-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Škodlivý zásah přístaviště Malé Žernoseky nebyl povolen

7. února 2024
[Ústecký kraj]

Ředitelství vodních cest ČR neprokázalo veřejný zájem


Ministerstvo životního prostředí dne 31. ledna 2024 zamítlo odvolání Ředitelství vodních cest ČR proti rozhodnutí Správy CHKO České středohoří ze dne 27. června 2023 o nepovolení škodlivého zásahu do biotopů sedmi zvláště chráněných druhů a rodů živočichů přístavištěm v Malých Žernosekách.

Státní investor totiž nedokázal přesvědčivě doložit, v čem konkrétně spočívá veřejný zájem tuto stavbu pro osobní lodní dopravu a pro soukromou rekreační plavbu naproti přístavišti Velké Žernoseky stavět.

„Tvrzení ŘVC ČR o údajném veřejném zájmu a jeho převaze nad zájmem ochrany dotčených druhů živočichů byla buď obecná, nebo šlo o spekulace, které se opíraly o nepřesvědčivé podklady. Chyběly například analýzy současného stavu na Labi a reálné prognózy, že přístaviště skutečně zvýší zájem o rekreaci a o podnikání a naopak sníží nezaměstnanost. Státní investor také absurdně vydával technický popis přístaviště a jeho funkcí za důkazy údajného nedostatečně naplňovaného veřejného zájmu,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Stejně neúspěšně dopadlo ŘVC ČR ve své snaze získat povolení škodlivě zasahovat do biotopů osmi zvláště chráněných druhů a rodů živočichů plánovaným přístavištěm v Kostelci nad Labem, neboť Krajský úřad Středočeského kraje nejprve v březnu 2023 zásah nepovolil a MŽP pak v červnu 2023 jeho odvolání zamítlo.

Přístaviště v Malých Žernosekách pro osmnáct soukromých lodí za asi 55 miliónů Kč se mělo stavět v letech 2021 až 2022 a přístaviště v Kostelci nad Labem pro deset lodí za téměř 24 miliónů Kč v letech 2022 až 2023.

Řízení o přístavišti v Malých Žernosekách skončilo po téměř 28 měsících rozhodnutím MŽP ze dne 31. ledna 2024, neboť ŘVC ČR nedoložilo, proč je nutné v Malých Žernosekách postavit další přístaviště, ačkoliv v okolí je jich hodně, dále chyběly údaje o jejich údajné přetíženosti, jak stavba zlepší plavební podmínky na Labi, proč alternativou k automobilům má být vodní doprava, ačkoliv je jím železniční doprava, apod.

Řízení o přístavišti v Kostelci nad Labem skončilo po téměř 20 měsících rozhodnutím MŽP ze dne 26. června 2023, v němž se mj. uvádí následující: „Pokud je cílem záměru rozvíjet cestovní ruch, tak podklady... neuvádějí přímou souvislost (korelaci) mezi existencí a funkcí stávajících či nově postavených přístavišť a rozvojem cestovního ruchu (její neexistenci doložila kontrola NKÚ).“

Úřady také využily zprávu NKÚ č. 21/03 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby“, která zjistila, že ŘVC ČR a MD při přípravě projektů nevytvořily předpoklady pro objektivní vyhodnocení jejich výsledků a přínosů a tedy o účelnosti použitých peněz na jejich přípravu a realizaci.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 6 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „Přístaviště Malé Žernoseky“ (9/2021 až 1/2024, tj. téměř 28 měsíců)


09.09.2021 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá na Správu CHKO České středohoří žádost
06.10.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
17.06.2022 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti
01.08.2022 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2

04.11.2022 = Děti Země zasílají vyjádření č. 3
30.11.2022 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti
16.01.2023 = Děti Země zasílají vyjádření č. 4
14.02.2023 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti

28.02.2023 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti
03.04.2023 = Děti Země zasílají vyjádření č. 5
27.06.2023 = Správa CHKO rozhodnutím žádost ŘVC ČR zamítá a škodlivý zásahu nepovoluje
13.07.2023 = ŘVC ČR zasílá „blanketní“ odvolání

14.08.2023 = ŘVC ČR zasílá „blanketní“ odvolání s doplněním o důvody
07.09.2023 = Děti Země zasílají vyjádření k odvolání ŘVC ČR
02.11.2023 = ŘVC ČR zasílá další doplnění svého odvolání
31.01.2024 = Ministerstvo životního prostředí odvolání ŘVC ČR zamítá a rozhodnutí Správy CHKO potvrzuje

Účelem záměru za 55,2 miliónů Kč je postavit přístaviště délky 90 m pro 18 soukromých rekreačních plavidel a molo pro osobní lodní dopravu na levém břehu Labe (viz mapa zde https://mapy.cz/s/cegofosega), přičemž jeho součástí je i výstavba silnice s parkovištěm pro 7 automobilů.


II. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 8 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „Přístaviště Kostelec nad Labem“ za 23,7 mil. Kč (11/2021 až 6/2023, tj. téměř 20 měsíců)


01.11.2021 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá na Krajský úřad Středočeského kraje žádost
02.12.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
05.04.2022 = krajský úřad v Praze rozhodnutím č. 1 žádosti ŘVC ČR vyhovuje a škodlivý zásah povoluje
20.04.2022 = Děti Země zasílají blanketní odvolání

09.05.2022 = Děti Země zasílají blanketní odvolání s doplněním o důvody
25.08.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k odvolacímu spisu
14.09.2022 = Ministerstvo životního prostředí odvolání Dětí Země uznává a rozhodnutí krajského úřadu ruší
01.12.2022 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti

28.12.2022 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti
25.01.2023 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2
27.03.2023 = krajský úřad v Praze rozhodnutím č. 2 žádost ŘVC ČR zamítá a škodlivý zásah nepovoluje
14.04.2023 = ŘVC ČR zasílá „blanketní“ odvolání

04.05.2023 = Děti Země zasílají vyjádření k „blanketnímu“ odvolání ŘVC ČR
05.05.2023 = ŘVC ČR zasílá „blanketní“ odvolání s doplněním o důvody
05.06.2023 = Děti Země zasílají vyjádření k doplněnému odvolání ŘVC ČR
26.06.2023 = Ministerstvo životního prostředí odvolání ŘVC ČR zamítá a rozhodnutí krajského úřadu potvrzuje

Účelem záměru za 23,7 miliónů Kč je postavit přístaviště délky 100 m pro 10 soukromých rekreačních plavidel a přístaviště délky 84 m pro osobní lodní dopravu na levém břehu Labe (viz https://mapy.cz/s/mutugevaha), přičemž jeho součástí je i výstavba silnice s parkovištěm pro 10 automobilů.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Posouzení vlivů splavnění Labe se zaměří na sedm oblastí (TZ, 01.02.2024)

Úřady zamítly zásahy dvou přístavišť na Labi do přírody (TZ, 20.07.2023)

Kontrolní závěr z kontrolní akce 21/03 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby (NKÚ, 14.02.2022)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-