiš, předseda české vlády, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a předseda hnutí ANO (136 bodů)

„Například budeme bojovat za to, aby jaderná energetika byla započítána do obnovitelných zdrojů. Vůbec nechápu, proč například jádro není započítáno v obnovitelných zdrojích, když to nemá žádné emise.“

z videozáznamu tiskové konference hnutí ANO při zahájení volební kampaně do Evropského parlamentu (4:57-4:55 minuta) k článku Řepka, to je výmysl Bruselu. Babiš spustil kampaň před volbami do europarlamentu
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ano-spousti-kampan-pred-volbami-do-europarlamentu-71434, 2. 5. 2019


* * * * * * * * * * *


Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2019


4) Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, zastupitelka Benešova a hejtmanka Středočeského kraje (hnutí ANO) – Středočeský kraj (153 bodů)

- za dlouhodobou snahu urychlovat přípravu středočeské trasy dálnice D3 z Prahy do Nové Hospody délky kolem 59 km za cca 62 miliard korun, která se má od roku 2025 začít stavět přes rekreačně a přírodně cenné území Posázaví, Neveklovska a Českého Meránu, ačkoliv trasa probíhá geologicky komplikovaným a navíc poddolovaným územím na Jílovsku, ovlivní krajinný ráz a povrchové a podzemní vody a škodlivě zasahuje do biotopů více než 65 zvláště chráněných druhů organismů (řízení z důvodu silného rizika tzv. systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, včetně hejtmanky, na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí z února 2019 probíhá na Krajském úřadě Plzeňského kraje), takže je naopak nutná pečlivá a vysoce odborná příprava, přičemž probíhá i politický tlak na asi desítku obcí dotčených dálnicí, které mají proti její trase výhrady; rychlé a kvalitní spojení Prahy a jižních Čech může přitom zajistit dálnice D4 kolem Příbrami a Písku, modernizace silnice I/3 z Mirošovic na jih k Meznu s výstavbou třetích pruhů, obchvatů a mimoúrovňových křižovatek a se zastřešením trasy mezi Benešovem a zámeckým parkem v Konopišti a také modernizace železničního koridoru na České Budějovice.


5) Ing. Jan Skalický, předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace DOL (ODA) – Ústecký kraj, Česká republika (115 bodů)

- za vehementní prosazování výstavby jezu u Děčína za 5,2 miliardy korun přes území NATURA 2000, tj. evropsky významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica s bobrem evropským a s bahnitými náplavy břehů se vzácnou vegetací, který má na české části Labe na Ústecku zajistit plavební hloubku 140 cm během 345 dní v roce a další rozvoj vodní dopravy v celé ČR, přestože nelze doložit dopravní potřebnost v době klimatických změn a ekonomickou efektivnost stavby a přestože podle odborného stanoviska Správy NP České Švýcarsko z listopadu 2018 nelze v ČR žádné reálné a funkční kompenzační opatření zajistit, a to například svoláním jednání politiků a zástupců státních a samosprávných orgánů a institucí v dubnu 2019 do Děčína na podporu této ekologicky, dopravně a ekonomicky sporné stavby,

- za vehementní a trvalé prosazování výstavby plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe délky kolem 420 km za asi 582 miliard korun, příp. údajně ekonomicky efektivní větve Dunaj-Odra za asi 281 miliard korun, do roku 2045 na základě výsledku studie proveditelnosti z října 2018, ačkoliv představuje významný negativní vliv na přírodu a krajinu a dopravní, ekonomická i právní hlediska nemají věrohodné opodstatnění a ačkoliv efektivnější je spíše rozvoj železniční dopravy, a to například svým vystoupením na 18. veřejném slyšení Senátu P ČR na téma „Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj – Odra – Labe?“ v červnu 2019.


6) JUDr. Vladimír Kremlík, ministr dopravy (nestr. za hnutí ANO) – Pardubický kraj, Ústecký kraj, Česká republika (100 bodů)

- za předložení návrhu novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v prosinci 2019 do vlády, který by mj. umožňoval vytváření fiktivního souhlasného podkladového závazného stanoviska k ochraně různých veřejných zájmů, včetně na ochranu životního prostředí, pokud by ho příslušný úřad nestihl do šedesáti dní vydat, čímž vzniká riziko, že může být v dalších fázích povolování stavby zrušeno a stavebník nebude přesně vědět, zda stavba splňuje všechny potřebné požadavky, přičemž dalším rizikem může být předkládání podrobné dokumentace až při vydávání kolaudačního souhlasu před zahájením provozu, kdy se mohou ukázat různé nedostatky, které bude nutné nákladně řešit (rizika novely také kritizuje stanovisko Legislativní rady vlády),

- za podporu prodloužení vodní cesty na Labi do Pardubic pro nákladní dopravu za asi 4 miliardy korun, včetně plavebního kanálu u Přelouče, ačkoliv by mohlo dojít ke škodlivým zásahům do biotopů desítek zvláště chráněných druhů organismů a ačkoliv dopravní potřebnost a ekonomická efektivnost nebyla přesvědčivě doložena,

- za podporu zlepšování plavebních podmínek na Labi výstavbou jezu u Děčína za 5,2 miliardy korun, ačkoliv významný škodlivý vliv na dotčené území NATURA 2000 nelze podle odborného stanoviska Správy NP České Švýcarsko listopadu 2018 reálně a funkčně kompenzovat.


7) Ing. Martin Vlasák, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje – Pardubický kraj (61 bodů)

- za povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v červnu 2019 ke škodlivému zásahu modernizace plavebního stupně Srnojedy za téměř 420 miliónů korun do biotopů devíti zvláště chráněných druhů živočichů, kterou v září 2019 Ministerstvo životního prostředí zrušilo, neboť mj. chyběly doklady, jak modernizace zajistí zvýšení přepravy nákladů po Labi od státní hranice až do Pardubic, pokud chybí plavební kanál u Přelouče a jez u Děčína, a dále nedošlo k řádnému vypořádání předložených zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu, který investice na Labi bez přednostního vyřešení vyšší splavnosti u Děčína jako rizikové stále kritizuje; Ředitelství vodních cest ČR v prosinci 2019 svou žádost o povolení výjimky raději stáhlo, takže řízení bylo zastaveno, přičemž od září 2016 šlo již o druhý pokus tuto výjimku získat,

- za vydání změny č. 20 integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v červnu 2019 s povolením výjimek z emisních limitů pro rtuť (na roky 2021 až 2027) a pro oxidy dusíku (na roky 2021 až 2029) při spalování uhlí v elektrárně Chvaletice, kterou v listopadu 2019 Ministerstvo životního prostředí zrušilo, neboť nebyly řádně vypořádány všechny připomínky účastníků řízení, chyběly přesvědčivé údaje o vyšších nákladech na dodržení obou limitů, než by byly přínosy pro ochranu ovzduší, povolení výjimky na tak dlouho dobu nebylo pečlivě odůvodněné atd.; řízení nově probíhá u Krajského úřadu Olomouckého kraje, přičemž o žádosti firmy Sev.en EC, a. s., nebylo dosud pravomocné rozhodnuto.


8) MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy, s. p. – Jihomoravský kraj (59 bodů)

- za zodpovědnost při předložení oznámení EIA v říjnu 2019 na změnu manipulačního řádu pro Vodní dílo Nové Mlýny, jenž by umožnil na střední a dolní nádrži zvýšení hladiny vody o 35 cm s cílem získat navíc 9 milionů m3 vody pro zavlažování 5 tisíc hektarů vinic a sadů a usychající lužní lesy na území Soutoku s tvrzením, že současně dojde ke zlepšení ochrany ptáků, hlavně rybáka obecného, v ptačí oblasti na střední nádrži a v přírodní rezervaci Věstonická nádrž, přičemž kvalita tohoto oznámení byla velmi nízká, neboť řada škodlivých vlivů, včetně kumulativních, nebyla řádně vyhodnocena nebo jen zavádějícím způsobem, takže na základě vyjádření veřejnosti a orgánů ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí v únoru 2020 požaduje v závěrech zjišťovacího řízení pečlivým způsobem vypracovat podrobnou dokumentaci EIA.


9) Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (hnutí ANO) – Olomoucký kraj (48 bodů)

- za podporu rozšíření průmyslové zóny Technologický park Olomouc – Hněvotín u dálnic D46 a D35 o asi 44 hektarů v rámci schválení aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v září 2019 mj. i s tvrzením, že podle memoranda z roku 2012 zde má být Národní biomedicínské a biotechnologické centrum, ačkoliv plocha v blízkosti obce, která s rozšiřováním stávající zóny nesouhlasí, patří mezi nejúrodnější půdy a je zdrojem pitné vody pro obec a na území kraje bylo možné pro toto centrum najít jiné plochy, včetně brownfields, přičemž tu existuje obava, že na dotčených pozemcích developerské a stavební společnosti GEMO, a. s., se vybudují spíše další sklady, neboť pro centrum stačí plocha o velikosti nanejvýš 5 hektarů; petici proti zóně podepsalo kolem 2.500 osob.


10) Ing. Dan Ťok, ministr dopravy a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (nestr. za hnutí ANO) – Česká republika (20 bodů)

- za předložení návrhu usnesení české vlády v únoru 2019 ke schválení Koncepce vodní dopravy pro období 2016-2023 se 65 stavbami za cca 26 miliard korun mj. s tvrzením, že „byla stanovena žádná kompenzační opatření dle zákona č.114/1992 Sb.“ za škodlivý zásah do území NATURA 2000 jezem u Děčína, přičemž podle odborného stanoviska Správy NP České Švýcarsko z listopadu 2018 nelze v ČR žádné reálné kompenzační opatření zajistit, takže by vláda vědomě porušila české zákony i právo Evropské unie (navíc území dotčené jezem u Děčína i plavebním kanálem u Přelouče nebyla do ledna 2020 stále ještě součástí území soustavy NATURA 2000, neboť tomu rezort dopravy téměř patnáct let účelovými a zavádějícími argumenty bránil); česká vláda schválení této koncepce v únoru 2019 raději stáhla z jednání.


11) Jozef Banetka, jednatel společnosti CAUDETE s. r. o. – Jihomoravský kraj (19 bodů)

- za odpovědnost při neoznámení znečišťování ovzduší drcením suti v areálu zemědělského družstva v Mikulově, které v červenci 2019 navíc probíhalo za vysoké prašnosti, takže společnost dostala od České inspekce životního prostředí pokutu ve výši 200 tisíc korun, přičemž šlo již o třetí pokutu, neboť za nesprávné skladování materiálu k recyklaci v Břeclavi – Poštorné a za nepovolené drcení suti v Rakvicích dostala společnost v červnu 2015 pokutu 100 tisíc korun a za neoznámení a nesprávné drcení suti v Chudčicích dostala v listopadu 2017 pokutu ve výši 80 tisíc korun, tzn. při svém podnikání opakovaně a účelově na území Jihomoravského kraje porušuje zákon.


12) RNDr. Tomáš Ehl, referent oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče Magistrátu města Přerova – Olomoucký kraj (5 bodů)

- za vydání povolení ke kácení jednoho stromu (vrby) a keřů na ploše 2.631 m2 v trase dálnice D1-0136 Říkovice – Přerov v prosinci 2019, které v květnu 2020 v rámci přezkumného řízení zrušilo Ministerstvo životního prostředí společně s potvrzujícím rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje z března 2020, neboť nedošlo k řádnému vypořádání připomínek zúčastněného spolku, nebylo zřejmé, na základě jakých podkladů bylo rozhodováno, jakým způsobem došlo k funkčnímu a estetickému vyhodnocení kácených dřevin a chybělo uložení přiměřené náhradní výsadby dřevin za způsobenou ekologickou újmu, což představuje závažné porušení zákona oběma orgány ochrany přírody; Ředitelství silnic a dálnic ČR v červnu 2020 svou žádost o vydání povolení ke kácení raději stáhlo, takže řízení bylo zastaveno.


* * * * * * * * * * *


Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2019


4) Miloš Zeman, prezident ČR (125 bodů)

„Lumíci jsou dílem brouci, dílem motýli, podle zrovna stádia vývinu. A ti trpí sebevražedným komplexem, který spočívá v tom, že se vrhají do moře. A tam utonou, protože neumějí plavat.“

(bonmot k situaci, kdy ČSSD navrhla odvolat ministra kultury Antonína Staňka, což má být politicky sebevražedná mise; lumíci jsou ovšem savci, resp. hlodavci) z rozhovoru na TV Barrandov v pořadu Týden s prezidentem (12:00-12:20 minuta)
https://www.barrandov.tv/video/156665-tyden-s-prezidentem-13-6-2019, 13. 6. 2019


5) Vojtěch Filip, zastupitel Českých Budějovic, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a předseda KSČM (87 bodů)

„To, co udělal Martin Bursík, ten zločin, který vykonal na Národním parku Šumava, se ukázal jako zločin pro celou ČR, protože kůrovec se při transportu rozšířil do celé ČR a zničil většinu českých lesů. A za ten zločin by měl být někdo potrestán.“

z článku Komunisté znovu předloží zákon o Národním parku Šumava
27. 3. 2019, Haló noviny


6) Jan Skalický, předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace D-O-L (ODA) (62 bodů)

„Ochrana přírody dnes stojí v našem právním řádu nade vším – nad zdravím lidí, hospodářstvím, dopravou. Je to podobné, jako když v minulosti Komunistická strana Československa měla vládnoucí úlohu, tak teď má ochrana přírody vládnoucí úlohu.“

z článku Ropákem roku se stal šéf Vodních cest za prosazování „Zemanova kanálu“
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/ropak-deti-zeme-anketa-vyhlaseni-skalicky-vodni-cesty-foldyna-dunaj-odra-labe.A190426_105221_brno-zpravy_vh#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=brnoh&utm_content=main, 26. 4. 2019


7) Andrej Babiš, předseda české vlády, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a předseda hnutí ANO (54 bodů)

„Zemědělci jsou vystaveni kritice, že ničí půdu a spodní vodu a tak dále. Není to pravda.“

z článku Potravinová soběstačnost Česka je katastrofální, řekl Babiš a hájil pěstování řepky
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/potravinova-sobestacnost-ceska-je-katastrofalni-rekl-babis-r/r~1fc2098c74a111e9ab10ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR1n7At4QzTnQPhBmNW2qBmG2o9s3r44c521ziqhONdd-4JYDM8i6MUcdqE, 12. 5. 2019


8) Lukáš Hradský, jednatel společnosti EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s. r. o. (51 bodů)

„Vodní koridor a vodní cesta je jedinou dopravní cestou, která generuje finanční prostředky, všechny ostatní pouze stojí daňové poplatníky peníze.“

z projevu na 18. veřejném slyšení Senátu P ČR na téma „Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj-Odra-Labe“ https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=91985, 14. 6. 2019


9) Lukáš Hradský, jednatel společnosti EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s. r. o. (50 bodů)

„Každý živý tvor dokáže vodní cestu nebo řeku nebo jakoukoli vodní plochu překonat, kromě několika neplavců. Kdežto železniční koridor opravdu brutálně rozdělí celou krajinu na dvě části, nepřekoná ji živého téměř nic.“
z projevu na 18. veřejném slyšení Senátu P ČR na téma „Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj-Odra-Labe?“

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=91985, 14. 6. 2019


10) Ivan Fencl, zastupitel Brna (SPD) (48 bodů)

„CO2, kterého je v atmosféře 0,04 %, ale není skleníkový plyn, nýbrž plyn nezbytný k procesu fotosyntézy, kterou je generován kyslík.“

z článku Dvě poznámky ke dvěma kontroverzním aktivitám
Brněnský metropolitan 11/2019 (https://brno.cz/fileadmin/user_upload/brnensky_metropolitan/BM_1911.pdf), 30. 10. 2019


11) Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj a poslankyně Poslanecké sněmovny P ČR (nestr. za hnutí ANO) (46 bodů)

„Jak je možné, že ve fázi umisťování staveb tam křeček není, a fázi stavebního povolení se nám křeček na dálnici objevuje. To prostě není možné. Ať se veřejnost vyjádří, ale pouze jednou.“

(z odpovědi na námitku, že se v novém stavebním zákoně omezí efektivní účast veřejnosti)
z rozhovoru v pořadu Otázky Václava Moravce
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/219411030510519-otazky-vaclava-moravce-2-cast (54:28-54:39 minuta), 19. 5. 2019


12) Jan Skalický, předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace D-O-L (ODA) (42 bodů)

„Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe je prostě přírodě blízké dílo.“

z rozhovoru o plavebním kanále Dunaj-Odra-Labe v Českém rozhlase Plus v pořadu Ranní plus
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2019-10-12, 12. 10. 2019


13) Michael Canov, zastupitel Chrastavy a Libereckého kraje a senátor Senátu P ČR (Starostové pro Liberecký kraj s podporou STAN) (39 bodů)

„To znamená zrušení přílepku, který tam prosadilo nějakým kanálem Hnutí DUHA, protože si fakt myslím, že by neměl být parlament servisní organizací Hnutí DUHA. Měl by chránit i takovou organizaci, která vykonává svoji činnost z 99 % na dobrovolnické bázi. To jest myslivci a jejich organizace.“

z rozpravy k návrhu novely zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (tisk č. 138)
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=12&IS=6315&D=31.10.2019#b20235, 31. 10. 2019


14) Andrej Babiš, předseda české vlády, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a předseda hnutí ANO (38 bodů)

„My to musíme prosadit. I kdybychom měli porušit evropské právo. Energetická bezpečnost je pro nás priorita.“

(z jednání Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny P ČR o plánu na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a v Temelíně) z článku „Zaspali jsme.“ Babiš prosazuje expanzi jaderné energie, i kdyby měl porušit právo EU
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2950907-zaspali-jsme-babis-prosazuje-expanzi-jaderne-energie-i-kdyby-mel-porusit-pravo-eu, 16. 10. 2019


14) Svatopluk Matula, vedoucí Katedry vodních zdrojů na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (38 bodů)

„Nezanedbatelnou velkou výhodu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe spatřuji v možnosti převádění vody mezi povodími Dunaje, Moravy, Odry a Labe.“

z článku Česká republika potřebuje vodní koridor Dunaj – Odra – Labe!
http://www.akcr.cz/txt/ceska-republika-potrebuje-vodni-koridor-dunaj-odra-labe, 17. 6. 2019


15) Jaroslav Kubera, předseda Senátu P ČR (ODS) (35 bodů)

„Jsme lhostejní k opětovnému nárůstu totalitního uvažování, ve kterém tak nepokrytě platí: Kdo není s námi, je proti nám, a je potřeba ho umlčet. Vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru může a má dnes zcela jinou podobu. Třeba zahalenou do slov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus.“

z článku Totalita „multi-kulti“! udeřil Kubera v Terezíně. A je z toho veselo
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Totalita-multi-kulti-uderil-Kubera-v-Terezine-A-je-z-toho-veselo-582082, 19. 5. 2019


16) František Hrdlička, pracovník Ústavu energetiky na Fakultě strojní ČVUT v Praze, člen odborných grémií Grantové agentury ČR a Mezinárodní energetické agentury a poradního výboru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (34 bodů)

„A vy víte, že právě CO2 škodí nejvíc? V přízemní vrstvě je dominantní skleníkový plyn vodní pára. Tisíce bazénů v chatách a u rodinných domů jsou jejími novými emitenty…“

(z odpovědi na otázku, zda není lepší více podporovat větrné elektrárny bez emisí oxidu uhličitého do ovzduší)
z rozhovoru Jaderné bloky by se měly stavět v severních Čechách, ne v Dukovanech
https://energyhub.eu/article/detail/314524, 27. 11. 2019


17) Jan Štrobl, lesní inženýr (11 bodů)

„Jsem přesvědčen, že třeba v Jeseníkách, kde dnes vznikla obrovská kalamita, v podhůří Jeseníků a na Bruntálsku, Českomoravské vrchovině, kde to je dnes všechno spálené, shořelé, to mohlo také započít šumavským broukem, vypěstovaným v Národním parku Šumava.“

z rozhovoru Jan Štrobl 1. díl: Stav lesů v České republice je katastrofální
https://www.kupredudominulosti.cz/strobl-jan-1d-stav-lesu-v-ceske-republice-je-katastrofalni, 13. 8. 2019


* * * * * * * * * * *


Galerie držitelů titulu Ropák za 28. ročníků


01) 1992 = Július Binder (ředitel bratislavského podniku Vodohospodářská výstavba)
02) 1993 = Václav Klaus (předseda české vlády za ODS) a Vladimír Dlouhý (ministr průmyslu a obchodu za ODA)
03) 1994 = František Benda (ministr životního prostředí za KDS/ODS)
04) 1995 = František Malý (přednosta Okresního úřadu v Berouně)
05) 1996 = Josef Kupec (podnikatel brněnské firmy INVESTprojekt s. s r. o.)
06) 1997 = Stanislav Novotný (generální ředitel Povodí Morava, a. s. v Brně)
07) 1998 = Miroslav Grégr (ministr průmyslu a obchodu za ČSSD)
08) 1999 = Jiří Drda (poslanec za ODS a předseda představenstva liberecké firmy Termizo, a. s.)
09) 2000 = Josef Běle (náměstek ministra životního prostředí za ČSSD)
10) 2001 = Miroslav Beneš (poslanec a místopředseda ODS)
11) 2002 = Pavel Švarc (generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. a předseda představenstva Spolany, a. s.)
12) 2003 = Jaromír Schling (poslanec za ČSSD)
13) 2004 = Martin Pecina (náměstek ministra průmyslu a obchodu za ČSSD)
14) 2005 = Vlastimil Aubrecht (poslanec za ČSSD a bývalý zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy)
15) 2006 = Martin Říman (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ODS)
16) 2007 = Jiří Hodač (náměstek ministra dopravy)
17) 2008 = Pavel Bém (primátor hlavního města Prahy za ODS)
18) 2009 = Vladimír Tošovský (ministr průmyslu a obchodu)
19) 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
20) 2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava)
21) 2012 = Tomáš Chalupa (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
22) 2013 = Miloš Zeman (prezident České republiky)
23) 2014 = Jan Mládek (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD)
24) 2015 = Jan Mládek (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD)
25) 2016 = Dan Ťok (ministr dopravy)
26) 2017 = Jaroslav Foldyna (zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec za ČSSD)
27) 2018 = Jan Skalický (předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace D-O-L, ODA)
28) 2019 = Klára Dostálová (ministryně pro místní rozvoj a poslankyně Poslanecké sněmovny P ČR, nestr. za ANO)


* * * * * * * * * * *


Galerie držitelů Zelených perel za 25. ročníků


01) 1995 = Václav Klaus (předseda české vlády a předseda ODS)
02) 1996 = Jefim Fištejn (šéfredaktor Lidových novin)
03) 1997 = Petr Nečas (poslanec za ODS a předseda výboru pro obranu a bezpečnost PS ČR)
04) 1998 = Libor Řehák (pracovník odboru státní správy lesů a myslivosti MZe ČR a bývalý prezident Asociace profesionálních myslivců)
05) 1999 = Lukáš Mikulecký (bývalý přednosta Okresního úřadu v Jindřichově Hradci)
06) 2000 = Rudolf Zeman (pracovník Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR)
07) 2001 = František Brožík (poslanec za ČSSD a místopředseda PS P ČR)
08) 2002 = Miroslav Bindr (zemědělský podnikatel a nájemce pozemků u Rajchéřova)
09) 2003 = Petr Matiňák (starosta Horních Tošanovic a koordinátor Iniciativy R48)
10) 2004 = Václav Havlíček (vedoucí 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín)
11) 2005 = Václav Klaus (prezident České republiky)
12) 2006 = Jaroslav Kubera (primátor Teplic a senátor za ODS)
13) 2007 = Václav Klaus (prezident České republiky)
14) 2008 = Jaroslav Mencl (dopravní poradce)
15) 2009 = Pavel Kouda (náměstek hejtmanky Ústeckého kraje za ČSSD)
16) 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
17) 2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava)
18) 2012 = Ladislav Jakl (tajemník prezidenta ČR a ředitel politického odboru KPR)
19) 2013 = Andrej Babiš (předseda představenstva společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda hnutí ANO)
20) 2014 = Miloš Zeman (prezident České republiky)
21) 2015 = Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR)
22) 2016 = Roman Váňa (poslanec za ČSSD)
23) 2017 = Ján Štuller (vládní zmocněnec pro jadernou energetiku)
24) 2018 = Jaroslav Foldyna (zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec za ČSSD)
25) 2019 = Andrej Babiš (předseda české vlády, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a předseda hnutí ANO)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Zelená perla roku
Ropák roku

Související odkazy: 

Výsledky anket „Ropák 2018“ a „Zelená perla 2018“

Čtenářské hlasování o Ropáka 2019 (26.06.2020 - Klára Dostálová)

Ankety Ropák a Zelená perla
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-