-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Spor o Hornbach v Plzni: místo jízdních pruhů pro MHD mají vzniknout zelené střechy a solární panely

7. listopadu 2019
[Plzeňský kraj]

Soud schválil smír mezi Dětmi Země a firmou InterCora

Okresní soud Plzeň-město usnesením ze dne 8. října 2019 schválil smír mezi Dětmi Země a firmou InterCora ve sporu o nesplněné závazky ze smlouvy ze srpna 2008 o výstavbě plzeňského Hornbachu.

Místo jízdních pruhů pro MHD má InterCora vybudovat tzv. zelené střechy, střešní fotovoltaickou elektrárnu, čtyři nabíjecí stanice pro elektromobily a koupit dvacet kol pro plzeňský bikesharing. Podle Dětí Země je kauza ukázkou neseriózního jednání developerů a nízké úrovně vymahatelnosti práva.

„Po sedmi a půl letech soudního sporu, z něhož většinu času soudy odmítaly žalobu projednat, jsme došli k závěru, že vymahatelnost práva bude záviset hlavně na tom, kdo se dožije konečného rozsudku. Nakonec jsme pragmaticky usoudili, že bude lepší vyjednat náhradní opatření, která mohou alespoň částečně zlepšit životní prostředí, než trvat na dodržení smlouvy, jejíhož plnění ze strany InterCory není možné se domoci,“ říká Martin Hyťha z Dětí Země a dodává: „Výhodou nové dohody je schválení smíru soudem, takže pokud ji firma opět nebude plnit, můžeme využít exekučního řízení.“

Celkem čtyři tisíce m2 tzv. zelených střech, fotovoltaické panely o výkonu 96 kW, dvacet nových jízdních kol pro plzeňský bikesharing a čtyři nabíjecí stanice pro elektromobily, to je výsledek soudem nařízeného mediačního jednání mezi Dětmi Země a firmou InterCora.

Tato opatření nahrazují původní závazky firmy ze smlouvy, jejímž hlavním bodem byl slib, že buď zajistí výstavbu jízdních pruhů pro MHD v ulici U Prazdroje, nebo nebude stavět ani provozovat Hornbach.

Dojednaná opatření směřují k podpoře udržitelnějších druhů dopravy a ke snižování energetické náročnosti, což má také vliv na snižování emisí. Zároveň jsou dohodnutá opatření definovaná tak, aby jejich uskutečnění nemohly komplikovat další subjekty, zejména město Plzeň.

„Ekologické spolky bývají při diskuzi o podobných záměrech mnohdy kritizovány za malou ochotu hledat kompromisy s developery. Po této zkušenosti ovšem jen stěží můžeme takový postup doporučovat, neboť hrozí, že firmy své závazky nesplní, přičemž vymahatelnost smluv je pak vzhledem k fungování soudů žalostná. Záměry škodlivé pro životní prostředí, jako byl tento obří hobbymarket v centru Plzně, je prostě potřeba kategoricky odmítnout,“ shrnuje své zkušenosti Martin Hyťha.

Děti Země výstavbu obchodního centra U Prazdroje kritizovaly od listopadu 2006 zejména kvůli zvýšení intenzity hluku, znečištění ovzduší a zhoršení dopravní situace. Nakonec dne 6. října 2008 přistoupily na smluvní kompromis a stáhly své odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí.

InterCora se ve smlouvě zavázala splnit několik ekologických opatření, včetně vyhrazených pruhů pro MHD, s tím, že pokud se mu to nepodaří, nepostaví ani Hornbach. Tento svůj závazek nikdy nesplnila.


Kontakt: Martin Hyťha, Děti Země = +420 606 104 784


* * * * * * * * * * *


Stručný přehled vývoje kauzy o Obchodní centrum U Prazdroje v Plzni

08.11.2006 = Děti Země – Plzeň podávají první vyjádření k posuzování vlivů záměru „Obchodní centrum U Prazdroje“ na životní prostředí, čímž zahajují kampaň proti jeho výstavbě

01.07.2008 = Děti Země – Plzeň podávají odvolání proti vydání územního rozhodnutí dne 2. 6. 2008 o umístění Obchodního centra U Prazdroje

06.10.2008 = Děti Země – Plzeň a InterCora, spol. s r. o., uzavírají smlouvu o minimalizaci a kompenzacích negativních vlivů obchodního centra U Prazdroje v Plzni na životní prostředí

06.10.2008 = Děti Země – Plzeň stahují své odvolání ze dne 1. 7. 2008 proti vydání územního rozhodnutí o umístění Obchodního centra U Prazdroje

25.05.2011 = Hornbach zahajuje prodej, aniž by byla splněna podmínka smlouvy – vybudovat a zprovoznit vyhrazené jízdní pruhy pro MHD v ulici U Prazdroje

30.03.2012 = Děti Země – Plzeň podávají žalobu proti neplnění smlouvy s požadavkem neprovozování obchodního centra, dokud nebudou uvedeny do provozu vyhrazené jízdní pruhy pro MHD

23.09.2013 = Okresní soud Plzeň-město odmítá žalobu proti neplnění smlouvy, neboť návrh rozsudku je údajně nesrozumitelný a neurčitý, pokud žádá do zprovoznění vyhrazených jízdních pruhů pro MHD „neprovozovat obchodní centrum“

08.11.2013 = Krajský soud v Plzni potvrzuje odmítnutí žaloby proti neplnění smlouvy

17.09.2015 = Nejvyšší soud potvrzuje odmítnutí žaloby proti neplnění smlouvy

15.06.2016 = Ústavní soud vydává nález, podle kterého bylo porušeno právo Dětí Země – Plzeň na přístup k soudu zaručené Listinou základních práv a svobod; všechna předchozí rozhodnutí soudů ve věci žaloby proti neplnění smlouvy se ruší a věc je vrácena Okresnímu soudu Plzeň-město

29.11.2016 až 08.01.2019 = Okresní soud Plzeň-město postupně svolává osm jednání, z nichž šest bylo nakonec zrušeno, a dvakrát rozhoduje o přerušení řízení, přičemž obě rozhodnutí o přerušení byla zrušena

08.10.2019 = Okresní soud Plzeň-město vydává usnesení o schválení smíru mezi Dětmi Země – Plzeň a firmou InterCora, spol. s r. o., s novými závazky pro firmu
Vydala pobočka: 

Děti Země - Plzeň
Thámova 21
Plzeň (adresa pro doručování pošty); 301 00

Související odkazy: 

Bude Okresní soud Plzeň-město nadále blokovat spor o Hornbach? (TZ, 07.01.2019)

Děti Země žalují InterCoru za porušení smlouvy (TZ, 30.03.2012)

Smlouva o minimalizaci a kompenzacích negativních vlivů obchodního centra U Prazdroje v Plzni na životní prostředí ze dne 6. 10. 2008
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-