-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země podporují výstavbu silničního tunelu pod Bílinou

6. listopadu 2019
[Ústecký kraj]

Trasa nového průtahu se podobá jejich návrhu z března 2007

Děti Země podporují výsledek jednání města Bíliny a Ředitelství silnic a dálnic ČR ze 4. listopadu 2019, podle kterého se místo východního obchvatu města silnicí délky 7,8 km za 3 miliardy korun má postavit průtah s tunelem délky 1,3 km za 3,5 miliard korun, čímž se ochrání stávající i budoucí přírodní hodnoty v okolí města.

Dohodnutá varianta se přitom velmi podobá návrhu, který Děti Země v březnu 2007 předložily do zjišťovacího řízení při zahájení procesu hodnocení vlivů na životní prostředí, který skončil v březnu 2011 s doporučením vybudovat buď východní obchvat, nebo průtah městem na estakádě.

„Jsme spokojeni, že argumenty Dětí Země i řady místních ochránců životního prostředí převážily, takže došlo k odmítnutí východního obchvatu Bíliny a k dohodě na výstavbu nové trasy silnice I/13 s průtahem pro tranzitní automobilovou dopravu, která obsahuje tunel pod městem,“ hodnotí Miroslav Patrik z Dětí Země setkání zástupců ŘSD ČR s vedením Bíliny dne 4. listopadu 2019 s cílem snížit automobilovou dopravu ve městě.

Děti Země totiž různé návrhy obchvatů Bíliny poprvé odmítly ve svých připomínkách ze dne 7. prosince 1998 při posuzování konceptu 2. změn a doplňků ÚPn VÚC SHP procesem SEA a podruhé v připomínkách ze dne 9. února 2006 při posouzení konceptu ÚP VÚC Ústeckého kraje dalším procesem SEA.

„Vlastní námět dvoupruhového průtahu délky 3,5 km s tunelem délky 1,3 km pod městem jsme v únoru 2007 nechali zpracovat firmou Ing. Jiří Kalčík – projektové středisko Plzeň, neboť jsme ho potřebovali do vyjádření ze dne 23. března 2007 k oznámení EIA v rámci zjišťovacího řízení. Bohužel po jeho posouzení dostal v březnu 2011 ve stanovisku EIA přednost východní obchvat a průtah na estakádě,“ připomíná dále Patrik.

Podle něho by východní obchvat Bíliny délky 7,8 km zbytečně znehodnotil cenný krajinný ráz a zachovalou přírodu v okolí města, což by se jednak týkalo předpolí Národní přírodní rezervace Bořeň, kde měly být hluboké zářezy s hloubeným tunelem délky 550 metrů a kde se měly bourat i zahrádky, a jednak okolí Přírodní rezervace vrchu Trupelník s údolím potoka Syčivka, kde měla být estakáda délky 650 metrů a výšky 26 metrů.

ŘSD ČR ve svém informačním letáku z října 2019 uvádí, že nový silniční průtah Bílinou s tunelem délky 1,3 km za 3,5 miliardy korun má v roce 2021 získat nové stanovisko EIA a následně všechna nutná rozhodnutí, takže by se mohl začíst stavět od roku 2025. Děti Země ovšem tento termín považují za příliš optimisticky.


* * * * * * * * * *


I. Průběh hodnocení vlivů variant trasování silnice I/13 u Bíliny na životní prostředí


05.03.2007 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje oznámení EIA
23.03.2007 = Děti Země posílají vyjádření k oznámení EIA s návrhem na západní průtah s tunelem
07.05.2007 = Krajský úřad Ústeckého kraje vydává závěry zjišťovacího řízení se 6 podmínkami
31.08.2010 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje dokumentaci EIA
30.09.2010 = Děti Země posílají vyjádření k dokumentaci EIA
20.01.2011 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje posudek EIA
21.02.2011 = Děti Země zasílají vyjádření k posudku EIA s preferencí průtahu na estakádě před obchvatem
22.02.2011 = veřejné projednání záměru
21.03.2011 = Krajský úřad Ústeckého kraje vydává stanovisko EIA se 62 podmínkami na 5 let
11.02.2016 = Krajský úřad Ústeckého kraje prodlužuje platnost stanoviska EIA o 5 let
- - - - - - - - -
04.11.2019 = Ředitelství silnic a dálnic ČR v tiskové zprávě informuje o plánu na výstavbu průtahu s tunelem


II. Varianta průtahu s tunelem délky 1,3 km ve vyjádření Dětí Země z 23. března 2007


Varianta dvoupruhového západního průtahu Bílinou vychází z námětu Dětí Země na řešení dopravní situace ve městě z roku 1998. Varianta byla předložena Dětmi Země v jejich vyjádření ze dne 23. 3. 2007 ke zjišťovacímu řízení v rámci procesu EIA a vypracovala ji firma Ing. Jiří Kalčík – projektové středisko Plzeň.

Základní technické parametry západního průtahu Bílinou s tunelem byly tyto:
- délka nového silničního průtahu = 3,5 km
- šířka nového silničního průtahu = 12,0 m
- návrhová rychlost vozidel= 80 km/h
- počet kruhových objezdů = 2, vnější průměr 60 m
- délka tunelu nového silničního průtahu = 1,3 km (částečně hloubený a částečně ražený)
- maximální sklon tunelu nového silničního průtahu= 4 %
- hloubka stropu tunelu pod zástavbou na ulici Břežánecká = 24 m
- hloubka stropu tunelu pod řekou Bílina = 13 m
- mosty = 1 přes řeku Bílina





Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Proces hodnocení vlivů silnice I/13 s průtahem/obchvatem Bíliny

Pod Bílinou povede tunel, shodly se na tom ŘSD a město (04.11.2019)

V Bílině může být nový průtah nebo obchvat (TZ, 03.06.2011)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-