-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Řízení o výjimce pro modernizaci stupně Srnojedy skončilo

13. ledna 2020
[Pardubický kraj,Ústecký kraj]

S jezem u Děčína a s kanálem u Přelouče jde o další doklad zbytečnosti ŘVC ČR

Krajský úřad Pardubického kraje na základě žádosti Ředitelství vodních cest ČR ze dne 17. prosince 2019 zastavilo dne 3. ledna 2020 po téměř roce řízení o povolení škodlivého zásahu modernizace plavebního stupně Srnojedy u Pardubic do biotopů devíti zvláště chráněných druhů živočichů. ŘVC ČR o výjimku ze zákona žádá již od dubna 2016 a podruhé svou žádost stáhlo.

Podle Dětí Země jde o jasný doklad amatérismu ŘVC ČR, pokud na Labi za přípravu stupně Srnojedy, jezu u Děčína a plavebního kanálu u Přelouče bylo bez užitku utraceno více než 930 mil. Kč. Podle nich by mělo být ŘVC ČR zrušeno.

„Pokud Andrej Babiš tvrdí, že jeho hnutí ANO se při vedení státu opírá o principy jako je otevřenost, odbornost a finanční efektivita, tak je jistě bizarní, pokud se mu jeho podřízení bojí sdělit, že ŘVC ČR během asi dvaceti pěti let za přípravu tří velkých staveb na Labi utratilo téměř miliardu korun, aniž z toho kromě najatých firem mají občané nějaký užitek. Navíc se také zbytečně zatěžují úřady, soudy a veřejnost, pokud musejí stále upozorňovat na nízkou kvalitu předkládaných materiálů,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle rozhodnutí MŽP ze září 2019 mělo ŘVC ČR pro stupeň Srnojedy jasně doložit, v čem spočívá veřejný zájem a jeho převaha pro jeho modernizaci za asi 418 miliónů korun, pokud na Labi chybí jez u Děčína a plavebního kanál u Přelouče. Navíc nesystematickou přípravu staveb na Labi stále kritizují i zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, naposledy č. 18/16 z června 2019.

Za přípravu stavby se přitom utratilo asi 3,5 miliónů Kč.

„V řízení jsme především upozorňovali, že stavba nemá žádný významný dopravní, ekonomický a ani sociální význam, a že bez existence přístavu Pardubice, plavebního kanálu u Přelouče a hlavně jezu u Děčína chybí jakákoliv naléhavá potřeba tuto stavbu za téměř půl miliardy modernizovat,“ připomíná dále Patrik.

V případě jezu u Děčína za 5,2 mld. Kč MŽP svým sdělením ze dne 18. prosince 2019 po čtrnácti letech zastavilo proces EIA, neboť ŘVC ČR během tří let do 14. září 2019 nedoplnilo dokumentaci o požadované údaje. Dokumentace byla v letech 2011, 2012 a 2016 dokonce třikrát vrácena jako odborně vadná.

Ze stanoviska Správy Národního parku České Švýcarsko ze dne 13. listopadu 2018 přitom jednoznačně vyplývá, že výstavbou jezu dojde k likvidaci cenných území NATURA 2000, za které nelze v ČR vytvořit žádná reálná kompenzační opatření.

Podle zjištění NKÚ z června 2019 se za proces EIA pro tento jez utratilo téměř 626 miliónů korun.

Plavební kanálu u Přelouče délky 3,2 km za 3,1 mld. Kč připravuje ŘVC ČR již od roku 1994 a od podzimu 2015 pracuje na novém procesu EIA.

Tehdy totiž dva rozsudky NSS upozornily, že proces EIA proběhl v roce 2000 nezákonně, neboť se tehdy neposoudily i varianty kanálu mimo biotopy vzácných modrásků očkovaných a bahenních na Slavíkových ostrovech, kde se dále nachází více než sedmdesát zvláště chráněných druhů organismů.

Podle údajů NKÚ z června 2019 se za přípravu této stavby utratilo kolem 301 miliónů korun.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o výjimce podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů stavbou „Modernizace plavebního stupně Srnojedy“ na Labi


01) 28.04.2016 = Ředitelství vodních cest ČR podává žádost o výjimku pro 10 druhů živočichů
02) 19.08.2016 = KÚ Pardubického kraje povoluje výjimku s 18 podmínkami
03) 06.09.2016 = Ředitelství vodních cest ČR podává odvolání
04) 08.09.2016 = Děti Země posílají odvolání
05) 06.02.2017 = Ministerstvo životního prostředí v Hradci Králové rozhodnutí o výjimce ruší
06) 05.02.2018 = KÚ Pardubického kraje řízení o výjimce (10 druhů živočichů) zastavuje

07) 18.02.2019 = Ředitelství vodních cest ČR podává žádost o výjimku pro 9 druhů živočichů
08) 12.04.2019 = Děti Země posílají vyjádření č. 1
09) 16.05.2019 = Děti Země posílají vyjádření č. 2
10) 27.05.2019 = Děti Země posílají vyjádření č. 3
11) 14.06.2019 = KÚ Pardubického kraje povoluje výjimku s 15 podmínkami
12) 10.07.2019 = Děti Země posílají odvolání
13) 02.08.2019 = Děti Země posílají doplnění č. 1 ke svému odvolání
14) 09.09.2019 = Děti Země posílají doplnění č. 2 o stanovisko k vyjádření ŘVC ČR k jejich odvolání
15) 11.09.2019 = Ministerstvo životního prostředí v Hradci Králové rozhodnutí o výjimce ruší
16) 11.11.2019 = Děti Země posílají vyjádření č. 4
17) 11.11.2019 = KÚ Pardubického kraje řízení do 31.12.2019 přerušuje
18) 03.01.2020 = KÚ Pardubického kraje řízení o výjimce (9 druhů živočichů) zastavuje


II. Plánované dopravní vodní stavby na Labi podle Koncepce vodní dopravy (srpen 2016)


Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n. L. – státní hranice plavební stupeň Děčín = 5.150 mil. Kč
Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice = 88 mil. Kč
Stupeň Přelouč II = 3.063 mil. Kč
Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi (od 8/2019 do 6/2020 za 258 mil. Kč ve výstavbě) = 223 mil. Kč
Modernizace plavebního stupně Srnojedy = 418 mil. Kč
Veřejný přístav Pardubice = 224 mil. Kč
Úprava plavebního značení elektrického vedení na Labi = 1 mil. Kč
Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku = 24 mil. Kč
Ochranné stání Žernosecké jezero = 18 mil. Kč
Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice = 112 mil. Kč
Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží = 19 mil. Kč
Přístaviště Malé Žernoseky = 51 mil. Kč
Přístaviště Roudnice nad Labem = 19 mil. Kč
Přístaviště Štětí = 16 mil. Kč
Přístaviště Mělník = 38 mil. Kč
Přístaviště Neratovice – Lobkovice = 20 mil. Kč
Přístaviště Brandýs nad Labem = cca 20 mil. Kč
Přístaviště Čelákovice = 20 mil. Kč
Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD = 17 mil. Kč
Přístaviště Poděbrady = 20 mil. Kč
Přístaviště Oseček = 18 mil. Kč
Rekreační přístav Kolín = 44 mil. Kč
Přístaviště Brná = cca 20 mil. Kč
Modernizace plavebního značení na plavebních komorách dolního Labe = cca 10 mil. Kč
Čekací stání pro malá plavidla na Labi = cca 164 mil. Kč
Veřejný přístav Lázně Toušeň = cca 300 mil. Kč
Veřejný přístav Nymburk = cca 250 mil. Kč
Rekreační přístav Pardubice = cca 150 mil. Kč
Sjezdy do vody na Labi = 20 mil. Kč
Další síť přístavišť a servisních center na Labi = cca 150 mil. Kč
Ochranná stání na Labské vodní cestě = cca 300 mil. Kč

CELKEM = cca 10.987 mil. Kč


Dokončené stavby na Labi

modernizace komory Brandýs nad Labem = cca 110 mil. Kč
modernizace komory Velký Osek = cca 104 mil. Kč


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

MŽP zrušilo výjimku pro modernizaci stupně Srnojedy (TZ, 23.09.2019)

Hodnocení vlivů jezu u Děčína bylo po čtrnácti letech ukončeno (TZ, 30.12.2019)

Plavební kanál u Přelouče stále doprovázejí velké komplikace (TZ, 23.05.2019)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-