-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Krajský úřad stále odmítá obnovit stavební řízení pro D8

26. července 2018
[Ústecký kraj]

Již více než pět let je to součást jeho úmyslných obstrukcí, tvrdí Děti Země

Děti Země se již více než pět let zatím marně snaží prosadit obnovení stavebního řízení pro část trasy dálnice D8 přes České středohoří v délce 4,66 km u Řehlovic, ačkoliv mají podporu v řadě rozsudků Nejvyššího správního soudu.

Hlavním viníkem těchto obstrukčních průtahů je Krajský úřad Ústeckého kraje, který nejprve v září 2013 v rozporu se zákonem žádost zamítnul a letos v červenci řízení přerušil. Děti Země proto dne 24. července 2018 proti tomuto přerušení podaly k Ministerstvu dopravy odvolání.

„Přerušení řízení o naší žádosti do konce srpna krajským úřadem jsme šokováni, protože již podruhé dochází k porušení zákona a k pohrdání rozsudků správních soudů, podle kterých má být naší žádosti jednoznačně vyhověno. A mělo se to stát již v roce 2013, kdy se s výstavbou této části dálnice u Řehlovic teprve začínalo,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik na opakované úmyslné šikanózní obstrukce krajského úřadu.

Za pravdu mu dává i aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2018, který zamítnutí žádosti krajským úřadem v září 2013 a Ministerstvem pro místní rozvoj v březnu 2014 zrušil jako nezákonné.

„Podle tohoto rozsudku mělo být stavební řízení dávno obnoveno, přičemž v rámci něho proběhne také nové vyhodnocení vlivů na životní prostředí, i když byla dálnice v prosinci 2016 již dokončena. V roce 1996 totiž tento proces EIA proběhl nezákonným způsobem a bez účasti veřejnosti,“ vysvětluje Patrik dále.

Nejvyšší správní soud toto jeho vysvětlení potvrzuje ve své tiskové zprávě ze dne 23. února 2018, v níž mj. uvádí následující:
„Soud tedy uzavřel, že v dané věci byly dány důvody pro obnovu stavebního řízení... zavázal (pozn.: úřady) pro další řízení právním názorem, podle kterého je nutno žádosti o obnovu stavebního řízení vyhovět... V obnoveném stavebním řízení se správní orgány nemohou zabývat otázkou stanovení konkrétní trasy dálnice D8, je však nutno na základě nového stanoviska EIA posoudit budoucí i dosavadní vlivy stavby na životní prostředí, a to za plnohodnotné účasti dotčené veřejnosti na tomto posouzení.“

Podle zjištění Dětí Země se na nezákonném postupu krajského úřadu, který žádost o obnovení zamítnul a nyní řízení přerušil, podílejí Zdenka Švehlová a Naděžda Studenovská (obě 2013) a Hana Bergmannová (2018).

Dálnici D8-0805 délky 16,4 km stavělo sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., přičemž původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšila na cca 15 mld. Kč (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se posunul na 2017-8: předčasné užívání je platné do 31. 12. 2018.


* * * * * * * * * * *


Průběh snahy Dětí Země o obnovení stavebního řízení pro 4,66 km dálnice D8-0805 u Řehlovic:

01) 12.04.2013 = Děti Země podávají žádost o obnovení stavebního řízení
02) 27.08.2013 = Ministerstvo pro místní rozvoj vytýká Krajskému úřadu Ústeckého kraje nečinnost
03) 25.09.2013 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o obnovení stavebního řízení zamítá
04) 14.10.2013 = Děti Země proti zamítnutí žádosti podávají odvolání
05) 05.03.2014 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání zamítá
06) 07.05.2014 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu
07) 25.07.2017 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu zamítá
08) 14.08.2017 = Děti Země podávají k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
09) 23.02.2018 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost uznává a ruší rozsudek krajského soudu i rozhodnutí MMR a krajského úřadu
10) 04.07.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje do konce srpna 2018
11) 24.07.2018 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání a žádají stavební řízení obnovit

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Pro část hotové dálnice D8 proběhne nové stavební řízení (TZ, 23.02.2018)

TZ: Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí správních orgánů o zamítnutí žádosti spolku Děti Země o obnovu stavebního řízení na část dálnice D8 (23.02.2018)

Děti Země požádaly o odstranění části dálnice D8 (TZ, 22.11.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-