-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země vyhrály soudní spor o drůbežárnu ve Velkém Malahově

5. února 2020
[Plzeňský kraj,Česká republika]

Česká drůbež musí do roka snížit počet slepic v klecích ze 420 na 210 tisíc

Krajský soud v Plzni na základě druhého úspěšného dovolání Dětí Země u Nejvyššího soudu vydal rozsudek ve sporu o klecový chov drůbeže ve Velkém Malahově na Domažlicku.

Do roka musí firma Česká drůbež snížit kapacitu farmy ze současných 420 tisíc na 210 tisíc nosnic. To je limit, který si firma a Děti Země závazně dohodly ve smlouvě z roku 2003. Soudy tak po téměř pěti letech sporu uznaly, že Česká drůbež porušila smlouvu s Dětmi Země.

„Díky rozsudku bude ukončen otřesný způsob chovu více než dvou set tisíc slepic v klecích. Zmenšení velkochovu na původní poloviční velikost povede také ke snížení zátěže na životní prostředí. Navíc se nám podařilo ubránit obecný princip, že smlouvy se musejí dodržovat,“ komentuje výsledek soudního sporu Martin Hyťha z Dětí Země.

Přitom Krajský soud v Plzni ve dvou zamítavých rozsudcích považoval žalobu Dětí Země za „šikanózní“ a tvrdil, že zájmem organizace není chránit zvířata ani životní prostředí, ale jen poškodit firmu Česká drůbež.

Toto ovšem Nejvyšší soud ve dvou svých rozsudcích odmítl, když mj. uvedl.: „Pro právní vztahy vyplývající z uzavřené smlouvy je rozhodující obsah smlouvy (...), tedy co si strany samy závazně dohodly (...). Odepřel-li odvolací soud právní ochranu výkonu práva žalobce spojeného s požadavkem na splnění smluvní povinnosti žalovanou, neučinil tak v souladu s rozhodovací praxí dovolacího soudu.“

Krajský soud vázaný právním názorem nadřízeného soudu nyní rozhodl pro návrh Dětí Země, v rozsudku ale opět Českou drůbež a porušení smlouvy z její strany hájí.

„Z rozsudku je vidět, že krajský soud má silné názory na způsob chovu slepic, ochranu životního prostředí nebo třeba zaměstnanost v obci Velký Malahov. Smyslem existence soudu ovšem není vydávat názorová stanoviska, ale posuzovat věci podle práva – a mimo jiné i dbát na to, aby sliby zavazovaly a smlouvy byly plněny,“ dodává Hyťha.

Děti Země současně připomínají, že v posledních letech jsou klecové velkochovy slepic stále méně akceptovány jak veřejností, tak prodejci. Řada supermarketových řetězců se dobrovolně zavázala, že během pěti let skončí s prodejem vajec z klecových chovů.

Navíc Evropská komise nyní projednává návrh 1,6 milionu občanů Evropské unie zakázat klecový chov hospodářských zvířat, který byl předložen v rámci kampaně Konec doby klecové.

Česká drůbež může ještě proti rozsudku podat dovolání Nejvyššímu soudu, to však nemá odkladný účinek. Povinnost snížit do roka kapacitu farmy na polovinu je tedy již nyní závazná.

Kontakt: Martin Hyťha, Děti Země – Plzeň: 606 104 784, martin@hytha.eu

* Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 12. 2019, č. j. 64 Co 521/2015 – 236
* Rozsudek Okresního soudu v Domažlicích ze dne 2. 9. 2015, č. j. 5 C 26/2015-50Stručný přehled vývoje kauzy:

16. 1. 2003: Děti Země, Česká drůbež, místní sdružení a dotčené obce končí mnohaletý spor o výstavbu velkodrůbežáren na Domažlicku podpisem kompromisních smluv. V nich se Česká drůbež zavazuje, že kapacita velkochovu nosnic ve Velkém Malahově nepřekročí 210.000 nosnic.

6. 5. 2010: Česká drůbež přichází se záměrem výstavby haly č. 2. Děti Země po jednáních o podobě záměru vydávají prohlášení a tiskovou zprávu, že nesouhlasí s rozšířením velkochovu a trvají tak na plnění smlouvy.

6. 2. 2013: Městský úřad v Horšovském Týně vydává povolení o zahájení zkušebního provozu pro halu č. 2, čímž je kapacita počtu nosnic sjednaná ve smlouvě překročena.

4. 3. 2015: Děti Země podávají proti firmě Česká drůbež žalobu, jíž se domáhají plnění smlouvy.

2. 9. 2015: Okresní soud v Domažlicích vydává rozsudek, kterým nařizuje, aby Česká drůbež ve lhůtě jednoho roku snížila kapacitu ve Velkém Malahově na 210.000 nosnic; Česká drůbež následně podává odvolání.

22. 1. 2016: Krajský soud v Plzni vydává první rozsudek, kterým žalobu zamítá; Děti Země podávají první dovolání.

25. 9. 2017: Nejvyšší soud poprvé ruší rozsudek Krajského soudu v Plzni a vrací mu věc k novému projednání.

12. 1. 2018: Krajský soud v Plzni vydává druhý rozsudek, kterým žalobu zamítá; Děti Země podávají druhé dovolání.

27. 8. 2019: Nejvyšší soud podruhé ruší rozsudek Krajského soudu v Plzni a vrací mu věc k novému projednání.

17. 12. 2019: Krajský soud v Plzni vydává třetí rozsudek, v němž potvrzuje rozsudek Okresního soudu v Domažlicích, podle kterého musí Česká drůbež do jednoho roku snížit kapacitu ve Velkém Malahově na původní počet 210.000 nosnic.

Vydala pobočka: 

Děti Země - Plzeň
Thámova 21
Plzeň (adresa pro doručování pošty); 301 00


Související kampaň: 


Velkochovy hospodářských zvířat

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-