-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Spalovna v Chotíkově již rok zkušebně spaluje odpady

15. srpna 2017
[Plzeňský kraj]

Spalovna je současně téměř rok bez pravomocného stavebního povolení

V sobotu 12. srpna 2017 oficiálně skončil roční zkušební provoz spalování komunálních odpadů ve spalovně v Chotíkově u Plzně, který povolil stavební úřad v Nýřanech.

Ačkoliv spalovna už téměř rok nemá pravomocné stavební povolení a téměř osm měsíců ani pravomocné územní rozhodnutí, tak Děti Země nepředpokládají, že by spalování bylo ukončeno.

Podle nich se jistě najde způsob, jak několik let spalovnu užívat i bez pravomocného stavebního povolení a bez kolaudačního souhlasu.

„Ironií je, že povolení ke zkušebnímu provozu bylo stavebním úřadem v Nýřanech vydáno pouhých deset dní před zrušením pravomocného stavebního povolení Krajským soudem v Plzni, takže zkušební spalování odpadů může dále pokračovat několik let i bez tohoto povolení,“ myslí si předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země již také podaly na stavební úřad v Nýřanech žádost, aby jim zaslal rozhodnutí o prodloužení zkušebního provozu, protože jiný postup od něho ani neočekávají.

„V našich odvoláních proti vydání územního a stavebního rozhodnutí jsme mj. požádali, aby nadřízené orgány přezkoumaly zákonnost všech závazných stanovisek, včetně o hodnocení vlivů spalovny na životní prostředí, o kterém si myslíme, že bylo v únoru 2012 vydáno v rozporu se zákonem. U stavebního řízení na výsledek čekáme již téměř rok a u územního řízení téměř osm měsíců,“ popisuje stav povolování spalovny Patrik.

Krajský soud v Plzni totiž třetí pravomocné stavební povolení zrušil svým rozsudkem ze dne 22. srpna 2016 a třetí pravomocné územní rozhodnutí pak rozsudkem ze dne 21. prosince 2016. Spalovna tak vinou krajských úřadů v Plzni, v Praze a v Českých Budějovicích prohrála již šest soudních sporů.

„Od listopadu 2016 ještě probíhá řízení o dodatečném vydání stavebního povolení pro sedm stavebních objektů, které byly dokončené bez povinného povolení, takže Plzeňská teplárenská za toto porušení zákona dostala od stavebního úřadu pokutu 180 tisíc korun,“ doplňuje Patrik informace o třetím souběžném řízení.

Výstavba spalovny za 2,1 miliardy korun byla zahájena v srpnu 2013, asi v polovině července 2016 byla dokončená a od poloviny srpna 2016 probíhá roční zkušební provoz. Spolky kritizují stavbu od roku 2010.


* * * * * * * * * *


Hlavní rozhodovací procesy o spalovně komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně


Řízení o povolení zkušebního provozu spalovny komunálních odpadů v Chotíkově:

1) 11.07.2016 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o povolení ke zkušebnímu provozu spalovny
2) 12.08.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává povolení ke zkušebnímu provozu spalovny na 1 rok


Hodnocení vlivů spalovny odpadů v Chotíkově na životní prostředí:

1) 29.07.2010 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá oznámení EIA
2) 05.11.2010 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává závěry zjišťovacího řízení, že spalovna nemá vliv na ŽP
3) 17.02.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává odborné stanovisko EIA s 51 podmínkami


Územní řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 01.06.2012 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
3) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
4) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
5) 23.07.2015 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
6) 31.12.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí
7) 20.07.2016 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
8) 21.12.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí


Stavební řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
2) 18.01.2013 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
3) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
4) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
5) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
6) 30.09.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
7) 13.04.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
8) 22.08.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení


Řízení o odstranění části spalovny, které byly realizovány bez pravomocného stavebního povolení, resp. řízení o dodatečném vydání stavebního povolení pro změněné objekty spalovny v Chotíkově „ZEVO Chotíkov“:

1) 27.10.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zahajuje řízení o odstranění části spalovny (7 SO)
2) 25.11.2016 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání dodatečného stavebního povolení pro již dokončené části spalovny
3) 07.12.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany přerušuje řízení o odstranění části spalovny (7 SO)
4) 07.12.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany přerušuje řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro již dokončené části spalovny (7 SO) do doby vydání pravomocného stavebního povolení, které zrušil krajský soud


Řízení o správním deliktu za dostavbu několika objektů spalovny bez pravomocného stavebního povolení:

1) 14.10.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zjistil, že ve spalovně byla provedena dostavba několika objektů bez pravomocného stavebního povolení
2) 28.11.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., pokutu 180.000 Kč za nezákonnou dostavbu několika objektů spalovny bez pravomocného stavebního povolení o změně stavby před její dokončením


Řízení o správním deliktu za pokračování výstavby spalovny bez pravomocného stavebního povolení:

1) 29.04.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zjistil, že ve spalovně probíhala výstavba části spalovny bez pravomocného stavebního povolení
2) 30.05.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., pokutu 50.000 Kč za nezákonnou výstavbu spalovny v období od 20. 4. do 25. 4. 2016 bez pravomocného stavebního povolení

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Spalovna v Chotíkově potřetí bez územního rozhodnutí (TZ, 28.02.2017)

Druhá pokuta za nezákonnou výstavbu spalovny v Chotíkově (TZ, 09.01.2017)

Zkušební provoz spalovny v Chotíkově provádí černá stavba (TZ, 02.11.2016)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-