-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země brání vykácet v Brně mohutný jerlín

23. listopadu 2021
[Jihomoravský kraj]

Strom údajně překáží, takže má padnout


Česká inspekce životního prostředí na základě podnětu Dětí Země ze dne 29. října 2021 nařídila vedení botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU v Brně, aby se zdrželo plánu vykácet strom jerlín japonský, dokud brněnský magistrát nerozhodne, zda bylo povolení ke kácení ÚMČ Brno-střed vydáno v září podle zákona.

Podle Dětí Země nedošlo k objektivnímu vyhodnocení jeho významu pro Brno i pro jeho obyvatele, takže by povolení mělo být zrušené. V novém řízení by podle nich měla být žádost o kácení zamítnuta.

„Zjistili jsme, že povolení ke kácení bylo vydáno překvapivě již za tři týdny od podání žádosti botanickou zahradou a že neodpovídá zákonu. Chybělo například dendrologické posouzení, nebyly vyhodnoceny přínosy stromu pro Brno a jeho občany a žádost ani neobsahovala výpočet jeho ekologické hodnoty. Navíc se místo něho měly vysadit jen dvě lípy. Ke kácení tedy nebyl žádný vážný důvod,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země proto oceňují, že ČIŽP po obdržení jejich podnětu ihned provedla místní šetření a uložila botanické zahradě, aby do přezkoumání zákonnosti tohoto povolení nebyl strom vykácen.

Na základě rozhodnutí ÚMČ Brno-střed ze dne 13. září 2021 se totiž jerlín mohl již od 1. listopadu kácet. Děti Země doufají, že brněnský magistrát jim dá po přezkumu za pravdu a rozhodnutí o kácení zruší. Pak by mělo proběhnout nové řízení.

„Překvapilo nás, že botanická zahrada usiluje o vykácení mohutného a starého jerlínu v centru Brna, pokud se strom odmítá přizpůsobit plotu a jeho betonové podezdívce a občas z něho na chodník, auta a tramvaje spadnou větve. Přitom by se výtvory člověka měly přizpůsobit rostoucímu stromu a ne naopak,“ kroutí hlavou Patrik.

Současně upozorňuje na jarní spor o kácení asi stoletého mohutného javoru na Smetanově nábřeží v Praze, neboť překážel revitalizaci území.

Javor byl nakonec na základě petice a masivního odporu občanů zachráněn, neboť projekt úpravy nábřeží se přizpůsobí stromu a ne naopak. Dokonce se vedle něho vysadí platan.

Podle Dětí Země není v době klimatických změn žádoucí kácet uprostřed Brna tak mohutný a starý živý strom, neboť existují možnosti, jak ho zachránit, např. ořezem. A vedení plotu a jeho podezdívku a chodník stačí upravit ve prospěch stromu.

Navíc občasné přerušení provozu aut či tramvají je snesitelné, neboť jerlín má pro život lidí a živočichů v Brně daleko větší přínosy, zvláště pokud je zde plno škodlivin z automobilové dopravy.


* * * * * * * * * * * *


Povolování kácení jerlínu japonského (obvod kmene 270 cm) v Brně


23.08.2021 = botanická zahrada Přírodovědecké fakulty MÚ v Brně podává žádost o kácení jerlínu
13.09.2021 = ÚMČ Brno-střed povoluje kácení jerlínu od 1. 11. 2021 a ukládá do 1 roku vysadit dvě lípy
26.10.2021 = Děti Země od ÚMČ Brno-střed získávají rozhodnutí o kácení jerlínu
29.10.2021 = Děti Země posílají podnět na ČIŽP, aby kácení jerlínu zabránilo, neboť povolení je nezákonné
29.10.2021 = ČIŽP ukládá botanické zahradě jerlín nekácet do výsledku přezkumu povolení o kácení u MM Brna
16.11.2021 = ČIŽP sděluje Dětem Země, že uložilo botanické zahradě jerlín zatím nekácet


Hlavní důvody botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU v Brně jerlín vykácet


- dochází k zasychání velkých větví nad chodníkem (riziko pro lidi, auta a tramvaj)
- dochází k předčasnému padání listí na chodník (riziko pro lidi, auta a tramvaj)
- dochází k lámání větví nad chodníkem větrem (riziko pro lidi, auta a tramvaj)
- existují dvě nezahojené řezné rány větví nad chodníkem (riziko pro lidi, auta a tramvaj)
- kořeny stromu zvedají asfalt na chodníku
- kořeny stromu rozbily betonovou podezdívku pod dřevěným plotem
- kmen stromu poškozuje dřevěný plot mezi ním a chodníkem
- náklady na ošetřování stromu se stále zvyšují


Hlavní důvody Dětí Země k obsahu rozhodnutí ÚMČ Brno-střed o povolení kácení


- chybějí úvahy, proč je mohutný jerlín (obvod 270 cm) skutečně nutné kácet a ne ho třeba jen ořezat
- chybí vyhodnocení funkčního a estetického významu jerlínu, například podle metodiky MŽP
- chybí dendrologické posouzení jerlínu
- chybí výpočet ekologické hodnoty jerlínu
- chybějí údaje o svolání místního šetření a o jeho výsledku
- chybějí důvody, proč se mají za vykácený jerlín vysadit pouze dvě lípy, ačkoliv se kácí mohutný a starý strom rostoucí uprostřed Brna s vysokou ekologickou hodnotou, takže by se mělo vysadit více stromů
Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Místo růstu jerlínu japonského v botanické zahradě PřF MU v Brně

Nekonečný boj o javor v centru města u konce? (článek, 22.04.2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-