-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Ministr Ťok do června nepředložil forenzní audit o dálnici D8

24. července 2017
[Ústecký kraj]

Ani jsme splnění tohoto úkolu sněmovny neočekávaly, říkají Děti Země

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 11. ledna 2017 měl ministr dopravy Dan Ťok do konce června předložit výsledky forenzního auditu o přípravě dálnice D8 v CHKO České středohoří, na kterou v červnu 2013 spadl obrovský sesuv, přičemž během dokončovacích prací v roce 2016 se ještě zjistilo, že jižní pilíř estakády Prackovice ujíždí do Labe.

Tento úkol ale nesplnil, neboť se nikdo do výběrového řízení nepřihlásil. Podle Dětí Země jde o další způsob, jak se dají problémy s dálnicí zametat pod koberec.

„Oficiálním důvodem nesplnění požadavku sněmovny je sice nezájem o provedení tohoto auditu, nicméně nám připadá absurdní, že by skutečně v celém státě neexistoval jediný auditor, kterého by nezajímalo, jak se dálnice připravovala, zda měla kvalitní podklady, jak fungoval stavební dozor, zda byly vícepráce za sanaci sesuvu a na stabilizaci estakády oprávněné apod.,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Poslanecká sněmovna v lednu uložila ministru dopravy Danu Ťoky, aby ihned vyhlásil výběrové řízení na provedení forenzního auditu, který měl posoudit kvalitu přípravy a výstavby dálnice D8 a oprávněnost a účelnost použití veřejných prostředků, aby do konce června měla jeho výsledky.

To se ale ministru ani v jednom případě nepovedlo, neboť audit byl vyhlášen až 4. května 2017 a do 30. května 2017 se nikdo nepřihlásil.

„Jednak nás zaráží, že vyhlásit výběrové řízení trvalo až čtyři měsíce a jednak, že zadání auditu bylo podstatně zúženo na pouhé provedení analýzy, zda byly předloženy všechny podklady pro přípravu a výstavbu dálnice D8 a zda jsou vícepráce za sanaci sesuvu a za stabilizaci estakády Prackovice oprávněné, ačkoliv sněmovna žádala daleko širší a hlubší posouzení,“ podivuje se dále Patrik.

Podle něho jde o pohrdání kontrolní činnosti Poslanecké sněmovny a navíc o další důkaz, že současné Ministerstvo dopravy v čele s Danem Ťokem a Ředitelství silnic a dálnic ČR v čele s Janem Kroupou nemají žádný vážný zájem na skutečném odhalení viníků, kteří dálnici D8 nekvalitně připravovali a kontrolovali.

Podle Dětí Země je hlavním viníkem sesuvu a nestability estakády Prackovice samo ŘSD ČR a jím najaté osoby, nikoliv firma Kámen Zbraslav či Matka Příroda, jak účelově tvrdí ŘSD ČR a SŽDC, které se s touto firmou soudí o 1 miliardu korun za škodu, a také Policie ČR, která z tohoto důvodu odložila trestní oznámení.

„Je pro nás nemyslitelné, aby rezort dopravy, zejména ŘSD ČR, na jedné straně žádal po občanech miliardy korun na výstavbu dálnic a na straně druhé odmítal skládat řádné účty, pokud se zjistí, že byly amatérským způsobem připraveny a postaveny, takže jsou nejen nefunkční, ale i předražené,“ nelíbí se Patrikovi.

Výdaje na výstavbu dálnice D8 délky 16,4 km přes České středohoří se z původních 9,9 mld. Kč (bez DPH) zvýšily na cca 15 mld. Kč (bez DPH) a termín dostavby se z prosince 2010 posunul na roky 2017-8(?).


* * * * * * * * * * *


Informace ministra dopravy Dana Ťoka k situaci na dokončovaném úseku dálnice D8, stavba 0805
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/054schuz/s054078.htm


Výtah z usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 11. 1. 2017, č. 1506 k dálnici D8, stavba 0805
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/054schuz/s054084.htm

„(Poslanecká sněmovna) žádá vládu o zajištění nezávislého forenzního auditu stavby 0805 dálnice D8, který bude zahrnovat zejména
1) prověrku přípravy stavby,
2) kvalitu projektu,
3) výkon činnosti technického dozoru stavby a správce stavby,
4) průběhu stavby a dějů týkajících se reálného zjištění na stavbě,
5) právní audit uzavřených smluv včetně dodatků,
6) dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek,
7) plnění usnesení vlády ČR investorem,
8) analýzu víceprací (nákladů), které byly vynaloženy na sanace sesuvu opěrných zdí a všech nestabilit celého díla (včetně prackovické estakády) a
9) odhad rizik díla a vyčíslení nákladů na sanace díla v oblasti potenciálních sesuvů a monitoring celého území po dobu desítek let.
Vícepráce musí být doloženy včetně veškerých dokladů, podkladů (průzkum, geodetické zaměření, analýzy), projektové dokumentace a dokumentace a písemných protokolů o schválení víceprací ŘSD ČR, projektanta a TDI (technického dozoru investora). Termín neprodleně.“

„(Poslanecká sněmovna) žádá vládu o informaci o výsledcích auditu, termín červen 2017.“Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

VZ0024336: Forenzní audit stavby 0805 dálnice D8 (04.05.2017)

Policie trestní oznámení Dětí Země o sesuvu na D8 odložila (TZ, 22.06.2017)

Dálnice D8 není hotová, věcně a ani právně (TZ, 14.12.2016)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-