-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Nejlínější v Sobotkově vládě? Šlechtová, Ťok a Brabec!

7. března 2017
[Jihomoravský kraj,Moravskoslezský kraj,Ústecký kraj]

Porušují lhůty při vyřizování žádostí o informace či v územním řízení

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr dopravy Dan Ťok a ministr životního prostředí Richard Brabec patří podle Dětí Země mezi nejméně kvalitní členy vlády, neboť podání veřejnosti vyřizují až po zákonných lhůtách. Přitom sami chtějí urychlovat řízení o povolování staveb.

Ministryně Šlechtová při řešení umístění nádraží v Brně ignorovala lhůtu dva měsíce, ministr Ťok zase při vyřizování žádosti o poskytnutí studie o dálnici D8 ignoroval lhůty celkem asi čtyři měsíce a ministr Brabec nyní ignoruje lhůtu při vyřizování žádosti o informace o obchvatu Frýdku-Místku již dva týdny.

„Je úsměvné, pokud se tito členové vlády za hnutí ANO ohánějí mantrou o potřebě urychlovat povolovací řízení, a to i na úkor práv veřejnosti, ačkoliv sami pohrdáním současných zákonů nedodržují lhůty u jednoduchých řízení, jako jsou žádosti o informace nebo územní řízení,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Například ministryně Šlechtová měla o rozkladu Dětí Země z 24. března 2016 proti určení Krajského úřadu Jihočeského kraje jako odvolacího úřadu v územním řízení pro odsun nádraží v Brně rozhodnout cca do tří měsíců, nicméně nakonec rozklad zamítla až 5. prosince 2016, takže délku řízení nezákonně prodloužila o dva měsíce.

Děti Země přitom musely podat dvě stížnosti proti její nečinnosti, neboť jejich rozklad byl prý spam.

Ministru Ťokovi zase trvalo celkem o téměř čtyři měsíce déle, než dvakrát rozhodl o dvou rozkladech Dětí Země proti neposkytnutí studie o příčinách sesuvu na dálnici D8 v Českém středohoří, ačkoliv lhůta při vyřízení byla jen dvakrát 15 dní.

Ministerstvo dopravy nakonec Dětem Země poslalo studii až 23. prosince 2016, tj. o sedm měsíců později, než ukládá zákon. Děti Země proti nečinnosti ministra Ťoka podaly dvě stížnosti.

„Ministr Brabec měl o našem rozkladu z 19. prosince 2016 proti odmítnutí poskytnout informace o obchvatu Frýdku-Místku rozhodnout do dvou měsíců, což ovšem nedodržel, takže jsme 25. února 2017 podali proti jeho nečinnosti stížnost,“ uvádí dále Patrik, podle kterého byla žádost podána před pěti měsíci a není dosud vyřízená.

Tyto případy podle Dětí Země potvrzují jejich zkušenosti s účastí v povolovacích řízeních, kdy jejich délku z více než padesáti procent ovlivňují nekvalitní úřady, nikoliv spolky či majitelé nemovitostí, jak se snaží zejména politici za hnutí ANO tvrdit. Druhým faktorem jsou sami investoři, jejichž žádosti nejsou v pořádku.

„Snaha vlády omezit účast veřejnosti v povolovacích řízeních při schvalování novely stavebního zákona a dalších zákonů je tak v rozporu s jejím programovým prohlášením, podle kterého se má zachovat současná legislativně zaručená úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí,“ připomíná na závěr Patrik.


* * * * * * * * * * * * *


R. BRABEC: Průběh vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 123/1998 Sb. o poskytnutí podkladů ŘSD ČR k vydání závazného stanoviska EIA pro stavbu „Dálnice D48 Frýdek-Místek, obchvat“

1) 16.10.2016 = Děti Země podávají žádost
2) 14.11.2016 = MŽP si prodlužuje lhůtu o 30 dní
3) 15.12.2016 = MŽP žádost odpírá, neboť jde o nezpracované a nevyhodnocené údaje
4) 19.12.2016 = Děti Země podávají rozklad (lhůta pro vyřízení je do 19.02.2017)
5) 25.02.2017 = Děti Země podávají žádost k ukončení vlastní nečinnosti ministra Richarda Brabce


D. ŤOK: Průběh vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí studie AV ČR o příčinách sesuvu na dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice

1) 10. 05. 2016 = Děti Země podávají žádost
2) 25. 05. 2016 = MD si prodlužuje lhůtu o 10 dní
3) 03. 06. 2016 = MD žádost odmítá, neboť studie je podkladem pro rozhodování státu
4) 16. 06. 2016 = Děti Země podávají rozklad č. 1 (lhůta pro vyřízení je do 01.07.2016)
5) 16. 07. 2016 = Děti Země podávají žádost č. 1 k ukončení vlastní nečinnosti ministra Dana Ťoka
6) 23. 07. 2016 = náměstek Jakub Kopřiva sděluje, že rozkladová komise o rozkladu rozhodne až 17.08.2016
7) 29. 08. 2016 = ministr Dan Ťok rozklad č. 1 uznává
8) 20. 09. 2016 = Děti Země podávají stížnost proti nečinnosti MD
9) 05. 10. 2016 = odbor kontroly MD ukládá MD, aby žádost vyřídilo do 5 dní
10) 10. 10. 2016 = MD žádost odmítá, neboť studie bude součástí rozhodovací činnosti soudů
11) 25. 10. 2016 = Děti Země podávají rozklad č. 2 (lhůta pro vyřízení je do 09.11.2016)
12) 15. 11. 2016 = Děti Země podávají žádost č. 2 k ukončení vlastní nečinnosti ministra Dana Ťoka
13) 07. 12. 2016 = ministr Dan Ťok rozklad č. 2 uznává
14) 23. 12. 2016 = MD žádosti vyhovuje a studii AV ČR posílá


K. ŠLECHTOVÁ: Průběh územního řízení pro odsunované nádraží v Brně při vyřizování rozkladu

1) 09.12.2005 = SŽDC, s. o., a Statutární město Brno podávají žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 27.11.2006 = ÚMČ Brno-střed vydává územní rozhodnutí č. 1
3) 31.05.2007 = MM Brna územní rozhodnutí č. 1 potvrzuje
4) 12.12.2008 = Krajský soud v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
5) 02.07.2010 = ÚMČ Brno-střed vydává územní rozhodnutí č. 2
6) 28.11.2011 = MM Brna územní rozhodnutí č. 2 ruší
7) 18.09.2013 = ÚMČ Brno-střed vydává územní rozhodnutí č. 3
8) 25.10.2013 = Děti Země, spolek Stará Osada – Židenice a jeden občan podávají odvolání i s námitkou podjatosti všech osob na MM Brna
9) 16.07.2015 = MMR ukládá KÚ Zlínského kraje rozhodnout o podjatosti primátora Brna Petra Vokřála
10) 30.07.2015 = SM Brno proti usnesení MMR podává rozklad (lhůta pro vyřízení je do cca 30.10.2015)
11) 18.12.2015 = ministryně Karla Šlechtová rozhoduje, že primátor Brna Petr Vokřál i ředitelka KÚ JmK Věra Vojáčková jsou podjatí, takže o odvolání rozhodne jiný úřad
12) 03.03.2016 = MMR usnesením pověřuje KÚ JčK rozhodnout o všech odvoláních
13) 24.03.2016 = Děti Země proti usnesení MMR podávají rozklad (lhůta pro vyřízení je do cca 24.06.2016)
14) 24.07.2016 = Děti Země podávají žádost č. 1 k ukončení vlastní nečinnosti ministryně Karly Šlechtové
15) 19.08.2016 = ředitel odboru kontroly Petr Znamenáček sděluje, že rozklad byl MMR vyhodnocen jako spam, takže byl zaregistrován až 28.07.2016 a bude o něm dne 04.10.2016 rozhodovat rozkladová komise
16) 04.10.2016 = rozkladová komise jednala o rozkladu Dětí Země
17) 27.10.2016 = Děti Země podávají žádost č. 2 k ukončení vlastní nečinnosti ministryně Karly Šlechtové
18) 05.12.2016 = ministryně Karla Šlechtová rozklad Dětí Země zamítá

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Brabcovo ministerstvo tají údaje o obchvatu Frýdku-Místku (TZ, 29.12.2016)

Územní rozhodnutí pro odsun nádraží je stále nepravomocné (TZ, 18.09.2016)

Programové prohlášení vlády ČR (14.02.2014)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-