-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Miroslav Patrik: Přes Třebíč do Dukovan

16. srpna 2023
[Vysočina]

Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika o plánu postavit drahou a ekologicky nevhodnou silnici přes Třebíč, který vyšel v časopise A2 (16.08.2023).


Jednou z priorit českých vlád je dále rozvíjet jadernou energetiku. A to za každou cenu, i kdyby se na výsledky mělo čekat desetiletí. V plánu je postavit tři jaderné bloky, každý nejméně za 250 miliard korun, a sedm malých modulárních reaktorů, každý do sta miliard korun.

Potřebné množství elektřiny lze přitom získat do roku 2040 i bez nových jaderných bloků, jak dokládá studie "Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv" z října 2021. Podle ní je možné do roku 2030 ukončit spalování uhlí a v roce 2050 dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů bez ropy, zemního plynu a nových jaderných zdrojů.

Společnost ČEZ proto s přípravou jaderného bloku v Dukovanech nezahálí: chce ho stavět v letech 2029 až 2036. Stanovisko k vlivu na životní prostředí získala v říjnu 2019 a škodlivý zásah do biotopů dvaceti šesti zvláště chráněných druhů živočichů byl povolen v červenci 2020.

Od června 2021 pak probíhá na krajském úřadě územní řízení za účasti českých a rakouských spolků, přičemž rozhodnutí padne asi v říjnu 2023. Důvodem velkého zpoždění jsou nedostatky v žádosti a vydávání nových podkladů, které mají vyvrátit hrozbu podjatosti některých úřadů. Děti Země sice s touto námitkou proti krajskému úřadu neuspěly, ale ten je teď opatrný.

Účast spolků v územním řízení je přitom nezastupitelná, neboť mohou odkrýt různé vady či nezákonnosti a navrhovat přísnější ekologické požadavky. A pokud s námitkami neuspějí, mohou zaslat odvolání a správní žalobu. Podobně náročné kolečko lze očekávat u stavebního řízení. Takže hurá do Dukovan? Možná, ale ne tak rychle.

Často se zapomíná, že v Dukovanech nebude možné stavět, dokud se podle usnesení vlády z října 2017 nezajistí modernizace silnic pro dopravu velkoobjemových a těžkých nákladů z Týnce nad Labem i výstavbou osmi obchvatů obcí a měst, včetně Třebíče.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) s politickým vedením Třebíče ovšem prosazují novou trasu v délce šesti a půl kilometru přes obydlenou a rekreační část města. O žádný obchvat tedy nejde, spíše o "průchvat". Tím ovšem absurdity nekončí.

Podle usnesení vlády se u stavby za téměř čtyři miliardy korun nemá hodnotit její ekonomická efektivnost, takže komise Ministerstva dopravy ji ani neschvalovala, jakkoli zemi trápí obrovské deficity a dluhy. ŘSD ČR ovšem tvrdí, že rozhodnutí komise sice má, ale Dětem Země je nezašle. Důvodem má být jejich žaloba proti povolení zásahu do cenných biotopů ze srpna 2022.

Územní řízení pro novou silnici v Třebíči začalo letos v červenci spolu s hodnocením vlivů na životní prostředí. Veřejnost ovšem zjistila, že ke srovnání ekologických dopadů trasy "průchvatu" a skutečného obchvatu města vůbec nedošlo, neboť podle studie ze srpna 2018 je vhodnější varianta vedoucí skrze město. Z analýzy dané studie nicméně vyplývá, že nepracuje s potřebnými eko daty.

Zkrátka, aby stát v Dukovanech mohl vybudovat finančně a technologicky rizikový jaderný blok včas, musí v Třebíči postavit předražený "průchvat" s vyšší ekologickou zátěží. Politické zájmy jsou opět silnější než ty odborné.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Miroslav Patrik (A2, 16.08.2023): Přes Třebíč do Dukovan

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-