-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz >
OK

Pomozme cyklistice v Praze


V našem hlavním městě je bohužel zcela podceňován potenciál, kterým může tíživé dopravní situaci pomoci cyklistická doprava. Vedle přínosů pro naše zdraví a kondici a nulových ekologických dopadů jsou jízdní kola v mnoha částech města rychlejší než auta i MHD. Jízdní kolo zabere také podstatně méně místa než automobil - na jednom parkovacím místě může pohodlně stát až 12 bicyklů. Navíc cyklisté představují zanedbatelnou hrozbu pro chodce a v mnoha evropských i našich městech vede zlepšení možností pro cyklistiku ke zvýšení obratu obchodů.

I přes předvolební sliby však město cyklistickou dopravu dlouhodobě podporuje nedostatečně. Na základě objednávky magistrátu provedla agentura GfK v listopadu 2008 průzkum zájmu o různé druhy cyklistiky mezi tisícem Pražanů. Z nich 18 % odpovědělo, že by na kole jezdili do práce a do školy, kdyby k tomu měli podmínky. Tím, že pražští zastupitelé cyklistiku systémově a koncepčně nepodporují, se Praha velmi rychle vzdaluje moderním evropským městům, kde cyklistika plní důležitou úlohu při přepravě osob. I mnohá česká a moravská města si potenciál cyklistické dopravy uvědomují a cyklistiku významně podporují.

[foto Děti Země][foto Děti Země]

V naší kampani se snažíme zlepšovat otřesné podmínky pražských cyklistů. Za úspěch lze považovat, že se od roku 2003 podařilo zvýšit rozpočet na cyklistickou dopravu z nuly na několik desítek milionů korun ročně a po letech vytrvalého tlaku začínají nesměle vznikat i nějaká skutečná a užitečná řešení, která by mohla cyklistům pomoci. Na základě našich požadavků také v roce 2003 vznikla magistrátní pracovní skupina pro cyklistickou dopravu (v roce 2007 byla konečně transformována v regulérní Komisi pro cyklistickou dopravu), v níž mají od počátku zástupce i Děti Země, a na magistrátu byla zřízena funkce cyklistického koordinátora, s jehož pomocí se nám snad podaří přesvědčit úředníky a politiky, že cyklistická doprava není jen rekreace a nesmyslné žluté cedulky podél silnic, ale doprava jako každá jiná, jen nesrovnatelně bezpečnější a naprosto ekologická.

Město však zatím raději staví nové silnice a parkoviště a cyklistiku nepovažuje za možné řešení špatné dopravní situace. Přitom je dnes v Praze nejvyšší poměr počtu automobilů na osobu v celé Evropě (!) a také nejhorší vzduch v zemi, způsobený právě přebujelým automobilismem (zdroj: analýza magistrátu).

-

Kampaně programu Doprava
HLAVNÍ kampaň:
Den bez aut
-
OSTATNÍ kampaně:
Bezstarostná jízda
Plzeň pro cyklisty – cyklisté pro Plzeň
Pomozme cyklistice v Praze
Rychlostní silnice R35
Tunel pro České středohoří (dálnice D8)
Za udržitelné řešení dopravy v Praze
-
-
Související akce Nyní nemáme související akce

Kalendář akcíVŠECHNY AKCE
-
Související dokumenty
 Cyklistika pro města
- příručka Evropské komise [pdf, vel. 2,5 MB]
 Jak budeme jezdit zítra
- článek z Respektu
 Možnosti alternativ k indiv. automobilové dopravě [pdf]
- vydala Masarykova univerzita v Brně, 1MB
 Náš návrh rozpočtu na cyklistiku na rok 2003

Související odkazy
Automatizovaný systém půjčování kol - úspěšně funguje v Praze

Cyklistický průvodce Vídní - inspirace i pro naše města

Prahou na kole - neoficiální cyklomapa Prahy

Pravidelné pražské cyklojízdy - stránky věnované pražským cyklojízdám

Streetsblog - pozitivní příklady ze světa
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-