-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Rozhodnutí o vykácení mohutného jerlínu v Brně je zrušené

29. listopadu 2021
[Jihomoravský kraj]

Děti Země se do nového řízení již přihlásily

Magistrát města Brna na základě podnětu Dětí Země ze dne 29. října 2021 zrušil rozhodnutí ÚMČ Brno-střed z 13. září 2021, kterým bylo na žádost botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU v Brně ze dne 23. srpna 2021 povoleno vykácet mohutný strom jerlín japonský.

Děti Země považují postup magistrátu za správný, neboť povolení bylo zjevně nezákonné. Proto se také aktivně zúčastní nového řízení.

„Brněnský magistrát nám shodně se zjištěním České inspekce životního prostředí potvrdil, že povolení ke kácení mělo značné nedostatky, takže ho musel logicky zrušit. Na ÚMČ Brno-střed by nyní mělo začít nové řízení, do něhož jsme se již přihlásili. Podle nás chybí vážný důvod, aby ho botanická zahrada musela skutečně kácet,“ říká spokojeně předseda Dětí Země Miroslav Patrik, které se od poloviny října snaží tento mohutný strom zachránit.

Vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny magistrátu Ing. Monika Knězková v dopise Dětem Země ze dne 26. listopadu 2021 uvádí:

„Po prostudování spisu... rozhodl takto: rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Odboru životního prostředí, vydané pod č. j. MCBS/2021/0147530/SEVD... ze dne 13. 9. 2021 se podle § 97 odst. 3 a 149 odst. 8 správní řádu ruší a věc se vrací orgánu prvního stupně k novému projednání.”

Česká inspekce životního prostředí již 29. října 2021 na základě dalšího podnětu Dětí Země uložila botanické zahradě Přírodovědecké fakulty MU v Brně, aby do rozhodnutí magistrátu nebyl jerlín vykácený. To se podařilo, neboť strom u plotu botanické zahrady na ulici Veveří stále stojí a k jeho kácení by nemělo zatím dojít.

Podle Dětí Země nedošlo v předchozím řízení k řádnému vyhodnocení funkčního a estetického významu tohoto stromu, chybělo třeba dendrologické posouzení a výpočet jeho ekologické hodnoty.

Navíc se místo něho měly vysadit pouze dvě lípy. Přitom by stačilo udělat u jerlínu ořez a plot a jeho podezdívku s chodníkem upravit.

„Překvapilo nás, že botanická zahrada usiluje o vykácení mohutného a starého jerlínu v centru Brna, pokud se strom odmítá přizpůsobit plotu a jeho betonové podezdívce a občas z něho na chodník, auta a tramvaje spadnou větve. Tyto lidské výtvory by se měly ale rostoucím stromům přizpůsobovat a ne naopak,“ kroutí hlavou Patrik.


* * * * * * * * * * * *


Povolování kácení jerlínu japonského (obvod kmene 270 cm) v Brně


23.08.2021 = botanická zahrada Přírodovědecké fakulty MÚ v Brně podává žádost o kácení jerlínu
13.09.2021 = ÚMČ Brno-střed povoluje kácení jerlínu od 1. 11. 2021 a ukládá do 1 roku vysadit dvě lípy
26.10.2021 = Děti Země od ÚMČ Brno-střed získávají rozhodnutí o kácení jerlínu
29.10.2021 = Děti Země posílají podnět na ČIŽP, aby kácení jerlínu zabránilo, neboť povolení je nezákonné
29.10.2021 = Děti Země posílají podnět na MM Brna o přezkum rozhodnutí ÚMČ Brno-střed o kácení jerlínu
29.10.2021 = ČIŽP ukládá botanické zahradě jerlín nekácet do výsledku přezkumu povolení o kácení u MM Brna
16.11.2021 = ČIŽP sděluje Dětem Země, že uložilo botanické zahradě jerlín zatím nekácet
26.11.2021 = MM Brna sděluje Dětem Země, že rozhodnutí ÚMČ Brno-střed o kácení jerlínu bylo zrušeno


Hlavní důvody botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU v Brně jerlín vykácet


- dochází k zasychání velkých větví nad chodníkem (riziko pro lidi, auta a tramvaj)
- dochází k předčasnému padání listí na chodník (riziko pro lidi, auta a tramvaj)
- dochází k lámání větví nad chodníkem větrem (riziko pro lidi, auta a tramvaj)
- existují dvě nezahojené řezné rány větví nad chodníkem (riziko pro lidi, auta a tramvaj)
- kořeny stromu zvedají asfalt na chodníku
- kořeny stromu rozbily betonovou podezdívku pod dřevěným plotem
- kmen stromu poškozuje dřevěný plot mezi ním a chodníkem
- náklady na ošetřování stromu se stále zvyšují


Hlavní důvody Dětí Země k obsahu rozhodnutí ÚMČ Brno-střed o povolení kácení


- chybějí úvahy, proč je mohutný jerlín (obvod 270 cm) skutečně nutné kácet a ne ho třeba jen ořezat
- chybí vyhodnocení funkčního a estetického významu jerlínu, například podle metodiky MŽP
- chybí dendrologické posouzení jerlínu
- chybí výpočet ekologické hodnoty jerlínu
- chybějí údaje o svolání místního šetření a o jeho výsledku
- chybějí důvody, proč se mají za vykácený jerlín vysadit pouze dvě lípy, ačkoliv se kácí mohutný a starý strom rostoucí uprostřed Brna s vysokou ekologickou hodnotou, takže by se mělo vysadit více stromů

Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Místo růstu jerlínu japonského v botanické zahradě PřF MU v Brně

Děti Země brání vykácet v Brně mohutný jerlín (TZ, 23.11.2021)

Nekonečný boj o javor v centru města u konce? (článek, 22.04.2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-