-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
O spalovně odpadů bude opět jednat Nejvyšší správní soud

31. května 2019
[Plzeňský kraj]

Děti Země ve sporu o územní rozhodnutí podaly kasační stížnost

Krajský soud v Plzni svým rozsudkem z 12. dubna 2019 zamítl žalobu Dětí Země z 15. ledna 2019 proti vydání územního rozhodnutí v červnu 2012 a jeho potvrzení v listopadu 2018 krajským úřadem v Českých Budějovicích.

Děti Země namítaly chyby hodnocení vlivů spalovny na životní prostředí v letech 2010 až 2012, které ale krajský soud neuznal. Děti Země proto 30. května 2019 podaly kasační stížnost.

„V žalobě proti územnímu rozhodnutí jsme uvedli rozpory při vydávání závazných stanovisek o hodnocení vlivů spalovny na životní prostředí a předložili i věcné námitky, které podle nás dokládají, že výběr obrovské spalovny komunálních odpadů a její hodnocení neproběhlo řádně podle zákona a za účasti veřejnosti. Jelikož soud tyto námitky zamítl, tak jsme k Nejvyššímu správnímu soudu podali kasační stížnost. Ten již od srpna 2018 řeší i vydání stavebního povolení,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik podrobnosti.

Děti Země proti čtyřem pravomocným územním rozhodnutím podaly čtyři žaloby, z nichž soud tři uznal a poslední nyní zamítl. Podobně je na tom i spor o pravomocné stavební povolení, neboť soud tři žaloby Dětí Země uznal a poslední z května 2018 zamítl.

O zákonnosti povolování spalovny komunálních odpadů v Chotíkově v letech 2012 až 2018 tak nyní rozhoduje už jen Nejvyšší správní soud.

„Spalovna má sice od března 2019 kolaudační souhlas, nicméně do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nemá ještě Plzeňská teplárenská nic jistého, neboť v případě našeho úspěchu s nějakou kasační stížností se stejně ještě povede příslušné správní řízení k vydání nového správního rozhodnutí,“ připomíná dále Patrik.

Spalovna si od července 2010 do února 2012 prošla procesem hodnocení vlivů na životní prostředí. V březnu 2012 začalo územní řízení a v listopadu 2012 i stavební řízení.

Spalovna za asi 2,1 miliardy korun se stavěla od srpna 2013 do poloviny července 2016 a od poloviny srpna 2016 do března 2019 probíhal zkušební provoz. Spalovna pak 19. března 2019 získala kolaudační souhlas, neboť v únoru obdržela dodatečné stavební povolení.


* * * * * * * * * *


Proces EIA pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově


01) 29.07.2010 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá oznámení EIA
02) 05.11.2010 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává závěry zjišťovacího řízení, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí
03) 29.08.2011 = oznámení o vypracování dokumentace EIA
04) 22.12.2011 = oznámení o vypracování posudku EIA
05) 25.01.2012 = veřejné projednání posudku EIA v Chotíkově
06) 17.02.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává stanovisko EIA s 51 podmínkami


Územní řízení pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově


01) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
02) 01.06.2012 = MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
03) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
04) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
05) 23.07.2015 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
06) 31.12.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí
07) 20.07.2016 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
08) 21.12.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí
09) 14.11.2018 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí částečně mění a ve zbytku potvrzuje
10) 12.04.2019 = Krajský soud v Plzni rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích uznává a žalobu Dětí Země zamítá
11) 30.05.2019 = Děti Země podávají k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost


Stavební řízení pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově


01) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
02) 18.01.2013 = MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
03) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
04) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
05) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
06) 30.09.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
07) 13.04.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
08) 22.08.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
09) 18.12.2017 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
10) 31.05.2018 = Krajský soud v Plzni rozhodnutí KÚ v Praze uznává a žalobu Dětí Země zamítá
11) 06.08.2018 = Děti Země podávají k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost


Vydání kolaudačního souhlasu pro spalovnu v Chotíkově


01) 14.02.2019 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání kolaudačního souhlasu
02) 19.03.2019 = MěÚ Nýřany provádí kontrolu spalovny a jejího provozu
03) 19.03.2019 = MěÚ Nýřany vydává kolaudační souhlas

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Právní bitva o spalovnu odpadů pokračuje i po kolaudaci (TZ, 09.04.2019)

Plzeňská teplárenská podruhé prohrála spor o informace (TZ, 17.01.2019)

Spalovna v Chotíkově již rok zkušebně spaluje odpady (TZ, 15.08.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-