-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
O umístění odsunutého nádraží rozhodne soud v Brně

9. července 2019
[Jihomoravský kraj]

Soudní spor o poloze nádraží se z Ostravy přesouvá do Brna

Nejvyšší správní soud svým usnesením ze dne 21. června 2019 rozhodl, že žaloba Děti Země ze dne 27. února 2019 proti vydání územního rozhodnutí pro odsun nádraží v Brně se z Krajského soudu v Ostravě přesune na soud v Brně. Tento kompetenční spor způsobily Děti Země a jedna fyzická osoba ze Židenic, které své žaloby poslaly do Ostravy, kde se nachází speciální senát pro velké dopravní stavby.

„Krajský soud v Brně se sice přiklonil k našemu názoru, že spory o umisťování a povolování velkých liniových staveb by měl řešit speciální senát na Krajském soudě v Ostravě, nicméně Nejvyšší správní soud upozornil, že územní řízení neprobíhalo podle zákona o urychlení liniových staveb, takže o žalobě se bude nakonec rozhodovat v Brně,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který výsledek sporu čeká za tři měsíce.

Územní řízení pro odsun nádraží v Brně bylo zahájené v prosinci 2005, územní rozhodnutí bylo stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed vydáno v září 2013 a potvrzeno Krajským úřadem Jihočeského kraje v prosinci 2018.

„V žalobě namítáme absenci závazného stanoviska na ochranu krajinného rázu a nezákonnost závazného stanoviska na ochranu před hlukem, neboť se opírá o nekvalitní hlukovou studii z roku 2012, která účelově podceňuje vyšší intenzity hluku v okolí tratí, zejména v Židenicích, a ještě nelogicky zohledňuje starou hlukovou zátěž,“ upozorňuje dále Patrik, který očekával, že o žalobě bude rozhodnuto do konce května 2019.

Jde již o druhou žalobu Dětí Země proti územnímu rozhodnutí pro odsunované nádraží v Brně, přičemž Krajský soud v Brně v prosinci 2008 svým rozsudkem první územní rozhodnutí z listopadu 2006 zrušil. Žalobu tehdy podal i spolek Stará Osada – Židenice a 13 fyzických osob ze Židenic. Druhé územní rozhodnutí z července 2010 zrušil brněnský magistrát v listopadu 2011. Soud teď řeší zákonnost třetího územní rozhodnutí.

Podle Dětí Země je územní rozhodnutí z roku 2013 technicky a stavebně nepoužitelné, neboť se projekt odsunu nádraží zcela změnil. Navíc se v něm reálně nepočítá s efektivním využíváním nákladní železniční dopravy, která má projíždět přes odsunuté nádraží, neboť nákladní vlaky budou muset buď čekat v zácpě, anebo naopak průjezd osobními vlaky zablokují. Chybí totiž mimoúrovňové křížení kolejí nebo další koleje.

O poloze nového nádraží rozhodlo dne 27. února 2018 zastupitelstvo Brna, které sice doporučilo odsun nádraží ve variantě Ac s výstavbou Severojižního kolejového diametru, avšak za přijatelné považovalo i varianty Ab a B1b s nádražím pod Petrovem. Vláda se pak 10. července 2018 přiklonila k variantě Ab, ovšem bez SJKD.


* * * * * * * * * *


I. Průběh územního řízení pro odsunované nádraží (9. prosince 2005 – 10. prosince 2019)

01) 09.12.2005 = SŽDC a SMB podávají žádost o vydání územního rozhodnutí
02) 17.07.2006 = stavební úřad oznamuje zahájení územního řízení veřejnosti
03) 27.11.2006 = stavební úřad vydává územní rozhodnutí č. 1
04) 29.12.2006 = Děti Země a další účastníci řízení podává odvolání
05) 31.05.2007 = MMB všechna odvolání zamítá
06) 15.08.2007 = Děti Země, další spolek a 13 osob podávají žalobu ke Krajskému soudu v Brně
07) 12.12.2008 = Krajský soud v Brně svým rozsudkem ruší prvostupňové i žalované rozhodnutí
08) 02.07.2010 = stavební úřad vydává územního rozhodnutí č. 2
09) 09.08.2010 = Děti Země a další účastníci řízení podává odvolání
10) 28.11.2011 = MMB územní rozhodnutí č. 2 ruší
11) 18.09.2013 = stavební úřad vydává územní rozhodnutí č. 3
12) 25.10.2013 = Děti Země a další účastníci řízení podává odvolání
13) 03.03.2016 = MMR pověřuje KÚ JčK, aby vyřídil všechna odvolání
14) 17.06.2016 = KÚ JčK přerušuje řízení do 31.08.2016 dle žádosti žadatelů
15) 01.09.2016 = KÚ JčK přerušuje řízení do 31.12.2016 dle žádosti žadatelů
16) 02.01.2017 = KÚ JčK přerušuje řízení do 31.03.2017 dle žádosti žadatelů
17) 31.03.2017 = KÚ JčK přerušuje řízení do 30.06.2017 dle žádosti žadatelů
18) 10.07.2017 = KÚ JčK přerušuje řízení do 31.08.2017 dle žádosti žadatelů
19) 05.09.2017 = KÚ JčK přerušuje řízení z důvodu přezkumu závazných stanovisek
20) 09.05.2018 = KÚ JčK oznamuje, že spis byl doplněn a že se lze k novým podkladům vyjádřit
21) 26.10.2018 = KÚ JčK oznamuje, že spis byl doplněn a že se lze k novým podkladům vyjádřit
22) 10.12.2018 = KÚ JčK všechna odvolání zamítá
23) 27.02.2019 = Děti Země a jedna fyzická osoba podávají žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě
24) 21.06.2019 = Nejvyšší správní soud rozhodl, že žalobu bude řešit Krajský soud v Brně


II. Stručná historie diskusí o poloze nádraží v Brně a jeho schvalování (1987 – 2018)

1987 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 1 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2002 (06.05.) = usnesení vlády č. 457 o poloze nádraží podle územního plánu Brna
2002 (04.07.) = smlouva mezi MDS, SM Brnem a JMK o financování nového nádraží

2004 (leden) = studie proveditelnosti č. 2 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně
2004 (11.03.) = zahájení sběru podpisů za referendum pro nádraží v centru
2004 (20.04.) = kritické prohlášení 19 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (1)
2004 (21.06.) = změna ÚP Brna pro výstavbu odsunutého nádraží
2004 (19.07.) = předání petice s 24.686 podpisy za referendum s volbami do JmK
2004 (09.10.) = místní referendum č. 1 o poloze nádraží (25 % účast, 86 % pro nádraží v centru= 67.440 voličů)
2004 (15.-16. 10.) = volby do zastupitelstva JmK

2005 (13.01.) = stanovisko SEA pro odsun nádraží: 4 varianty
2005 (14.10.) = stanovisko EIA pro odsun nádraží: 1 varianta
2005 (09.12.) = zahájení územního řízení pro odsunuté nádraží (1. etapa = 20,4 mld. Kč)

2006 (duben) = dostavba odsunutého nádraží podle plánu Brna má být v září 2012
2006 (listopad) = studie proveditelnosti č. 3 (aktualizace č. 2) ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2007 (březen) = studie OK NvC a externích expertů o nádraží v centru u Nových Sadů
2007 (září) = multikriteriální analýza o výhodnosti nádraží v centru, než odsunutém
2007 (říjen) = kritický expertní posudek CDV o odsunutém nádraží
2007 (01.11.) = kritické prohlášení 30 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (2)

2008 (12.12.) = Krajský soud v Brně ruší územní rozhodnutí č. 1 (žalobci: 2 občanská sdružení a 13 osob)

2011 (březen) = studie proveditelnosti č. 2 pro SJ kolejový diametr
2011 (září) = urbanistická a architektonická studie o nádraží v centru
2011 (listopad) = finanční studie o modernizaci nádraží v centru v 1. etapě za 10 mld. Kč

2011 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 4 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2012 (leden) = kritické prohlášení 27 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (3)
2012 (30.09.) = termín dostavby odsunutého nádraží podle plánu Brna z dubna 2006
2012 (květen) = zahájení prací na dopracování varianty odsunuté a v centru pro studii proveditelnosti č. 5

2013 (18.09.) = vydání územního rozhodnutí č. 3
2013 (25.10.) = odvolání proti územnímu rozhodnutí č. 3, o němž má rozhodnout Magistrát města Brna

2014 (21.01.) = zahájení sběru podpisů za referendum č. 2 o nádraží
2014 (březen) = dokončení prací na dopracování varianty odsunu a v centru pro studii proveditelnosti č. 5
2014 (01.08.) = předání petice s 21.083 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014
2014 (01.09.) = předání petice s dalšími 5.813 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014
2014 (17.10.) = Krajský soud v Brně prohlašuje návrh na vyhlášení referenda č. 2 za bezvadný
2014 (22.10.) = Rada města Brna doporučuje svolat referendum č. 2 na sobotu 24. 1. 2015 od 8 do 22 hodin
2014 (25.11.) = Zastupitelstvo města Brna vyhlašuje referendum č. 2 společně s volbami do zastupitelstva JmK

2015 (20.05.) = smlouva mezi SŽDC, s. o., a firmami SUDOP Brno, s.r.o., Moravia Consult Olomouc, a.s., a AF-CityPlan, s.r.o., o vypracování studie proveditelnosti č. 5 o nádraží v Brně (vyřazenou firmou je HELIKA, a. s.)
2015 (červen) = kritické prohlášení 24 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (4)

2016 (září) = stanovisko 6 autorů varianty „Pod Petrovem“, že jde o jednu z variant nádraží v centru
2016 (04.10.) = kritické prohlášení 32 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (5)
2016 (07.-08.10) = volby do zastupitelstva JmK společně s referendem č. 2 o poloze nádraží a o způsobu výběru varianty (24 % účast, 81 % pro nádraží v centru= 59.211 voličů)

2017 (05.09.) = KÚ JčK odvolací řízení o územním rozhodnutí č. 3 přerušuje do výsledku přezkumu stanoviska EIA
2017 (31.10.) = SŽDC, s. p., předává studii proveditelnosti č. 5 Brnu, JmK, SFDI, MD a JASPERS k vyjádření

2018 (15.01.) = zastupitelé JmK doporučují variantu Ac
2018 (27.02.) = zastupitelé Brna doporučují variantu Ac s výstavbou Severojižního kolejového diametru
2018 (30.05.) = Centrální komise Ministerstva dopravy doporučuje variantu Ab za cca 43 mld. Kč
2018 (10.07.) = česká vláda doporučuje odsun nádraží ve variantě Ab za cca 43 mld. Kč


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Druhá žaloba proti územnímu rozhodnutí o nádraží v Brně (TZ, 28.02.2019)

Na územní rozhodnutí pro odsun nádraží se čeká již čtyři roky (TZ, 04.01.0218)

Územní rozhodnutí pro odsun nádraží je stále nepravomocné (TZ, 18.09.2016)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-