-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
V Makotřasích na Kladensku se zřejmě kácelo nezákonně

6. dubna 2020
[Středočeský kraj]

Kladenský majitel větrolamu zlikvidoval nejméně 70 stromů

Děti Země na základě upozornění obyvatel Makotřas na Kladensku zaslaly dne 30. března 2020 na Českou inspekci životního prostředí v Praze podnět, aby zahájila správní řízení o pokutě za zřejmé nelegální vykácení keřů a dále nejméně 70 stromů ve větrolamu východně od obce u dálnice D7.

Kácení již také šetří Policie ČR. Majitel pozemku s větrolamem nabízel od 25. února 2020 plochu k pronájmu na parkování.

„Máme důvodné pochybnosti, že k vykácení keřů a desítek stromů týden před konce března došlo bez povolení Magistrátu města Kladna, neboť kácet před koncem mimovegetačního období je obvyklá a opakující se taktika řady majitelů takových dřevin, neboť lidé se důvěřivě domnívají, že povolení existuje. Navíc nyní máme nouzový stav, takže kladenský majitel pozemku zřejmě účelově očekával, že si snahu o likvidaci dřevin ve větrolamu místní lidé tak snadno a rychle nevšimnou,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Větrolam na pozemku parc. č. 342/3 v k. ú. Makotřasy vznikl v 50. letech 20. století a podle znaleckého posudku z října 2006 mělo tehdy více než 220 stromů společenskou hodnotu téměř 1,1 miliónu korun.

Ve větrolamu je nejčastějším stromem lípa srdčitá, jilm habrolistý a habr obecný a nejčastějším keřem zimolez tatarský a čimišník obecný. Větrolam byl údajně také prohlášen za významný krajinný prvek registrovaný pod č. 2157.

„Podle našich zjištění nechal majitel větrolamu vykácet keře a dále asi 20 lip, 20 jilmů a 30 habrů. Navíc bylo zřejmě ze vzteku úmyslně naříznuto dalších 12 stromů, neboť kácení zastavil až zásah České inspekce životního prostředí z Prahy. Doufáme, že situací se bude zabývat i starosta Makotřas a Magistrát města Kladna, neboť by se mohla třeba prosadit velkorysá náhradní výsadba nejméně pětinásobného počtu stromů,“ doplňuje dále Patrik.

Majitel plochy s větrolamem dokonce již dne 25. 2. 2020 zveřejnil inzerát, že území nabízí k pronájmu za 60 tisíc korun měsíčně pro parkoviště či pro odstavnou plochu, nicméně inzerát je nyní již zrušený.

Podle Územního plánu Makotřas je plocha s větrolamem (5.767 m2) označená jako smíšené nezastavěné území v ochranném pásmu dálnice D7. Z katastru nemovitostí je pak její využití označeno jako manipulační plocha.


* * * * * * * * *


Inzerát o pronájmu dotčené plochy (nyní již zrušený)


Kladenský majitel pozemku parc. č. 342/3 v k. ú. Makotřasy (i s větrolamem) nechal dne 25. 2. 2020 zveřejnit inzerát s názvem „Pronájem: Pozemek (Komerční účely) Makotřasy“ a s touto nabídkou:

Cena: 60.000 Kč/měsíc, měsíční nájemné činí 60.000 Kč., bez provize RK
ID nemovitosti: 724448
Datum vložení: 25. února 2020
Adresa: Makotřasy
Vlastnictví: Soukromé vlastnictví
Poloha v obci:Na okraji obce
Stav nemovitosti: Nutnost menších oprav
Celková plocha: 6.237 m2

Popis: Pronájem komerčního pozemku, umístěného přímo u dálnice D7, exit 7 u obce Makotřasy. Dle katastru nemovitostí je pozemek vedený jako manipulační plocha – vhodné jako parkoviště, odstavná plocha nebo pro účely umístění reklamy. Nachází se u bývalého sjezdu z dálnice. Letiště Praha-Ruzyně 9 km.


Územní plán Makotřas


Podle ÚP Makotřas se plocha s větrolamem nachází na ploše NS, tzn. na ploše smíšeného nezastavěného území v ochranném pásmu dálnice (D7), jak mj. dokládá níže i výřez z ÚP Makotřas.

Mapa v pdf je zde:
https://www.makotrasy.cz/e_download.php?file=data/editor/154cs_5.pdf&original=MA_UP_A2.pdf

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Umístění větrolamu v Makotřasích

Katastr nemovitostí s větrolamem na parc. č. 342/3 v k. ú. Makotřasy

Bývalý inzerát (z 25.02.2020) kladenského majitele větrolamu s nabídkou pronájmu i s celým pozemkem
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-