Děti Země Nymburk - Klub za záchranu Polabí
Novinky:
 • Společně s občanským sdružením Polabí jsme dosáhli zastavení projektu na výstavbu chemičky v Nymburce. Proti této stavbě, kde se měl vyrábět oxid chromitý, se zvedl mohutný odpor nymburských občanů, petici podepsalo více než 2100 lidí. Rozhodujícím momentem se stalo nesouhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí v procesu EIA.
 • Kontaktovali nás občané Kounic, kterým se nelíbili záměr na vykácení deseti lip a dvou jírovců u kounického kostela sv. Jakuba. Jejich snahu jsme podpořili dopisem starostce Kounic a radami, jak postupovat dále.
 • Na přelomu října a listopadu proběhla víkendovka "Zpátky pod Kokořín".
 • Klub se zapojil do připomínkování dokumentace EIA na chemickou výrobu oxidu chromitého v Nymburce. Kvůli mnoha nedostatkům jsme doporučili vrácení dokumentace k přepracování.
 • Na konci srpna proběhl tradiční tábor v CHKO Kokořínsko. Dobrovolníci tentokrát pracovali hlavně na lokalitách výskytu vzácných rostlin.
 • Dva roky běžel projekt na mapování a ochranu hnízdišť břehule říční. Údaje o pěti koloniích jsme předali příslušným okresním úřadům i s návrhy na jejich ochranu.
 • Bude Loučeňsko přírodním parkem? My doufáme, že ano. Proto podáváme návrh na jeho zřízení okresnímu úřadu Nymburk.
 • Klub za záchranu Polabí při sdružení Děti Země vznikl v roce 1992. Několik ochránců přírody z okresu Nymburk se tehdy snažilo zabránit zasypání slepého ramene Labe u městečka Sadská. Záchrana tohoto cenného mokřadního území se stala jedním z prvních úspěchů Dětí Země na poli ochrany přírody.
  Klub za záchranu Polabí od té doby rozvinul širokou škálu aktivit. Základem jeho činnosti je sice praktická ochrana přírody, ale nevyhýbá se ani oponování projektům, které by mohly poškodit životní prostředí v regionu, kde působí.
  Klub za záchranu Polabí sídlí v Nymburce a vyvíjí činnost v širším regionu středního Polabí. Hlavní část aktivit se soustřeďuje do okresu Nymburk, tradiční akcí se však stal i letní tábor na pomoc přírodě v CHKO Kokořínsko. Na činnosti klubu se dnes podílí několik desítek dobrovolníků.


  Co děláme? | Naše úspěchy | Tiskové zprávy | Články v tisku | Poděkování

  Kamejka modronachová
  (Kamejka modronachová z vrchu Chotuc)
  Děti Země - Klub za záchranu Polabí
  Jiří Řehounek
  rehounek@gym-nymburk.cz
  Všechlapská 1666/6
  288 00 Nymburk

  Text: Jiří Řehounek, webové zpracování: Honza Šípek, poslední aktualizace 8. dubna 2001
  Hlavní stránka Dětí Země