Ochrana svědeckého vrchu Chotuc

Svědecký vrch Chotuc leží nedaleko obce Křinec v okrese Nymburk a je výraznou dominantou celého okolí. Na jeho jižní stráni nejdeme teplomilná luční společenstva s výskytem řady vzácných rostlin, např. vstavače nachového, kamejky modronachové či klokoče zpeřeného. Severní svah je porostlý lesem. Jedinečnost této lokality vedla k jeho navržení na zvláště chráněné území. Vrcholem tohoto snažení by se v roce 1998 mělo stát jeho vyhlášení přírodní rezervací.
Teplomilná luční společenstva na jižní stráni se ovšem neobejdou bez pravidelného posekání, které bylo v minulých letech zanedbáváno. Proto připravil klub za záchranu Polabí ve spolupráci s okresním úřadem Nymburk a obecním úřadem Křinec v červnu 1998 víkendovou akci, jejíž náplní bylo hrabání posekané trávy a stařiny.
V témže roce jsme na Chotuci zjistili kácení starých třešní. Ihned jsme se obrátili na okresní úřad v Nymburce se žádostí o jeho zastavení, protože v těchto stromech se vyvíjí vzácné druhy hmyzu. Okresní úřad naší žádosti vyhověl. Naší snahou do budoucna bude zajistit přiměřenou dosadbu třešní, aby byl zde byl výskyt těchto druhů zajištěn i po odumření starých stromů.


Vstavač nachový (Orchis purpurea), zástupce našich orchidejí, silně ohrožený druh chráněný zákonem. Foto Jiří Řehounek
Vstavač nachový (Orchis purpurea), zástupce našich orchidejí, silně ohrožený druh chráněný zákonem. Foto Jiří Řehounek
Kamejka modronachová (Lithospermum purpureo-coeruleum), teplomilná rostlina z čeledi brutnákovitých. Foto Jiří Řehounek
Kamejka modronachová (Lithospermum purpureo-coeruleum), teplomilná rostlina z čeledi brutnákovitých Foto Jiří Řehounek
Jižní stráň Chotuce nebyla dlouho sečena, což se začalo projevovat na populacích vzácních rostlin. Foto Jiří Řehounek
Jižní stráň Chotuce nebyla dlouho sečena, což se začalo projevovat na populacích vzácních rostlin. Foto Jiří Řehounek
Účastníci víkendové akce na Chotuci před hrabáním.... Foto Lucie Štusová
Účastníci víkendové akce na Chotuci před hrabáním... Foto Lucie Štusová
...v plné práci... Foto Lucie Štusová
...v plné práci... Foto Lucie Štusová
...a při vracení nářadí. Foto Lucie Štusová
...a při vracení nářadí. Foto Lucie Štusová


Text: Jiří Řehounek; Webové zpracování: Honza Šípek; poslední aktualizace 20. března 2000
Hlavní stránka Dětí Země