-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země třikrát uspěly ve sporech o informování spolků

22. září 2023
[Plzeňský kraj]

Nejvyšší správní soud zamítl tři kasační stížnosti rezortu životního prostředí

Děti Země během dvouleté právní bitvy proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje a Ministerstvu životního prostředí třikrát uspěly u správních soudů se svým výkladem o správném informování spolků o zahajování správních řízeních pro stavby s vlivem na přírodu a krajinu.

Krajský úřad i ministerstvo totiž několik let účelově odmítaly uznat, že když spolky zašlou žádost o takové informace, tak úřady jim je musí poslat přímo, nikoliv je jen vyvěšovat na úřední desky, neboť k tomu je nutné splnit další podmínky zákona.

„Když jsme před dvěma lety upozornily krajský úřad v Plzni, že nám dle žádosti nezasílá údaje o zahajovaných správních řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny přímo, tak se nám vysmál, neboť je řádně vyvěšuje na úřední desky, takže si je každý může přečíst a spolky se mohou hlásit do řízení. Stejně absurdní odpověď byla také od Ministerstva životního prostředí. Tento hybridní názor ale Krajský soud v Plzni i Nejvyšší správní soud postupně na základě našich tří žalob zamítly jako nesmyslný,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země se svým výkladem o správném způsobu informování spolků úřady nejprve uspěly v červenci 2021, když získaly rozsudek Krajského soudu v Plzni spis. zn. 77 A 12/2021, podle kterého jim krajský úřad v Plzni nezákonně od srpna 2020 neposílal žádané informace přímo.

Krajský úřad s ním ovšem nesouhlasil, takže zaslal kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud v listopadu 2022 pod spis. zn. 1 As 269/2021 zamítl.

Krajský úřad v Plzni chtělo podpořit Ministerstvo životního prostředí, takže účelově vyloučilo Děti Země z řízení o povolení škodlivého zásahu modernizované tratě z Plzně do Německa a obchvatu obce Losiná silnicí I/20 do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů, neboť se do nich přihlásily pozdě.

Krajský soud v Plzni ale na základě dalších dvou žalob Dětí Země svým rozsudkem v červenci 2022 pod spis. zn. 77 A 108/2021 a v září 2022 po spis. zn. 57 A 102/2021 jejich účast v obou řízení uznal a tvrzení ministerstva smetl ze stolu jako absurdní.

„Krajský úřad v Plzni a Ministerstvo životního prostředí ovšem k našemu překvapení na svých vadných názorech o způsobu informování spolků jen vyvěšováním na úřední desky trvaly, takže zaslaly kasační stížnosti. Ty ale Nejvyšší správní soud zamítl: v listopadu 2022 o nezákonném zásahu krajského úřadu a v srpnu 2023 o nezákonném vyloučení Dětí Země ze dvou řízení ministerstvem,“ popisuje Patrik úspěšný závěr právní bitvy.

Krajský soud v Plzni nyní od března 2023 rozhoduje o žalobě Dětí Země proti samotnému škodlivému zásahu modernizace tratě z Plzně do Německa a zásahu výstavby obchvatu obce Losiná silnicí I/20 do cenných biotopů nejméně padesáti zvláště chráněných druhů živočichů. Výsledek obou soudních sporů lze očekávat za rok.


* * * * * * * * * * *


I. Spory Dětí Země s Ministerstvem životního prostředí v Plzni o účast v řízení o povolení škodlivého zásahu záměru „Modernizace trati – Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN, 1. stavba nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“ do biotopů 48 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů a o zákonnosti rozhodnutí


16.08.2019 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni žádost dle zákona č. 114/1992 Sb. o zasílání informací
05.06.2020 = SŽ posílá žádost o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu
03.07.2020 = krajský úřad v Plzni oznamuje zahájení řízení jen na úřední desce, nikoliv přímo Dětem Země
13.08.2020 = Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že řízení bylo zahájené
21.08.2020 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni přihlášku do řízení

25.01.2021 = krajský úřad v Plzni povoluje škodlivý zásah do cenných biotopů
24.03.2021 = Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že rozhodnutí bylo vydáno
08.04.2021 = Děti Země posílají odvolání
15.06.2021 = MŽP v Plni odvolání Dětí Země zamítá, neboť nebyly účastníky řízení
23.08.2021 = Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu o účasti v řízení

19.07.2022 = Krajský soud v Plzni rozsudkem spis. zn. 77 A 108/2021 ruší rozhodnutí MŽP, neboť Děti Země účastníky řízení byly
22.08.2022 = MŽP v Plzni proti rozsudku posílá k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
20.03.2023 = Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu proti škodlivému zásahu stavbou
31.08.2023 = Nejvyšší správní soud rozsudkem spis. zn. 9 As 153/2022 kasační stížnost MŽP v Plzni zamítá


II. Spory Dětí Země s Ministerstvem životního prostředí v Plzni o účast v řízení o povolení škodlivého zásahu záměru „I/20 Losiná – obchvat, SUDOP Praha 2019“ do biotopů 17 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů a o zákonnosti rozhodnutí


16.08.2019 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni žádost dle zákona č. 114/1992 Sb. o zasílání informací
22.06.2020 = ŘSD ČR posílá žádost o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu
25.06.2020 = krajský úřad v Plzni oznamuje zahájení řízení jen na úřední desce, nikoliv přímo Dětem Země
13.08.2020 = Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že řízení bylo zahájené
21.08.2020 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni přihlášku do řízení

22.09.2020 = krajský úřad v Plzni povoluje škodlivý zásah do cenných biotopů
24.03.2021 = Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že rozhodnutí bylo vydáno
08.04.2021 = Děti Země posílají odvolání
14.06.2021 = MŽP v Plni odvolání Dětí Země zamítá, neboť nebyly účastníky řízení
23.08.2021 = Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu o účasti v řízení

13.09.2022 = Krajský soud v Plzni rozsudkem spis. zn. 57 A 102/2021 ruší rozhodnutí MŽP, neboť Děti Země účastníky řízení byly
29.09.2022 = MŽP v Plzni proti rozsudku posílá k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
20.03.2023 = Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu proti škodlivému zásahu stavbou
30.08.2023 = Nejvyšší správní soud rozsudkem spis. zn. 2 As 235/2022 kasační stížnost MŽP v Plzni zamítá


III. Spor Dětí Země s Krajským úřadem Plzeňského kraje o výklad ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb.


17.08.2020 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni žádost dle zákona č. 114/1992 Sb. o zasílání informací
17.02.2021 = Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu proti nezákonnému zásahu
30.07.2021 = Krajský soud v Plzni rozsudkem spis. zn. 77 A 12/2021 prohlašuje, že krajský úřad v Plzni odmítnutím posílat žádané informace přímo Dětem Země učinil nezákonný zásah
27.08.2021 = krajský úřad v Plzni proti rozsudku posílá k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
30.11.2022 = Nejvyšší správní soud rozsudkem spis. zn. 1 As 269/2021 kasační stížnost zamítá
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

MŽP v Plzni prohrálo dva spory o účast Dětí Země v řízeních (07.10.2022)

Krajský úřad v Plzni nezákonně zasáhl do práv Dětí Země (TZ, 25.08.2021)

Proti Dětem Země byl učiněn nezákonný zásah, říká soud (TZ, 08.09.2019)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-