-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
O umístění jaderného bloku v Dukovanech rozhodne Třebíč

14. března 2022
[Vysočina]

Děti Země zatím neuspěly s námitkou o systémovém riziku podjatosti

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 11. ledna 2022 zamítlo námitky Dětí Země, že ředitel krajského úřadu v Jihlavě a jeho zaměstnanci představují systémové riziko podjatosti, pokud by rozhodovali o umístění nového jaderného bloku v Dukovanech.

Následně ředitel krajského úřadu dne 9. února 2022 obdobně rozhodl, že starosta Třebíče a ani nikdo ze zaměstnanců městského úřadu nejsou podjatí.

Děti Země proti oběma rozhodnutím podaly odvolání, o nichž rozhodne ministr Ivan Bartoš a jeho ministerstvo.

„V obou odvoláních jsme opět upozornili, že v kraji existuje prokazatelná snaha snadno a rychle vybudovat nový jaderný blok, a to jak ze strany krajských a místních politiků, tak i od lokálních lobbyistických skupin. Dokládají to jejich úzké vztahy s celostátními politiky, jejich mediální výroky a účast na různých pro-jaderných akcích. V zájmu korektnosti rozhodování i ochrany úředníků jsme proto požádali, aby se územní řízení přesunulo do jiného kraje, což bylo zatím zamítnuto,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Řízení o umístění jaderného bloku i o umístění okolních silnic byly zahájené 1. června 2021 u stavebního úřadu v Třebíči, který vydává územní rozhodnutí i podkladová závazná stanoviska. Krajský úřad v Jihlavě zase rozhoduje o podaných odvoláních a dále provádí přezkumy těchto závazných stanovisek.

„Jelikož obě naše odvolání nemají odkladný účinek, tak stavební úřad v Třebíči může nyní kdykoliv vydat územní rozhodnutí pro nový jaderný blok i pro okolní silnice. V obou řízeních se navíc rozhoduje o vykácení stromů a keřů,“ upřesňuje dále Patrik, podle kterého město Třebíč stavbu aktivně prosazuje již od roku 2013.

Děti Země také za důležitý důkaz nadkritické míry systémového rizika podjatosti krajského i městského úřadu považují i činnost komise pro výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, kterou v roce 2017 vytvořila Rada kraje.

Na ní se totiž diskutují a řeší nejen politické, právní, finanční a technické otázky stávající jaderné elektrárny v Dukovanech, ale i problémy s přípravou nového jaderného bloku. Důkazem jsou i zápisy z jednání.

„Územní řízení pečlivě sleduje také Ministerstvo průmyslu a obchodu, pro které advokát Jan Mareček loni na podzim k našim námitkám proti systémovému riziku podjatosti sepsal za 32,4 tisíc korun právní analýzu. Je tedy zřejmé, že se ministerstvu tyto peníze vyplatilo utratit, neboť naše námitky byly zatím zamítnuté,“ uzavírá Patrik, podle kterého tato analýza obsahuje i varianty, jak se územní řízení může dále vyvíjet.


* * * * * * * * * * *


Průběh územního řízení o umístění stavby „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ a doprovodných dopravních komunikací, včetně povolení kácení dřevin


01.06.2021 = Elektrárna Dukovany II, a. s., podává žádost o vydání dvou územních rozhodnutí
30.07.2021 = MěÚ Třebíč oznamuje zahájení dvou územních řízení

13.09.2021 = Děti Země upozorňují na tzv. systémové riziko podjatosti MěÚ Třebíč a KÚ v Jihlavě
22.11.2021 = KÚ v Jihlavě posílá spis na Ministerstvo pro místní rozvoj k vyřízení námitky

11.01.2022 = MMR rozhoduje, že ředitel KÚ v Jihlavě Zdeněk Kadlec není podjatý
07.02.2022 = Děti Země posílají formální odvolání proti nepodjatosti ředitele KÚ v Jihlavě

09.02.2022 = ředitel KÚ v Jihlavě rozhoduje, že starosta Třebíče Pavel Pacal a nikdo na MěÚ nejsou podjatí
21.02.2022 = Děti Země posílají doplnění odvolání proti nepodjatosti ředitele KÚ v Jihlavě

25.02.2022 = Děti Země posílají formální odvolání proti nepodjatosti starosty Třebíče a zaměstnanců MěÚ
10.03.2022 = Děti Země posílají doplnění odvolání proti nepodjatosti starosty Třebíče a zaměstnanců MěÚ

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Není jasné, který úřad umístí jaderný blok v Dukovanech (TZ, 06.12.2021)

Děti Země se odvolaly proti výjimce pro nový jaderný blok (TZ, 01.12.2021)

Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany – zápisy za rok 2021
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-