-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
V Brně se podařilo zachránit mohutný jerlín před vykácením

4. května 2022
[Jihomoravský kraj]

Děti Země ve vynuceném řízení uspěly


ÚMČ Brno-střed svým rozhodnutím ze dne 6. duna 2022, které je již pravomocné, nepovolil zničit starý a hodnotný jerlín japonský v botanické zahradě na ulici Veveří, čímž vyhověl návrhu Dětí Země.

Nekácet také doporučily i tři znalecké posudky a dvě odborná stanoviska. Úřad přitom 13. září 2021 v prvním řízení likvidaci stromu po 1. listopadu povolil.

Po zásahu Dětí Země bylo ovšem plánované kácení Českou inspekcí životního prostředí dne 29. října 2022 pozastaveno a brněnský magistrát pak 29. října 2021 povolení zrušil.

„Loni před koncem října jsme se dověděli, že botanická zahrada usiluje o odstranění mohutného jerlínu z centra Brna, neboť je údajně pro lidi nebezpečný a navíc ničí dřevěný plot. Naštěstí se nám podařilo ihned vynutit nové řízení, v němž jsme již jako účastníci předložili znalecký posudek, který s dalšími dvěma prokázal, že kácení by bylo nezákonné,“ popisuje více než pětiměsíční spor o strom předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Žádost o kácení jerlínu japonského výšky dvacet pět metrů a s obvodem kmene kolem dvě stě sedmdesáti centimetrů podala 23. srpna 2021 botanická zahrada Přírodovědecké fakulty v Brně s důvody, které podle Dětí Země neměly oporu v zákoně.

Vedení zahrady se totiž účelově zaměřilo na poškozování plotu růstem stromu.

ÚMČ Brno-střed přesto kácení stromu již za tři týdny loni povolil, aniž si opatřil odborné podklady a aniž provedl řádné vyhodnocení jeho funkčního a estetického významu pro okolí a město.

Dokonce dodatečně zpracované tři znalecké posudky ekologickou hodnotu jerlínu odhadují na 270 až 580 tisíc korun, což je vysoko.

„Pro obyvatele a návštěvníky Brna se naštěstí podařilo v novém řízení jerlín zachránit. Navíc tři znalecké posudky a dvě odborná stanoviska jednoznačně doložily, že jde o zdravý strom bez významného rizika jeho vyvrácení nebo zlomení kmene. Potřebuje jen kvalitní péči, která mu nebyla dosud zajištěna,“ uzavírá Patrik.

Podle Dětí Země by botanická zahrada měla být hrdá na to, že tak mohutný strom v centru Brna minimálně již stovku let stále zdárně roste, a to i blízko husté automobilové dopravy.

Plní totiž řadu prospěšných funkcí pro obyvatele města i pro živočichy. Navíc narušený plot jeho růstem lze snadno opravit, aby strom více neomezoval.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o povolování kácení jerlínu japonského (obvod kmene 270 cm) v Brně


23.08.2021 = botanická zahrada Přírodovědecké fakulty MÚ v Brně podává žádost o kácení jerlínu
13.09.2021 = ÚMČ Brno-střed povoluje kácení jerlínu od 1. 11. 2021 a ukládá do 1 roku vysadit dvě lípy
26.10.2021 = Děti Země od ÚMČ Brno-střed získávají rozhodnutí o kácení jerlínu
29.10.2021 = Děti Země posílají podnět na ČIŽP, aby kácení jerlínu zabránilo, neboť povolení je nezákonné

29.10.2021 = Děti Země posílají podnět na MM Brna o přezkum rozhodnutí ÚMČ Brno-střed o kácení jerlínu
29.10.2021 = ČIŽP ukládá botanické zahradě jerlín nekácet do výsledku přezkumu povolení o kácení u MM Brna
25.11.2021 = MM Brna ruší rozhodnutí ÚMČ Brno-střed o kácení jerlínu
13.12.2021 = Děti Země posílají vyjádření č. 1 k novému řízení

10.01.2022 = Děti Země posílají vyjádření č. 2 k novému řízení, včetně znaleckého posudku
13.01.2022 = Děti Země se účastní místního šetření u jerlínu
13.03.2022 = Děti Země posílají vyjádření č. 3 k novému řízení
06.04.2022 = ÚMČ Brno-střed nepovoluje kácení jerlínu dle doporučení tří znaleckých posudků a 2 studií
27.04.2022 = rozhodnutí ÚMČ Brno-střed o nepovolení kácení jerlínu je pravomocné


II. Hlavní důvody botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU v Brně jerlín pokácet


- dochází k zasychání velkých větví nad chodníkem (riziko pro lidi, auta a tramvaj)
- dochází k předčasnému padání listí na chodník (riziko pro lidi, auta a tramvaj)
- dochází k lámání větví nad chodníkem větrem (riziko pro lidi, auta a tramvaj)
- existují dvě nezahojené řezné rány větví nad chodníkem (riziko pro lidi, auta a tramvaj)
- kořeny stromu zvedají asfalt na chodníku
- kořeny stromu rozbily betonovou podezdívku pod dřevěným plotem
- kmen stromu poškozuje dřevěný plot mezi ním a chodníkem
- náklady na ošetřování stromu se stále zvyšují


III. Hlavní důvody aktuálního rozhodnutí ÚMČ Brno-střed jerlín nekácet


- ze tří znaleckých posudků objednaných botanickou zahradou, Dětmi Země a ÚMČ vyplývá, že jde o starý zdravý a cenný strom výšky asi 25 m s obvodem kmene kolem 270 cm v centru města, jehož ekologická hodnota se pohybuje mezi 270-580 tisíci korun
- ze dvou odborných stanovisek objednaných ÚMČ vyplývá, že kořenový systém stromu je stabilní, takže riziko vývratu stromu je nepatrné, a stabilní je také i kmen, takže riziko nalomení stromu je nepatrné
- mohutný strom v centru města plní významnou estetickou, urbanistickou, hygienickou a mikroklimatickou funkci, takže není žádný důvod ho kácet
- strom není pro nikoho a pro nic nebezpečný, a to ani mohutná větev nad chodníkem a silnicí
- strom potřebuje průběžnou kvalitní péči, zejména ořezem
- dřevěný plot, který strom částečně poškodil, lze snadno upravit či nahradit tak, aby strom mohl dále růst

Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Místo růstu jerlínu japonského v botanické zahradě PřF MU v Brně

Rozhodnutí o vykácení mohutného jerlínu v Brně je zrušené (TZ, 29.11.2021)

Děti Země brání vykácet v Brně mohutný jerlín (TZ, 23.11.2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-