-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Právní bitva o spalovnu odpadů pokračuje i po kolaudaci

9. dubna 2019
[Plzeňský kraj]

Děti Země čekají na výsledky soudních sporů o územní a stavební rozhodnutí


Děti Země obdržely od stavebního úřadu v Nýřanech kolaudační souhlas ze dne 19. března 2019, který dokládá, že spalovna komunálních odpadů v Chotíkově po téměř devíti letech probíhajících povolovacích procesů byla postavena podle stavebního povolení.

Nicméně stále ještě probíhají dva soudní spory Dětí Země se státními úřady o zákonnosti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, takže právní bitva o spalovnu pokračuje i po její kolaudaci. Děti Země dosud vyhrály šest soudních sporů s úřady.

„Nejvyšší správní soud od srpna 2018 přezkoumává rozsudek Krajského soudu v Plzni o zamítnutí naší čtvrté žaloby proti čtvrtému potvrzení územního rozhodnutí, přičemž výsledek očekáváme letos v srpnu. Od ledna 2019 pak Krajský soud v Plzni řeší naši čtvrtou žalobu proti čtvrtému potvrzení stavebního povolení a rozsudek by měl být vydaný do půlky dubna,“ popisuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik stav obou soudních řízení.

Děti Země v nich shodně namítají především nezákonnost hodnocení vlivů spalovny na životní prostředí a vydání stanoviska EIA v únoru 2012, neboť mj. nebyly prověřeny i jiné varianty řešení komunálních odpadů v kraji, například bez spalovny nebo s její menší velikostí, s níž souhlasily i obyvatelé Chotíkova v referendu v září 2009.

V žalobě proti stavebnímu povolení Děti Země navíc namítají, že bylo vydáno bez pravomocného územního rozhodnutí a závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu a z dalších dvou procesních důvodů.

K získání kolaudačního souhlasu v březnu 2019 si spalovna musela v letech 2010 až 2012 projít hodnocením vlivů na životní prostředí a v letech 2012 až 2019 pěti řízeními podle stavebního zákona: územním a stavebním řízením, řízením o změně stavby před jejím dokončením a řízením o vydání dodatečného stavebního povolení. Ve všech těchto šesti hlavních povolovacích procesech byly účastníky i Děti Země.

„Plzeňská teplárenská během nich dvakrát prokazatelně porušila zákon, takže od stavebního úřadu dostala dvě pokuty v celkové výši 230 tisíc korun, přičemž jedna byla za výstavbu spalovny bez pravomocného stavebního povolení a druhá za změnu několika objektů a jejich dostavbu rovněž bez povolení,“ upozorňuje dále Patrik.

Plzeňská teplárenská navíc v rozporu se zákonem odmítla poskytnout Dětem Země v letech 2015 a 2018 informace, neboť tvrdila, že není povinným subjektem, což ovšem Krajský soud v Plzni odmítl jako absurdní. Plzeňská teplárenská tak musela Dětem Země zaslat celkem 23,4 tisíc korun za soudní poplatky.

Spalovna si od července 2010 do února 2012 prošla procesem hodnocení vlivů na životní prostředí. V březnu 2012 začalo územní řízení a v listopadu 2012 i stavební řízení.

Spalovna za asi 2,1 miliardy korun se stavěla od srpna 2013 do poloviny července 2016 a od poloviny srpna 2016 do března 2019 probíhal zkušební provoz. Spalovna pak 19. března 2019 získala kolaudační souhlas, neboť v únoru obdržela dodatečné stavební povolení.


* * * * * * * * * *


Hlavní rozhodovací procesy o spalovně komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně


Územní řízení pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově


1) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 01.06.2012 = MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
3) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
4) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
5) 23.07.2015 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
6) 31.12.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí
7) 20.07.2016 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
8) 21.12.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí
9) 14.11.2018 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí částečně mění a ve zbytku potvrzuje
10) 15.01.2019 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Plzni žalobu


Stavební řízení pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově


1) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
2) 18.01.2013 = MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
3) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
4) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
5) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
6) 30.09.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
7) 13.04.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
8) 22.08.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
9) 18.12.2017 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
10) 31.05.2018 = Krajský soud v Plzni rozhodnutí KÚ v Praze uznává a žalobu Dětí Země zamítá
11) 06.08.2018 = Děti Země podávají k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost


Řízení o změně stavby spalovny v Chotíkově před jejím dokončením


1) 27.07.2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o změnu stavby před dokončením
2) 07.07.2016 = MěÚ Nýřany povoluje změnu stavby spalovny před jejím dokončením
3) 29.05.2017 = Krajský úřad v Plzni stavební povolení o změně stavby ruší a řízení zastavuje, neboť od 27.10.2016 probíhá řízení o odstranění stavby, resp. od 25.11.2016 o dodatečném povolení stavby


Řízení o povolení zkušebního provozu spalovny v Chotíkově


1) 12.08.2016 = MěÚ Nýřany vydává povolení ke zkušebnímu provozu spalovny do 12.08.2017
2) 31.05.2017 = MěÚ Nýřany vydává povolení o prodloužení zkušebního provozu spalovny do 12.08.2018
3) 03.07.2018 = MěÚ Nýřany vydává povolení o prodloužení zkušebního provozu spalovny do 12.08.2019Řízení o odstranění části spalovny odpadů v Chotíkově, resp. o vydání dodatečného stavebního povolení


1) 27.10.2016 = MěÚ Nýřany zahajuje řízení o odstranění části spalovny, tj. 7 stavebních objektů
2) 25.11.2016 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání dodatečného stavebního povolení
3) 16.02.2018 = MěÚ Nýřany vydává dodatečné stavební povolení pro 7 stavebních objektů
4) 12.02.2019 = Krajský úřad v Praze dodatečné stavební povolení pro 7 objektů částečně mění


Vydání kolaudačního souhlasu pro spalovnu v Chotíkově


1) 14.02.2019 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání kolaudačního souhlasu
2) 19.03.2019 = MěÚ Nýřany provádí kontrolu spalovny a jejího provozu
3) 19.03.2019 = MěÚ Nýřany vydává kolaudační souhlas


Řízení o správním deliktu za pokračování výstavby spalovny bez pravomocného stavebního povolení


1) 29.04.2016 = MěÚ Nýřany zjišťuje, že výstavba části spalovny probíhá bez pravomocného stavebního povolení
2) 05.05.2016 = MěÚ Nýřany zahajuje řízení o správním deliktu a svolává ústní jednání
3) 30.05.2016 = MěÚ Nýřany ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., pokutu 50.000 Kč za nezákonnou výstavbu spalovny v období od 20. 4. do 25. 4. 2016 bez pravomocného stavebního povolení


Řízení o správním deliktu za dostavbu několika objektů spalovny bez pravomocného stavebního povolení


1) 14.10.2016 = MěÚ Nýřany zjišťuje, že ve spalovně byla provedena dostavba několika objektů bez pravomocného stavebního povolení
2) 27.10.2016 = MěÚ Nýřany zahajuje řízení o správním deliktu a svolává ústní jednání
3) 28.11.2016 = MěÚ Nýřany ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., pokutu 180.000 Kč za nezákonnou dostavbu několika objektů spalovny bez pravomocného stavebního povolení o jejich změně před jejich dokončením


Řízení o poskytnutí informací č. 1: konzervační práce na spalovně odpadů


1) 29.05.2015 = Děti Země podávají žádost o informace u Plzeňské teplárenské, a. s.
2) 17.06.2015 = Děti Země podávají stížnost proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s.
3) 20.07.2015 = Děti Země proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s., podávají správní žalobu
4) 19.10.2015 = Krajský soud v Plzni v rozsudku spis. zn. 57 A 90/2015 ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., žádost do deset dní vyřídit a zaplatit Dětem Země soudní náklady ve výši 12.200 Kč
5) 14.12.2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., žádosti Dětí Země vyhovuje a posílá požadované informace


Řízení o poskytnutí informací č. 2: vyjádření Plzeňské teplárenské, a. s., k návrhům Dětí Země přiznat žalobám v roce 2016 a 2018 proti vydání stavebního povolení pro spalovnu odpadů odkladný účinek


1) 03.08.2018 = Děti Země podávají žádost o informace u Plzeňské teplárenské, a. s.
2) 22.08.2018 = Děti Země podávají stížnost proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s.
3) 09.10.2018 = Děti Země proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s., podávají správní žalobu
4) 28.11.2018 = Krajský soud v Plzni v usnesení spis. zn. 57 A 122/2018 ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., zaplatit Dětem Země soudní náklady ve výši 11.200 Kč, neboť firma v době podání žádosti o informace ze 100 % vlastnila Plzeň a až od 31.10.2018 je menšinovým vlastníkem také soukromý akcionář


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Plzeňská teplárenská podruhé prohrála spor o informace (TZ, 17.01.2019)

Spalovna v Chotíkově již rok zkušebně spaluje odpady (TZ, 15.08.2017)

Druhá pokuta za nezákonnou výstavbu spalovny v Chotíkově (TZ, 09.01.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-