-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
MŽP zrušilo výjimku pro modernizaci stupně Srnojedy

23. září 2019
[Pardubický kraj]

Odvolání Dětí Země z července 2019 bylo oprávněné

Ministerstvo životného prostředí v Hradci Králové svým rozhodnutím ze dne 11. září 2019 uznalo odvolání Dětí Země ze dne 10. července 2019 proti povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny ke škodlivému zásahu do biotopů devíti cenných druhů živočichů při modernizaci plavebního stupně Srnojedy u Pardubic.

Podle MŽP nebylo především zohledněno, že stavba je součástí plánu na zvýšení plavebních podmínek na Labi do Pardubic pro nákladní vodní dopravu, což podmiňuje výstavbu dalších staveb.

„Ministerstvo uznalo, že se krajský úřad v Pardubicích v rozporu se zákonem odmítl zabývat našimi argumenty, které mj. upozorňovaly, že stavba je součástí zlepšení plavebních podmínek na Labi za téměř jedenáct miliard korun, takže bez jezu u Děčína a plavebního kanálu u Přelouče nelze tvrdit, že jde o pouhou a smysluplnou rekonstrukci stávajícího plavebního stupně u Srnojed,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který se kritikou vodních staveb na Labi zabývá více než patnáct let.

MŽP ve svém zrušujícím rozhodnutí také upozorňuje na další vážnou chybu krajského úřadu v Pardubicích:

„Rovněž je nutno se vypořádat i s dalším důležitým podkladem, kterým je závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (18/16) z června letošního roku a který se týká rozvoje vodních cest. O tom, že závěry Nejvyššího kontrolního úřadu lze řadit mezi důležité podklady v rámci obdobných správních řízení vypovídá např. rozsudek Nejvyššího správního soudu 6 As 73/2015.“

Podle názoru Dětí Země byla výjimka ke škodlivému zásahu s patnácti podmínkami povolena také bez doložení naléhavého veřejného zájmu, který by převážil nad zájmem ochrany zjištěných devíti vzácných druhů živočichů, neboť krajský úřad jen opsal řadu spekulací a různých floskulí Ředitelství vodních cest ČR o nutnosti modernizovat stupeň Srnojedy za 418 miliónů korun. Vláda přitom s těmito investicemi do roku 2022 nepočítá.

„V námitkách jsme také upozornili, že stavba nemá žádný významný dopravní, ekonomický a ani sociální užitek, a že bez existence přístavu Pardubice, plavebního kanálu u Přelouče a hlavně jezu u Děčína chybí jakákoliv naléhavá potřeba tuto stavbu modernizovat,“ připomíná dále Patrik.

Nejvyšší kontrolní úřad ve své aktuální kontrolní zprávě č. 18/16, zveřejněné dne 22. července 2019, mj. uvádí následující:

„NKÚ proto nepovažuje za objektivně a jednoznačně prokázané důvody převažujícího veřejného zájmu na rozvoji vodní dopravy, které se opírají o výsledky vyhodnocení ekonomické efektivnosti veřejných investic do rozvoje infrastruktury vodních cest a které MD zahrnulo do koncepce vodní dopravy.“


* * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o výjimce podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů stavbou „Modernizace plavebního stupně Srnojedy“ na Labi


01) 28.04.2016 = Ředitelství vodních cest ČR podává žádost o výjimku pro 10 druhů živočichů
02) 19.08.2016 = KÚ Pardubického kraje povoluje výjimku s 18 podmínkami
03) 06.09.2016 = Ředitelství vodních cest ČR podává odvolání
04) 08.09.2016 = Děti Země posílají odvolání
05) 06.02.2017 = Ministerstvo životního prostředí v Hradci Králové rozhodnutí o výjimce ruší
06) 05.02.2018 = KÚ Pardubického kraje řízení o výjimce zastavuje
07) 18.02.2019 = Ředitelství vodních cest ČR podává žádost o výjimku pro 9 druhů živočichů
08) 12.04.2019 = Děti Země posílají vyjádření č. 1
09) 16.05.2019 = Děti Země posílají vyjádření č. 2
10) 27.05.2019 = Děti Země posílají vyjádření č. 3
11) 14.06.2019 = KÚ Pardubického kraje povoluje výjimku s 15 podmínkami
12) 10.07.2019 = Děti Země posílají odvolání
13) 02.08.2019 = Děti Země posílají doplnění č. 1 ke svému odvolání
14) 09.09.2019 = Děti Země posílají doplnění č. 2 o stanovisko k vyjádření ŘVC ČR k jejich odvolání
15) 11.09.2019 = Ministerstvo životního prostředí v Hradci Králové rozhodnutí o výjimce ruší


II. Plánované dopravní vodní stavby na Labi podle Koncepce vodní dopravy (srpen 2016)


Stavba Investiční náklady (mil. Kč)

Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n. L. – státní hranice plavební stupeň Děčín 5 150
Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice 88
Stupeň Přelouč II 3 063
Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi (od 8/2019 do 6/2020 za 258 mil. Kč ve výstavbě) 223
Modernizace plavebního stupně Srnojedy 418
Veřejný přístav Pardubice 224
Úprava plavebního značení elektrického vedení na Labi 1
Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku 24
Ochranné stání Žernosecké jezero 18
Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice 112
Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží 19
Přístaviště Malé Žernoseky 51
Přístaviště Roudnice nad Labem 19
Přístaviště Štětí 16
Přístaviště Mělník 38
Přístaviště Neratovice – Lobkovice 20
Přístaviště Brandýs nad Labem cca 20
Přístaviště Čelákovice 20
Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD 17
Přístaviště Poděbrady 20
Přístaviště Oseček 18
Rekreační přístav Kolín 44
Přístaviště Brná cca 20
Modernizace plavebního značení na plavebních komorách dolního Labe cca 10
Čekací stání pro malá plavidla na Labi cca 164
Veřejný přístav Lázně Toušeň cca 300
Veřejný přístav Nymburk cca 250
Rekreační přístav Pardubice cca 150
Sjezdy do vody na Labi cca 20
Další síť přístavišť a servisních center na Labi cca 150
Ochranná stání na Labské vodní cestě cca 300

CELKEM cca 10 987


Dokončené stavby na Labi

modernizace komory Brandýs nad Labem cca 110
modernizace komory Velký Osek cca 104
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Plavební stupeň Srnojedy má od krajského úřadu výjimku (TZ, 11.07.2019)

Modernizace plavebního stupně Srnojedy, změna záměru (zjišťovací řízení v letech 2014-5)

Modernizace plavebního stupně Srnojedy (proces EIA v letech 2006-7)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-