-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země navrhly Jihomoravský kraj do ankety Zavřeno

15. září 2016
[Jihomoravský kraj]

Důvodem je masivní obstrukce o údajně neznámé identitě žadatele


Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu nominovaly do 14. ročníku ankety Otevřeno x Zavřeno o kvalitě veřejné správy do kategorie Zavřeno Jihomoravský kraj, který odmítal řešit deset jejich žádostí o informace s obstrukčně-šikanózními tvrzeními, že nezná jejich identitu a kdo je zastupuje.

Přitom Děti Země od roku 2006 s úřady vždy komunikují s elektronicky zaručeným podpisem, takže šlo o účelově zástupný problém. Veřejnost může o všech nominacích hlasovat do 18. září, výsledky budou 29. září 2016.

„Postup kraje považujeme za absurdní, neboť naše žádosti o informace byly až do roku 2015 vyřizovány bez obstrukcí, dokonce s námi komunikovali i úředníci, kteří letos náhle ztratili paměť, když tvrdili, že nás neznají. Připadá nám, že všech devět osob musí být obětí nějakého silného politického tlaku od vedení kraje v čele s Michalem Haškem, neboť patříme mezi největší kritiky výstavby dálnice D52 na Vídeň přes Mikulov, schválení Zásad územního rozvoje kraje bez posouzení alternativní silniční koncepce a odsunutí železničního nádraží v Brně,“ upozorňuje vedoucí výboru Dětí Země – Klubu za udržitelnou dopravu Miroslav Patrik.

Žádosti byly podávány od února do června 2016 a reakce devíti úřednic a úředníků byly téměř identické: Zaslání výzvy o doložení, který pobočný spolek Dětí Země žádost podal a kdo ho zastupuje. A pak následovalo odložení žádosti. Zcela bylo ignorováno, že žadatel je zřejmý, neboť žádosti byly podepsané elektronickým podpisem.

Dětem Země dalo nakonec za pravdu nadřízené Ministerstvo vnitra, které postup kraje označilo za bizarní:

„Ministerstvo vnitra proto nemá pochyb o tom, že žadatelem i podatelem stížnosti je pobočný spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu... jeví se nesouladným se základními zásadami činnosti správních orgánů, pokud povinný subjekt bez jakéhokoli důvodu vyzve k doplnění žádosti žadatele, s nímž „komunikuje“ několik let, a který musí být povinnému subjektu dobře znám.“

„Obstrukce Haškova úřadu ještě ale neskončily, neboť nyní opět se zástupnými důvody odmítá poslat příjmy šesti úřednic a úředníků za rok 2015, neboť bychom tyto informace údajně zneužili,“ doplňuje ještě Patrik, který dále připomíná, že kraj byl nominovaný i za odmítání poskytnout informace o letišti v Tuřanech.

Na účelovou šikanu Dětí Země přistoupilo těchto 9 osob: Pavlína Krásná a Radomír Zimek s Romanem Heinzem (odbor kontrolní a právní), Petra Košťálová a Hana Kladivová s Martinem Koníčkem (odbor kanceláře ředitelky), Pavel Kobylka s Rostislavem Snovickým (odbor dopravy) a Věra Vojáčková (ředitelka).


* * * * * * * * * * *


I. Nominace Dětí Země do kategorie „Zavřeno – právo na informace“

120 – Jihomoravský kraj:

Krajský úřad šikanuje a obstruuje, když nesmyslně a neoprávněně zpochybnil identitu žadatele a proto nevyřídil 10 žádostí. Krajský úřad mnoho let bez problému vyřizoval žádosti žadatele – pobočného spolku, podepisované stále stejně. Náhle usoudil, že kvůli jedné zmínce, připomínající název jiného pobočného spolku, zpochybní, kdo je vlastně žadatelem, a namísto vyřízení zasílá výzvy k doplnění údajů, a požaduje též listinu, opravňující zástupce spolku jednat. Přitom ze zaručeného elektronického podpisu žádosti a dalších údajů byl žadatel jasně identifikovatelný a jeho oprávnění zastupovat prokazatelné.

Hodnocení organizátorů ankety Otevřeno x Zavřeno:

Z podání žádostí je jednoznačné, kdo je žadatelem. I kdyby byli dva žadatelé, není to překážkou řádného vyřízení. Ministerstvo vnitra při vyřízení stížnosti označilo postup krajského úřadu za šikanu, kdy „povinný subjekt bez jakéhokoli důvodu vyzve k doplnění žádosti žadatele, s nímž „komunikuje“ několik let, a který musí být povinnému subjektu dobře znám“.


II. Další nominace Jihomoravského kraje do kategorie „Zavřeno – právo na informace“

153 – Jihomoravský kraj

Majetkový odbor krajského úřadu odmítá poskytnout informace o auditu smluv o pronájmu letiště z majetku kraje, opomenul řešit část žádosti. Požádali jsme o audit smlouvy o nájmu letiště Brno-Tuřany. Kraj odmítl, odůvodnil jednak autorským právem k auditu, jednak tím, že jde o přípravnou informaci k přijetí rozhodnutí. Odmítl i další body žádosti, resp. se jimi vůbec nezabýval, kterými jsme žádali alespoň některé dílčí údaje, jako je počet stran a výčet kapitol nebo závěrečné zjištění.

Hodnocení organizátorů ankety Otevřeno x Zavřeno:

Odepření z uvedených důvodů je nesprávné (nadřízený orgán je k odvolání zrušil). Právní posudek těžko může být autorským dílem, neboť nemá rys jedinečnosti, ale naopak, vždy směřuje ke stejným závěrům. Nejde ani o přípravný podklad, protože není plánované rozhodnutí, které by se mělo auditem řídit, alespoň je kraj nijak v odůvodnění neuvádí. Poskytnutí dílčích informací nebrání už zhola nic. Odmítnutí tak spíše vypadá jako obstrukce a snaha utajit nepříjemná zjištění.


III. Průběh vyřizování 10 žádostí Dětí Země – Klubu za udržitelnou dopravu o informace ze strany Jihomoravského kraje, resp. Krajského úřadu JmK (stav do 30. září 2016)

1) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká činnosti spolku Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (č. 15-1)

a) 19. 02. 2016 = podání žádosti č. 15-1, podepsané elektronicky zaručeným podpisem
b) 25. 02. 2016 = JmK vyzývá DZ, aby do 30 dní sdělily, který pobočný spolek žádá o informace, a poslaly doklady, kdo ho zastupuje
c) 09. 03. 2016 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost
d) 31. 03. 2016 = MV poštou sděluje DZ, že stížnost č. 1 je irelevantní, jelikož lhůta pro vyřizování byla přerušena pro doplnění chybějících údajů
e) 06. 04. 2016 = JmK žádost odkládá, neboť není zřejmé, který pobočný spolek DZ žádost podal a kdo ho zastupuje
f) 11. 04. 2016 = stížnost č. 2 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost
g) 02. 05. 2016 = MV posílá rozhodnutí, kterým stížnost č. 2 DZ proti nečinnosti JmK zamítá a jeho postup potvrzuje, přičemž se obsahem stížnosti č. 2 DZ, podepsané elektronicky zaručeným podpisem, nezabývalo


2) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká činnosti spolku Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (č. 15-2)

a) 09. 05. 2016 = podání žádosti č. 15-2, podepsané elektronicky zaručeným podpisem
b) 16. 05. 2016 = JmK vyzývá DZ, aby do 30 dní sdělily, který pobočný spolek žádá o informace, a poslaly doklady, kdo ho zastupuje
c) 17. 06. 2016 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost
d) 28. 06. 2016 = JmK žádost odkládá, neboť není zřejmé, který pobočný spolek DZ žádost podal a kdo ho zastupuje


3) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká hrubých příjmů za rok 2015 Michala Haška, Romana Heinze a Pavlíny Krásné (č. 16)

a) 04. 04. 2016 = podání žádosti o informace, podepsané elektronicky zaručeným podpisem
b) 06. 04. 2016 = JmK vyzývá DZ, aby do 30 dní sdělily, který pobočný spolek žádá o informace, a poslaly doklady, kdo ho zastupuje
c) 09. 05. 2016 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost
d) 06. 06. 2016 = MV sděluje DZ, že žádost je podána v souladu s InfZ, neboť to vyplývá z ele-podpisu
e) 17. 06. 2016 = stížnost č. 2 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost
f) 22. 06. 2016 = JmK žádost odkládá, neboť není zřejmé, který pobočný spolek DZ žádost podal a kdo ho zastupuje, přičemž veřejné údaje z ele-podpisu o žadateli nejsou věrohodné


4) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká smlouvy o zhotovení studie o železničním spojení Brna a Přerova ve vztahu ke stavbě ŽUB a zhotovení této studie (č. 17)

a) 08. 04. 2016 = podání žádosti o informace, podepsané elektronicky zaručeným podpisem
b) 11. 04. 2016 =KÚ JmK vyzývá DZ, aby do 30 dní sdělily, který pobočný spolek žádá o informace, a poslaly doklady, kdo ho zastupuje
c) 09. 05. 2016 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost
d) 24. 05. 2016 = KÚ JmK žádost odkládá, neboť není zřejmé, který pobočný spolek DZ žádost podal a kdo ho zastupuje
e) 06. 06. 2016 = MV sděluje DZ, že žádost je podána v souladu s InfZ, neboť to vyplývá z ele-podpisu
f) 17. 06. 2016 = stížnost č. 2 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost


5) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká hrubých příjmů za rok 2015 Mgr. Petry Košťálové (č. 18)

a) 09. 04. 2016 = podání žádosti o informace, podepsané elektronicky zaručeným podpisem
b) 13. 04. 2016 = JmK vyzývá DZ, aby do 30 dní sdělily, který pobočný spolek žádá o informace, a poslaly doklady, kdo ho zastupuje
c) 09. 05. 2016 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost
d) 06. 06. 2016 = MV sděluje DZ, že žádost je podána v souladu s InfZ, neboť to vyplývá z ele-podpisu
e) 17. 06. 2016 = stížnost č. 2 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost
f) 22. 06. 2016 = JmK žádost odkládá, neboť není zřejmé, který pobočný spolek DZ žádost podal a kdo ho zastupuje, přičemž veřejné údaje z ele-podpisu o žadateli nejsou věrohodné


6) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká hrubých příjmů za rok 2015 Mgr. Hany Kladivové (č. 19)

a) 13. 04. 2016 = podání žádosti o informace, podepsané elektronicky zaručeným podpisem
b) 18. 04. 2016 = JmK vyzývá DZ, aby do 30 dní sdělily, který pobočný spolek žádá o informace, a poslaly doklady, kdo ho zastupuje
c) 09. 05. 2016 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost
d) 06. 06. 2016 = MV sděluje DZ, že žádost je podána v souladu s InfZ, neboť to vyplývá z ele-podpisu
e) 17. 06. 2016 = stížnost č. 2 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost
f) 22. 06. 2016 = JmK žádost odkládá, neboť není zřejmé, který pobočný spolek DZ žádost podal a kdo ho zastupuje, přičemž veřejné údaje z ele-podpisu o žadateli nejsou věrohodné


7) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká hrubých příjmů za rok 2015 Mgr. Pavla Kobylky (č. 21)

a) 15. 04. 2016 = podání žádosti o informace, podepsané elektronicky zaručeným podpisem
b) 20. 04. 2016 = JmK vyzývá DZ, aby do 30 dní sdělily, který pobočný spolek žádá o informace, a poslaly doklady, kdo ho zastupuje
c) 09. 05. 2016 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost
d) 06. 06. 2016 = MV sděluje DZ, že žádost je podána v souladu s InfZ, neboť to vyplývá z ele-podpisu
e) 17. 06. 2016 = stížnost č. 2 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost
f) 22. 06. 2016 = JmK e-mailem DZ sděluje, že žádost odkládá, neboť není zřejmé, který pobočný spolek DZ žádost podal a kdo ho zastupuje, přičemž veřejné údaje z ele-podpisu o žadateli nejsou věrohodné


8) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká hrubých příjmů za rok 2015 Mgr. Martina Koníčka (č. 23)

a) 09. 05. 2016 = podání žádosti o informace, podepsané elektronicky zaručeným podpisem
b) 18. 05. 2016 = ředitelka KÚ JmK vyzývá DZ, aby do 30 dní sdělily, který pobočný spolek žádá o informace, a poslaly doklady, kdo ho zastupuje
c) 17. 06. 2016 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost
d) 23. 06. 2016 = ředitelka KÚ JmK žádost odkládá, neboť není zřejmé, který pobočný spolek DZ žádost podal a kdo ho zastupuje, přičemž veřejné údaje z ele-podpisu o žadateli nejsou věrohodné


9) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká „Výroční zprávy za rok 2015 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.“ (č. 25)

a) 23. 05. 2016 = podání žádosti o informace, podepsané elektronicky zaručeným podpisem
b) 27. 05. 2016 = JmK vyzývá DZ, aby do 30 dní sdělily, který pobočný spolek žádá o informace, a poslaly doklady, kdo ho zastupuje
c) 17. 06. 2016 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost
d) 28. 06. 2016 = JmK sděluje DZ, že stížnost č. 1 je předčasná a navíc DZ stále nedoložily chybějící údaje

Informace jsou zde volně ke stažení i bez podání žádosti!!!
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=57580&TypeID=2


10) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká vzoru formuláře žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (č. 26)

a) 09. 06. 2016 = podání žádosti o informace, podepsané elektronicky zaručeným podpisem
b) 16. 06. 2016 = JmK vyzývá DZ, aby do 30 dní sdělily, který pobočný spolek žádá o informace, a poslaly doklady, kdo ho zastupuje
c) 29. 06. 2016 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnosti JmK vyřídit žádost

Informace jsou zde volně ke stažení i bez podání žádosti!!!
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=57201&TypeID=2
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Hlasování veřejnosti o nominacích v anketě Otevřeno x Zavřeno do 18.09.2016

Obstrukční šikana úředníků krajského úřadu v Brně (TZ, 05.09.2016)

Jihomoravský kraj chce za dopravní studii šest korun (TZ, 27.10.2014)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-