-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Spalovna v Chotíkově potřetí bez územního rozhodnutí

28. února 2017
[Plzeňský kraj]

Dětem Země byl doručen šestý vítězný rozsudek, spalovna nemá i stavební povolení

Krajský soud v Plzni na základě žaloby Dětí Země ze září 2016 svým rozsudkem ze dne 21. prosince 2016, který byl doručen až nyní, již potřetí zrušil pravomocné územní rozhodnutí pro spalovnu odpadů v Chotíkově.

Krajský úřad v Českých Budějovicích tak už podruhé potvrdil územní rozhodnutí nezákonně, v tomto případě odmítnul zajistit přezkum tří závazných stanovisek, včetně závazného stanovisko EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí. Stejní úředníci tak rozhodli podruhé nezákonně.

„Krajský soud uznal všechny tři naše žalobní body, takže názory krajského úřadu byly opět mylné. Jednak odmítnul přezkoumat zákonnost stanoviska Ministerstva obrany k funkčnosti komínu na spalovně, dále posoudit tvrzení Ministerstva životního prostředí o bezvadnosti stanoviska na ochranu ovzduší a nakonec i zákonnost závazného stanoviska EIA,“ popisuje obsah rozsudku předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Spalovna tak vinou krajských úřadů v Plzni, v Praze a v Českých Budějovicích prohrála již šest soudních sporů. Krajský soud v Plzni totiž již třikrát zrušil pravomocné územní rozhodnutí, naposledy v prosinci 2016, a dále i třikrát pravomocné stavební povolení, naposledy v srpnu 2016.

Ve spalovně se přitom odpady zkušebně spalují již od srpna 2016, neboť na rok získala povolení ještě před zrušením pravomocného stavebního povolení.

„Pod oběma zrušenými potvrzujícími územními rozhodnutími z roku 2015 a 2016 je vždy podepsán Petr Vítek a Luboš Průcha, takže asi podáme žádost o informace, zda za jejich názory v rozporu se zákonem dostali nějakou sankci či naopak byli za „rychlé“ umístění spalovny pochváleni nebo odměněni,“ uvažuje dále Patrik.

Zákon již nejméně třikrát porušila i Plzeňská teplárenská, a. s. Poprvé v květnu 2015, neboť nevyřídila žádost Dětí Země o zaslání údajů o konzervaci spalovny, takže krajský soud jí v říjnu přikázal žádost vyřídit a zaplatit jim 12,2 tisíc korun.

Podruhé v dubnu 2016, neboť prováděla stavební práce bez pravomocného stavebního povolení, takže jí stavební úřad v Nýřanech v květnu uložil pokutu 50 tisíc korun.

A potřetí v říjnu 2016, neboť dokončila některé objekty bez pravomocného stavebního povolení, takže jí stavební úřad v Nýřanech v listopadu uložil pokutu 180 tisíc korun.

Výstavba spalovny za 2,1 miliardy korun byla zahájena v srpnu 2013, asi v polovině července 2016 byla dokončená a od poloviny srpna 2016 probíhá roční zkušební provoz. Spolky kritizují stavbu od roku 2010.


* * * * * * * * * *


Hlavní rozhodovací procesy o spalovně komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně


Hodnocení vlivů spalovny odpadů v Chotíkově na životní prostředí:

1) 29.07.2010 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá oznámení EIA
2) 05.11.2010 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává závěry zjišťovacího řízení, že spalovna nemá vliv na ŽP
3) 17.02.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává odborné stanovisko EIA s 51 podmínkami


Územní řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 01.06.2012 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
3) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
4) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
5) 23.07.2015 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
6) 31.12.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí
7) 20.07.2016 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
8) 21.12.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí


Stavební řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
2) 18.01.2013 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
3) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
4) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
5) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
6) 30.09.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
7) 13.04.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
8) 22.08.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení


Řízení o změně stavby spalovny v Chotíkově před jejím dokončením:

1) 27.07.2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
2) 07.07.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením
3) 01.08.2016 = Děti Země podávají odvolání


Řízení o správním deliktu za dostavbu několika objektů spalovny bez pravomocného stavebního povolení:

1) 14.10.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zjistil, že ve spalovně byla provedena dostavba několika objektů bez pravomocného stavebního povolení
2) 27.10.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zahajuje řízení o správním deliktu a svolává ústní jednání
3) 28.11.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., pokutu 180.000 Kč za nezákonnou dostavbu několika objektů spalovny bez pravomocného stavebního povolení o změně stavby před její dokončením


Řízení o správním deliktu za pokračování výstavby spalovny bez pravomocného stavebního povolení:

1) 29.04.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zjistil, že ve spalovně probíhala výstavba části spalovny bez pravomocného stavebního povolení
2) 05.05.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zahajuje řízení o správním deliktu a svolává ústní jednání
3) 30.05.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., pokutu 50.000 Kč za nezákonnou výstavbu spalovny v období od 20. 4. do 25. 4. 2016 bez pravomocného stavebního povolení


Řízení o poskytnutí informací o konzervačních pracích na spalovně odpadů v Chotíkově:

1) 29. 05. 2015 = Děti Země podávají žádost o informace u Plzeňské teplárenské, a. s.
2) 17. 06. 2015 = Děti Země podávají stížnost proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s.
3) 20. 07. 2015 = Děti Země proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s., podávají správní žalobu
4) 19. 10. 2015 = Krajský soud v Plzni v rozsudku spis. zn. 57A 90/2015 ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., žádost do deset dní vyřídit a zaplatit Dětem Země soudní náklady ve výši 12.200 Kč
5) 14. 12. 2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., žádosti Dětí Země vyhovuje a posílá požadované informace

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Druhá pokuta za nezákonnou výstavbu spalovny v Chotíkově (TZ, 09.01.2017)

Zkušební provoz spalovny v Chotíkově provádí černá stavba (TZ, 02.11.2016)

Spalovna v Chotíkově podruhé bez územního rozhodnutí (TZ, 14.03.2016)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-