-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava nezískala výjimku

7. července 2022
[Liberecký kraj]

Spolky i dotčené obce postup úřadů vítají


Ředitelství silnic a dálnic ČR pro přeložku silnice I/9 z Nového Boru do Dolní Libchavy u České Lípy délky asi 10,3 km nezískalo od úřadů výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů kolem padesátky zvláště chráněných druhů organismů.

Žádost nejprve v prosinci 2021 pro asi 4,5 km trasy zamítl Krajský úřad Libereckého kraje a nyní v červnu 2022 pro asi 5,8 km trasy i Správa CHKO České středohoří.

Investor totiž nesplnil podmínky zákona o ochraně přírody a krajiny, zejména neprokázal veřejný zájem stavby.

„Postup obou úřadů byl správný, neboť státní investor v obou svých žádostech předložil jen floskule, které nedokládaly veřejný zájem na výstavbě uvažované třípruhové přeložky vedené z větší části přes krajinářsky a biodiverzitou cenné území CHKO České středohoří. Také chyběly důkazy, že nelze použít jiná opatření či modernizovat současnou silnici ke snížení škodlivých vlivů automobilové dopravy,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle kterého investor chyboval i v tom, že si nezajistil souhlasné závazné stanovisko EIA.

Argumenty kritizující tvrzený veřejný zájem plánované přeložky a jeho převahu a naléhavost nad ochranou dotčených biotopů kolem padesátky zvláště chráněných druhů organismů předložily Děti Země, Společnost pro trvale udržitelný život a Sdružení Svobodná Ves, které proti přeložce zaslalo i petici občanů.

Proti stavbě se také postavily obce Horní Libchava, Skalice u České Lípy a Okrouhlá, které budou přeložkou silně dotčené.

„Novou silnici I/9 podporuje státní investor a města Nový Bor a Česká Lípa. Proti prvnímu rozhodnutí o nepovolení výjimky se již také odvolaly. Počítáme, že podají odvolání i proti druhému nepovolení výjimky. O odvoláních rozhodne Ministerstvo životního prostředí v Liberci a v Ústí nad Labem,“ vysvětluje dále Patrik.

ŘSD ČR v žádostech uvádí, že nová třípruhová silnice je nutná, neboť na té stávající dvoupruhové z Nového Boru do České Lípy se sníží dopravní intenzity a tedy emise výfukových plynů a intenzity hluku a také dojde ke zvýšení bezpečnosti, přičemž vážný stav je hlavně v České Lípě. Svá tvrzení ovšem přesvědčivě nedoložilo.

Podle Dětí Země nejsou dopravní intenzity na stávající silnici do budoucna tak vysoké, že je skutečně naléhavé vedle ní stavět novou silnici a ještě přes chráněné území se závlekem nových automobilů se škodlivým vlivem na krajinu a kvalitu bydlení tamních místních obyvatel.

Navíc tyto vlivy podél stávající silnice I/9 oproti jiným silnicím I. třídy v okolí nebyly jako údajně vysoké nijak konkrétně doloženy. Naopak nová silnice robustně změní krajinu s vysokou biodiverzitou a dokonce bude nutné podél ní postavit několik protihlukových opatření.

„Překvapilo nás, že přeložku podporuje Česká Lípa, ačkoliv její pozitivní vliv na město nebyl prokázán. Navíc vlivy automobilů se měly už dávno aktivně řešit a třeba uvažovat o výstavbě obchvatu města,“ uzavírá Patrik.

ŘSD ČR ve svém letáku z května 2022 uvádí, že nová silnice I/9 jako střídavý dvou- a třípruh délky 10,3 km za asi 1,6 mld. Kč získala v září 2017 závěry zjišťovacího řízení, že nemusí projít podrobným hodnocením vlivů na životní prostředí, v roce 2023 má být vydáno územní rozhodnutí a v letech 2025-2028 má probíhat její výstavba.


* * * * * * * * * * * *


1. Řízení o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu uvažované přeložky silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava do biotopů 46 zvláště chráněných druhů a rodů organismů u Krajského úřadu Libereckého kraje – délka cca 4,5 km


08.03.2021 = ŘSD ČR podává žádost
18.04.2021 = Horní Libchava posílá vyjádření
26.04.2021 = Děti Země posílají vyjádření č. 1
27.04.2021 = STUŽ Česká Lípa posílá vyjádření č. 1
30.09.2021 = Děti Země posílají vyjádření č. 2

06.10.2021 = Skalice u České Lípy posílá vyjádření
08.10.2021 = STUŽ Česká Lípa posílá vyjádření č. 2
18.10.2021 = STUŽ Česká Lípa posílá vyjádření č. 3
22.12.2021 = Krajský úřad Libereckého kraje rozhodnutím výjimku nepovoluje
05.01.2022 = Nový Bor posílá odvolání

05.01.2022 = Česká Lípa posílá formální odvolání
07.01.2022 = ŘSD ČR posílá odvolání
31.01.2022 = Česká Lípa doplňuje odvolání o důvody
14.02.2022 = Děti Země posílají vyjádření č. 1 k odvoláním
14.03.2022 = STUŽ Česká Lípa posílá vyjádření k odvoláním


2. Řízení o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu uvažované přeložky silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava do biotopů 51 zvláště chráněných druhů a rodů organismů u Správy CHKO České středohoří – délka cca 5,8 km


16.03.2021 = ŘSD ČR podává žádost
03.05.2021 = Horní Libchava posílá vyjádření
19.05.2021 = Skalice u České Lípy posílá vyjádření č. 1
31.05.2021 = Děti Země posílají vyjádření č. 1
25.06.2021 = Okrouhlá posílá vyjádření č. 1

25.06.2021 = Okrouhlá posílá vyjádření č. 2
24.02.2022 = Česká Lípa posílá vyjádření
06.03.2022 = Sdružení Svobodná Ves posílá vyjádření (petici proti stavbě)
09.05.2022 = Okrouhlá posílá vyjádření č. 3
12.05.2022 = Děti Země posílají vyjádření č. 2

31.05.2022 = Skalice u České Lípy posílá vyjádření č. 2
14.06.2022 = Správa CHKO České středohoří rozhodnutím výjimku nepovoluje


3. Průběh povolování přeložky silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava délky 10,3 km s parametry S 13,5/80 (2+1) za 1,6 mld. Kč z informačního letáku ŘSD ČR z 5/2022
(viz https://www.rsd.cz/mapa-staveb#/stavby/I9/i9-novy-bor-dolni-libchava?komunikace=silnice&kraj=LBK&filters[]=StavbyPriprava&page=0)


2017 = vydání závěrů zjišťovacího řízení EIA (18. září)
2023 = vydání územního rozhodnutí
2024 = vydání stavebního povolení
2025 = zahájení výstavby
2028 = zprovoznění přeložky
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Proces EIA pro přeložku silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-