-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
O povolení spalovny v Chotíkově se opět rozhodne v Praze

17. července 2018
[Plzeňský kraj]

Ministerstvo pro místní rozvoj uznalo systémovou podjatost krajského úřadu v Plzni


Krajský úřad Středočeského kraje má na základě usnesení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 4. července 2018 rozhodnout o odvolání Dětí Země ze dne 7. března 2018 proti vydání dodatečného stavebního povolení pro sedm stavebních objektů spalovny komunálních odpadů v Chotíkově.

Důvodem je trvající riziko systémové podjatosti zaměstnanců Krajského úřadu Plzeňského kraje. Podle MMR má krajský úřad v Praze značné znalosti o spalovně, neboť již čtyřikrát rozhodoval o stavebním povolení.

„Postup ministerstva schvalujeme, neboť jsme v našich námitkách proti krajskému úřadu v Plzni doložili, že úředníci by mohli o dodatečném stavebním povolení pro část spalovny rozhodovat pod nátlakem politiků na kraji, který má velký zájem na rychlém a snadném rozhodování,“ uvádí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Plzeňská teplárenská totiž během výstavby spalovny svévolně změnila sedm objektů, aniž k tomu měla potřebné stavební povolení o této změně. Za toto porušení zákona dostala firma v listopadu 2016 od stavebního úřadu v Nýřanech pokutu ve výši 180 tisíc korun.

Od listopadu 2016 proto probíhá řízení o dodatečném vydání stavebního povolení pro těchto sedm objektů, které ještě neskončilo.

„Předpokládáme, že krajský úřad v Praze o našem odvolání z března rozhodne asi do dvou až tří měsíců a pokud v té době bude platné stavební povolení, tak si Plzeňská teplárenská může pro spalovnu požádat o vydání kolaudačního souhlasu,“ odhaduje Patrik další vývoj.

Spalovna nicméně vinou krajských úřadů v Plzni, v Praze a v Českých Budějovicích prohrála již šest soudních sporů. Krajský soud v Plzni totiž již třikrát zrušil pravomocné územní rozhodnutí, naposledy v prosinci 2016, a dále i třikrát pravomocné stavební povolení, naposledy v srpnu 2016.

Čtvrté stavební povolení z prosince 2017 je ovšem zatím pravomocné, neboť Krajský soud v Plzni v květnu 2018 žalobu Dětí Země zamítl.

Děti Země společně s dalšími spolky s námitkou rizika systémové podjatosti kromě umístění a povolení spalovny odpadů v Chotíkově (2014 a 2015) uspěly například také u územního řízení pro odsun nádraží v Brně (2016), u řízení o výjimce ze zákona k zásahu do biotopů desítek zvláště chráněných druhů organismů v trase plavebního kanálu u Přelouče (2016) a u územního řízení pro dálnici D0136 kolem Přerova (2018).

Výstavba spalovny za 2,1 miliardy korun byla zahájena v srpnu 2013 a asi v polovině července 2016 byla dokončená. Od poloviny srpna 2016 probíhá zkušební provoz, který je povolen do poloviny srpna 2018, takže Plzeňská teplárenská si bude muset požádat o prodloužení. Spolky spalovnu kritizují od roku 2010.


* * * * * * * * * * *


Řízení o dodatečném vydání stavebního povolení pro 7 stavebních objektů spalovny v Chotíkově:

1) 27.10.2016 = MěÚ Nýřany zahajuje řízení o odstranění nezákonně postavených 7 objektů
2) 25.11.2016 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání dodatečného stavebního povolení
3) 16.02.2018 = MěÚ Nýřany vydává dodatečné stavební povolení pro 7 objektů
4) 07.03.2018 = Děti Země podávají odvolání s námitkou rizika systémové podjatosti krajského úřadu v Plzni
5) 04.07.2018 = MMR námitky Dětí Země uznává a pověřuje krajský úřad v Praze k vedení odvolacího řízení


Řízení o povolení zkušebního provozu spalovny komunálních odpadů v Chotíkově:

1) 11.07.2016 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o povolení ke zkušebnímu provozu spalovny
2) 12.08.2016 = MěÚ Nýřany vydává povolení ke zkušebnímu provozu spalovny na 1 rok¨
3) 05.05.2017 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o prodloužení zkušebního provozu spalovny
4) 31.05.2017 = MěÚ Nýřany vydává povolení o prodloužení zkušebního provozu spalovny do 12.08.2018


Územní řízení pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově:

1) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 01.06.2012 = MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
3) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
4) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
5) 23.07.2015 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
6) 31.12.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí
7) 20.07.2016 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
8) 21.12.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí


Stavební řízení pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově:

1) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
2) 18.01.2013 = MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
3) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
4) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
5) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
6) 30.09.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
7) 13.04.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
8) 22.08.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
9) 18.12.2017 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
10) 31.05.2018 = Krajský soud v Plzni rozhodnutí KÚ v Praze uznává a žalobu Dětí Země zamítá

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Spalovna v Chotíkově již rok zkušebně spaluje odpady (TZ, 15.08.2017)

Spalovna v Chotíkově potřetí bez územního rozhodnutí (TZ, 28.02.2017)

Druhá pokuta za nezákonnou výstavbu spalovny v Chotíkově (TZ, 09.01.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-