-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Náš návrh rozpočtu na cyklistiku na rok 2003

Návrh nutných opatření pro rozvoj cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy v roce 2003

Vypracovaly organizace:
Oživení – Bohemian Greenways, Děti Země, CEB a Partnerství

Základní východiska:

 • vysoká podpora cyklistiky mezi obyvateli

 • je značně podceňován potenciál cyklistiky při řešení dopravní obslužnosti a dopravních problémů (podle průzkumu ÚDI z roku 2002 by až 28 % dospělých Pražanů do práce nebo do školy jezdilo na kole, kdyby k tomu existovaly podmínky)

 • kolo je na kratší a středně dlouhé vzdálenosti nejrychlejším dopravním prostředkem

 • cyklistů je v ulicích relativně málo, neboť se bojí jezdit v hustém pražském provozu

 • město skutečnou cyklistickou dopravu, na rozdíl od jiných druhů dopravy, podporuje zcela zanedbatelně

 • naprosto nedostatečná cyklistická infrastruktura znamená nemožnost svobodné volby dopravního prostředku

 • někdy bývá uvažována pouze rekreační funkce cyklistiky, což je zcela v rozporu se zkušeností a realitou mnoha evropských i našich měst a znamená to absolutní nepochopení funkce cyklistické dopravy ve městě jako rovnocenného dopravního prostředku

Prioritní projekty pro rok 2003:

 1. Modřany (V1): Vydáno stavební povolení! Náklady podle rozpočtu 5 mil. Kč.

 2. Cyklotrasa č. 2 - rekonstrukce: v úseku Palackého most - železniční most vést stezku po společné stezce s chodci na nábřeží: výměna stávajícího povrchu - zpřístupnění pro vozíčkáře a bruslaře; Vyšehradská skála - zlepšení rozhledových poměrů; řešení snížení obrubníků– např. u botelu Racek; benzínka - zpomalovací práh; řešení najíždění na stezku (např. u Podolské vodárny, Kublov…); celkové náklady přibližně 2 mil. Kč

 3. Nádraží Holešovice - lávka u Císařského ostrova (V5): sloučené řízení

 4. Troja - Klecany (V6): náklady na zprovoznění 5,1 mil. Kč, dokončení 2,7 mil. Kč; sloučené řízení

 5. GW Rokytka:

  1. Kolčavka - Sokolovská (R1a): kladné vyjádření k dokumentaci pro územní řízení (DUR); náklady přibližně 3,5 mil.Kč

  2. Sokolovská - Freyova (R1b): nesouhlasné stanovisko mgr. Jaromíra Němce z odboru ŽP na MHMP. Pokud bude námitka vyřešena, lze stavět; náklady přibližně 4 mil. Kč

  3. Hloubětín - Za horou (R3 - 5) (sloučené řízení) + Kyjský rybník (R6); náklady přibližně 7 mil. Kč

 6. Kunratický potok (K1): náklady přibližně 3 mil. Kč

 7. Lahovice podél Berounky (V4): PD dokončená. Nutné naprojektovat napojení okolo Lahovického mostu a přístavu. Náklady přibližně 3,4 mil. Kč.

 8. Petrovice (B11): Jediné skutečně neprůjezdné místo na GW Botič. Problémy s restituentkou žijící v Kanadě, jednají s jejím právníkem. Jinak připraveno ke stavbě; náklady přibližně 3 mil. Kč (již tuto částku obdrželi)

 9. Prokopské údolí (P1): napojení na nově vybudované stezky v Centrálním parku Prahy 13 a na trasu Zličín - Řepy (201)

 10. Stodůlky –Třebonice (P2)

 11. Zličín - metro Zličín (P4)

 12. GW Botič:

  1. Vršovické nádraží - Petrohradská (B4) část lze postavit na sloučené řízení, u horní části přimět Delvitu k financování.

  2. Nuselská - Michelská (B5): oprava povrchu na 400m; sloučené řízení

  3. Stezka Spořilov (B7): Praha 4 má projektovou dokumentaci na cyklostezku v oblasti Spořilova, málo stavění.

Odhad vyčíslených nákladů: 28,7 mil. Kč

Odhad nevyčíslených nákladů: 10 mil. Kč


Instalace SSZ (světelné signalizační zařízení):

 1. Vídeňská u Michelského lesa (K2): Výstavba v místě současného přechodu pro chodce; náklady 1,5 mil. Kč

 2. Ostrčilovo náměstí - Na slupi (B2): Často využíváno i pěšími; náklady 1,5 mil. Kč

Odhad nákladů: 3 mil. KčProjektová dokumentace na následující období (2004 - …):

Příprava projektové dokumentace pro výstavbu cyklostezek na rok 2004, zahájení realizace dlouhodobých projektů.

Prioritní dlouhodobé projekty bezmotorové dopravy na území hl. m. Prahy:

 1. Propojení Prahy podél Vltavy ve směru Sever - Jih a podél vodotečí

 2. Nové spojení: Hala Sazka - stojany v Ocelářské (200 ks), napojení na Nové spojení od Balabenky až k Rokytce s navázáním na existující stezky, Nové spojení - centrum - pruh přes křižovatku U Bulhara.

 3. Vytvoření bezpečných pruhů pro cyklisty a vozíčkáře v centrální Praze a cyklostezek či Zelených stezek/Greenways pro různé druhy uživatelů (pěší, cyklisté, bruslaři, vozíčkáři, bežkaři, koně …) v ostatních oblastech

 4. Zpracování Generelu cyklotras v centru a Zelených stezek/Greenways v ostatních oblastech

 5. Realizaci doprovodné infrastruktury pro bezmotorovou dopravu (stojany, půjčovny, informační systém …)

 6. Propojení Pohořelec - Chotkovy sady

Prioritní krátkodobé projekty bezmotorové dopravy na území hl. m. Prahy:

K následujícím úsekům je potřeba v letošním roce vypracovat PD: Výtoň - Na Slupi (Vnislavova ulice) (B1); Sekaninova - Otakarova (B2), Otakarova - U vršovického nádraží (B3); Stará Hostivař - od Kozinova náměstí k ulici U břehu (B10)…

Odhad nákladů na přípravu krátkodobých i dlouhodobých projektů: 20 mil.Kč

Celkové náklady na cyklostezky na rok 2003: přibližně 61,7 mil. KčOstatní:

Navrhujeme:

Vyčlenit investiční prostředky na přípravu a realizaci projektů v následujícím období (2004 - …).

Uspořádat veřejné slyšení ke koncepci rozvoje cyklistické dopravy MHMP (dále jen koncepce).

Zabezpečit dlouhodobou financovatelnost této koncepce.

Zřídit funkci koordinátora/ku na plný úvazek na odboru rozvoje a dopravy MHMP pro zajištění plnění koncepce a rozhodnutí komise Rady MHMP (viz níže).

propagovat bezmotorovou dopravu jako jedno z řešení dopravních problémů hl. m. Prahy

K zajištění výše popsaných cílů navrhujeme zřízení komise Rady MHMP s dostatečnými pravomocemi a s účastí veřejnosti. Ke kompetencím komise by měla patřit:

 1. koncepce rozvoje cyklistické dopravy

 2. určení priorit výstavby

 3. zásadní vliv na výběr projektantů

 4. vliv na výběr stavebních firem

 5. kontrola realizace projektů

 6. propagace nemotorové dopravy

V komisi by neměli být opomenuti zástupci výboru dopravy MHMP, TSK, ÚDI, vozíčkářů, NNO a cyklistické veřejnosti.

Závěr:

Výše uvedené návrhy jsou plně ve shodě se Zásadami dopravní politiky hl. m. Prahy z roku 1996, potvrzenými na lednovém zasedání výboru dopravy MHMP.

Výbor životního prostředí na svém únorovém zasedání stanovil za cíl zvýšení podílu cyklistické dopravy ze současných 2 % na 4 % do konce tohoto volebního období z důvodu zlepšení kvality ovzduší v Praze.

V Praze dne 12. 2. 2003.


[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-