-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Část dálnice D49 u Holešova se stavěla bez povolení

24. dubna 2023
[Zlínský kraj]

S Ředitelství silnic a dálnic ČR bylo zahájeno řízení o odstranění dvou objektů

Stavební úřad v Holešově na základě upozornění spolku Egeria z 13. února 2023 zkontroloval výstavby dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, přičemž potvrdil, že dvě přeložky vodních toků JV od Holešova staví Ředitelství silnic a dálnic ČR bez povolení, takže jde o tzv. černé stavby.

Stavební úřad proto 24. března 2023 zahájil řízení o jejich odstranění s možností do třiceti dní požádat o vydání dodatečného povolení. Navzdory tomu ŘSD ČR 5. dubna 2023 napsalo spolku Egeria, že výstavbu těchto objektů odmítá zastavit.

„Je absurdní, pokud stát začne v prosinci 2021 stavět dálnici D49 a k několika řádně povoleným objektům na hlavní trase si bez pravomocného stavebního povolení připojí ještě dvě přeložky vodních toků. ŘSD ČR asi netuší, co se na stavbě děje, ačkoliv tam má mít stavební dohled, který má kontrolovat, zda se staví podle platných stavebních povolení. Jde podle nás o závažné selhání státního investora,“ hodnotí situaci předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který přípravu a výstavbu dálnice D49 z Hulína do Fryštáku sleduje od roku 2004.

Podle Dětí Země se opět prokázala důležitost spolků, zejména těch místních, které se aktivně a se znalostí místních poměrů zapojují do povolovacích procesů pro různé stavby, neboť často dokážou státní orgány rychle upozorňovat na porušování zákona a na ničení přírody. U dálnice D49 z Hulína do Fryštáku přitom spolky již v minulosti prokázaly její nezákonné povolování a nyní i nelegální realizaci její části.

První tzv. černou stavbou na dálnici D4901 je přeložka Žeranovky u Holešova, u níž stavební řízení začalo v říjnu 2010 a probíhalo 12 let. Pravomocné stavební povolení spolu s dalšími devíti objekty nebylo nikdy vydáno.

Krajský úřad ve Zlíně totiž v září 2020 povolení z dubna 2020 zrušil. Řízení pak bylo v únoru 2023 zastaveno.

Druhou tzv. černou stavbou na dálnici D4901 je přeložka Přílepského potoka u Holešova, u níž stavební řízení začalo v prosinci 2017 a probíhalo pět let. Pravomocné stavební povolení bylo sice v dubnu 2020 vydáno, ale Krajský soud v Ostravě ho na základě žaloby spolku Egeria v lednu 2021 zrušil. Nové již vydáno nebylo.

Krajský úřad ve Zlíně totiž v březnu 2023 druhé odvolací řízení zastavil, neboť se dověděl, že přeložka se už staví.

Spolek Egeria navíc 23. března 2023 upozornil generálního ředitele ŘSD ČR Radka Mátla, že se na dálnici D4901 staví nelegálně, takže žádá o vysvětlení a o zastavení výstavby.

ŘSD ČR ovšem ve své odpovědi ze dne 5. dubna 2023 okamžité zastavení prací odmítá, ačkoliv ho k tomu stavební úřad již 24. března 2023 důrazně vyzval. ŘSD ČR spolku arogantně odpovědělo takto (cit.): „Vaše obavy jsou tak liché a požadavek na zastavení stavebních prací na stavbě D49 Hulín – Fryšták nepatřičný.“

Dálnice D4901 délky 17,3 km se reálně začala stavět 13. prosince 2021, přičemž Městský soud v Praze 27. dubna 2022 žaloby Dětí Země a Egerie proti stavebnímu povolení zamítl. Spor tak téměř rok řeší Nejvyšší správní soud.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh stavebního řízení pro 10 stavebních objektů, včetně objektu 340 Přeložka Žeranovky, na dálnici D4901 Hulín – Fryšták u MěÚ Holešov v letech 2010 až 2023


27.10.2010 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
01.04.2020 = MěÚ Holešov vydává stavební povolení č. 1
04.05.2020 = spolek Egeria zasílá blanketní odvolání
26.05.2020 = spolek Egeria zasílá odvolání s doplněnými důvody
30.09.2020 = KÚ ve Zlíně stavební povolení č. 1 ruší
10.02.2023 = MěÚ Holešov stavební řízení zastavuje
13.03.2023 = Egeria zasílá blanketní odvolání
03.04.2023 = Egeria zasílá odvolání s doplněnými důvody


II. Průběh stavebního řízení pro stavební objekt 338 Přeložka Přílepského potoka na dálnici D4901 Hulín – Fryšták u MěÚ Holešov v letech 2017 až 2023


06.12.2017 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
24.08.2018 = MěÚ Holešov vydává stavební povolení č. 1
26.09.2018 = čtyři spolky zasílají odvolání
08.04.2020 = KÚ ve Zlíně stavební povolení č. 1 potvrzuje

09.06.2020 = spolek Egeria zasílá Krajskému soudu v Ostravě žalobu
28.01.2021 = Krajský soud v Ostravě rozsudkem spis. zn. 38 A 4/2020 ruší rozhodnutí KÚ ve Zlíně
12.04.2021 = KÚ ve Zlíně stavební povolení č. 1 ruší

12.04.2022 = MěÚ Holešov vydává stavební povolení č. 2
12.05.2022 = Děti Země zasílají přihlášku do řízení a formální odvolání
23.05.2022 = Děti Země zasílají odvolání s doplněnými důvody
30.03.2023 = KÚ ve Zlíně stavební povolení č. 2 ruší a řízení zastavuje (začalo řízení o odstranění 1 SO)


III. Informace k průběhu řízení o odstranění stavebních objektů 340 Přeložka Žeranovky a 338 Přeložka Přílepského potoka na dálnici D4901 Hulín – Fryšták


08.03.2023 = MěÚ Holešov na základě podnětu spolků provádí kontrolu území s výstavbou dálnice D4901
14.03.2023 = MěÚ Holešov vyzývá ŘSD ČR k okamžitému zastavení realizace dvou nepovolených objektů
24.03.2023 = MěÚ Holešov zahajuje řízení o odstranění dvou nepovolených objektů (dvou přeložek potoků) s tím, že ŘSD ČR může do 30 dní zaslat žádost o vydání dodatečného stavebního povolení
05.04.2023 = ŘSD ČR sděluje spolku Egeria, že realizaci dvou nepovolených objektů odmítá zastavit

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Mapa s místy plánovaných přeložek dvou potoků na dálnici D4901 Hulín – Fryšták

Informace ŘSD ČR o přípravě dálnice D4901 Hulín – Fryšták
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-