-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výstavba haly u Jablonného v Podještědí není veřejným zájmem

10. srpna 2023
[Liberecký kraj,Ústecký kraj]

Ministerstvo životního prostředí uhájilo cenné biotopy blízko CHKO Lužické hory

Krajský soud v Liberci rozsudkem ze dne 2. srpna 2023 zamítl žalobu firmy Děčínská zemědělská a. s., která nesouhlasila s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí z 15. listopadu 2022 o zamítnutí její žádosti povolit škodlivý zásah do biotopů deseti zvláště chráněných druhů živočichů výstavbou haly se zázemím na ploše 2,26 ha u Jablonného v Podještědí.

Soud tak potvrdil i názory Dětí Země a Jizersko-ještědského horského spolku v jejich odvolání, že hala nepředstavuje žádný veřejný zájem a ani převažující.

„Podle krajského soudu firma přesvědčivě nedoložila, že zaměstnáním čtyři sta dvaceti osob v hale dojde k významnému snížení nyní nízké nezaměstnanosti v Jablonném v Podještědí a v jeho okolí a že tato práce bude zajímavá pro mladé lidi, neboť její tvrzení byly spekulativní. Navíc není zřejmé, k čemu hala má přesně být,“ pochvaluje se rozsudek předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který oceňuje, že byl vydaný již za sedm měsíců.

Záměr s názvem „CPI Park Jablonné v Podještědí hala JAB1“ jen obecně popisuje výstavbu skladovací a výrobní haly s parkovištěm pro dvě stě automobilů u jižní hranice CHKO Lužické hory.

Krajský úřad Libereckého kraje sice 15. března 2022 škodlivý zásah do cenných biotopů povolil, ale MŽP na základě odvolání dvou spolků žádost rozhodnutím z 15. listopadu 2022 zamítlo. Firma totiž neprokázala žádný reálný veřejný zájem, který by převažoval nad ochranou těchto biotopů, a to ani snížením nezaměstnanosti.

Ze statistických údajů vyplývá, že před dvaceti lety byla na okrese Liberec vysoká nezaměstnanost kolem 10,5 %, avšak nyní se dlouhodobě pohybuje kolem 3,6 %, což znamená spíše nedostatek vhodných pracovníků.

„Z podkladů firmy jsme dokonce zjistili, že se nepotvrdila hypotéza, že čím více je v kraji skladovacích ploch, tím je nezaměstnanost nižší. V Ústeckém kraji se sice už pronajímá až 62 ha plochy a v Moravskoslezském kraji dokonce 97 ha, nicméně nezaměstnanost je zde stále nejvyšší. Naopak v Jihočeském kraji s nejnižší plochou pronájmu skladů kolem 8 ha byla nezaměstnanost po Praze druhá nejnižší,“ doplňuje Patrik.

Podle něho je snížení nezaměstnanosti nejčastějším argumentem developerů pro výstavbu různých hal v ČR. Děti Země se proto hlavně na Ústecku účastní s místními spolky řady řízení o povolení škodlivého zásahu, a to se střídavými úspěchy.

Krajský úřad v Ústí nad Labem například 28. června 2023 zamítl žádost firmy Projekt Omega s. r. o. na výstavbu haly se zázemím na 3,6 ha v Knínicích u Libouchce, neboť byla v rozporu s územním plánem.

Aktuálně Děti Země dne 7. srpna 2023 zaslaly odvolání proti škodlivému zásahu haly s parkovištěm na ploše 1,8 ha v Českém Újezdě podle plánu firmy ERVE s. r. o. a dne 31. července 2023 proti zásahu devíti hal se zázemím na ploše 6,5 ha v Předlicích podle žádosti firmy CENTROPOL TRADING, s. r. o. O odvoláních rozhoduje MŽP.


* * * * * * * * * * *


I. Správní řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 10 zvláště chráněných druhů živočichů záměrem „CPI Park Jablonné v Podještědí hala JAB1“ v Libereckém kraji


17.09.2020 = firma Děčínská zemědělská a. s. zasílá žádost pro 9 druhů živočichů
18.03.2021 = Krajský úřad Libereckého kraje škodlivý zásah nepovoluje
24.11.2021 = firma Děčínská zemědělská a. s. zasílá žádost pro 10 druhů živočichů
15.03.2022 = Krajský úřad Libereckého kraje škodlivý zásah s 8 podmínkami povoluje
23.03.2022 = Jizersko-ještědský horský spolek zasílá odvolání
07.04.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání
02.05.2022 = Děti Země zasílají doplněné odvolání o důvody
15.11.2022 = Ministerstvo životního prostředí odvolání uznává a rozhodnutím žádost o povolení zásahu zamítá


II. Soudní řízení o zákonnosti zamítnutí žádosti o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 10 zvláště chráněných druhů živočichů záměrem „CPI Park Jablonné v Podještědí hala JAB1“


16.01.2023 = firma Děčínská zemědělská a. s. zasílá správní žalobu
12.06.2023 = Ministerstvo životního prostředí zasílá vyjádření k žalobě
02.08.2023 = Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci žalobu zamítá (spis. zn. 59 A 7/2023)


III. V rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 2. 8. 2023, č. j. 59 A 7/2023 – 90 proti zamítnutí škodlivého zásahu do biotopů 10 zvláště chráněných druhů živočichů záměrem „CPI Park Jablonné v Podještědí hala JAB1“ se mj. uvádí toto:


„Žalobkyně v žádosti definovala tři důvody, které by mohly svědčit o veřejném zájmu na výstavbě záměru.

V případě prvého – souladu záměru s územním plánem – konstatoval krajský úřad, že jde nutný předpoklad výstavby, nikoliv skutečnost svědčící o existenci veřejného zájmu. S tímto závěrem se žalovaný ztotožnil.

Dále definovala veřejný zájem na daňových příjmech pro stát a samosprávu, které záměr vygeneruje. Ani v tomto tvrzení krajský úřad veřejný zájem neshledal, neboť jde o zákonnou povinnost žalobkyně. I s tímto hodnocením se žalovaný ztotožnil.

Třetím důvodem byl nárůst zaměstnanosti v Jablonném v Podještědí a bezprostředním okolí. Krajský úřad zde nalezl veřejný zájem mírně převažující nad zájmem na ochraně životního prostředí. S tímto hodnocením se žalovaný neztotožnil, neboť krajský úřad nekriticky přejal tvrzení žalobkyně, které neporovnal ani s veřejně dostupnými daty...

Jedinou relevantní otázkou tak zůstala existence veřejného zájmu na zvyšování zaměstnanosti v Jablonném v Podještědí, kterou kromě osoby zúčastněné na řízení (pozn.: Děti Země) vymezil také druhý z odvolatelů (pozn.: Jizersko-ještědský horský spolek). Tím byl dán rozsah přezkumu...

Žadatel má současně povinnost předložit přesvědčivé podklady prokazující splnění všech podmínek pro udělení výjimky (viz rozsudek NSS ze dne 23. 8. 2012 č. j. 9 As 30/2012-88). Důkazní břemeno proto leží na žadateli, tj. na žalobkyni...“
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Výstavba skladů a výrobních hal není vždy veřejným zájmem (TZ 24.11.2022)

Plánované umístění záměru „CPI Park Jablonné v Podještědí hala JAB1“ v mapě
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-