-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výstavba vysokého mostu mezi Valy a Mělicemi je absurdní

30. srpna 2019
[Pardubický kraj]

Podjezdná výška sedm metrů je příklad arogance statní moci, tvrdí Dětí Země

Děti Země považují včerejší oficiální zahájení výstavby nového silničního mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi u Přelouče s podjezdnou výškou sedm metrů za 258 miliónů korun za výsměch občanům a za aroganci státní moci.

Jde o zbytečně monstrózní a drahou stavbu, neboť si jen stěží lze představit, že by pod ním někdy proplula obrovská nákladní loď se třemi kontejnery nad sebou. Na nekoncepční utrácení veřejných prostředků na Labi také dlouhodobě upozorňují i kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu.

„Je to další příklad, jak český stát umí peníze svých občanů marnotratně rozhazovat za velkolepé stavby na Labi. Most se přitom mohl postavit s podjezdnou výškou jen pět a čtvrt metru a tedy daleko levněji. Žádná nákladní velko-loď totiž pod ním nikdy nepopluje. Navíc jeho výstavbu měl zaplatit Pardubický kraj jako jeho vlastník,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který se kritikou vodních staveb na Labi zabývá více než patnáct let.

Investování do staveb na Labi s cílem zvýšit plavební podmínky, ačkoliv chybí přesvědčivé doklady o jejich reálné ekonomické efektivitě a jsou vyřešeny hlavní sporná místa, považuje za nesprávné i Nejvyšší kontrolní úřad.

Ten například ve své kontrolní zprávě č. 18/16 z července 2019 mj. uvádí následující: „Rozhodnutí MD o zahájení rekonstrukce mostu je do doby dokončení projektů Plavební stupeň Děčín a Plavební stupeň Přelouč II z pohledu vodní dopravy spojeno s rizikem neúčelného a nehospodárného vynakládání peněžních prostředků...“

Děti Země považují za ekologicky škodlivé, dopravně zbytečné a ekonomicky neefektivní hlavně tyto plánované stavby na Labi: jez u Děčína za 5,1 miliard korun, plavební kanál u Přelouče za 3,1 miliardy korun, modernizace plavebního stupně Srnojedy za 418 milionů korun a veřejný přístav Pardubice za 224 miliónů korun.

Povolování mostu trvalo devět let, neboť ŘVC ČR na základě své žádosti z prosince 2006 získalo územní rozhodnutí v březnu 2009, avšak jeho platnost se dvakrát prodlužovala. Stavební povolení bylo vydáno v březnu 2015 a jednou bylo o dva roky prodlouženo. Výstavba má probíhat od srpna 2019 do června 2020.

V letech 2007-8 došlo ke zvýšení podjezdné výšky na 7 metrů pod silničním mostem přes Labe v Poděbradech za 138 mil. Kč a v letech 2009-10 se podjezdná výška na 5,25 metrů zvyšovala při rekonstrukci železničního mostu v Nymburku za 91 mil. Kč a železničního mostu v Kolíně za 1,23 mld. Kč, který lze zvýšit i na 7 metrů.


* * * * * * * * * *


I. Průběh povolování výstavby silničního mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi (východně od Přelouče)


18.12.2006 = Ředitelství vodních cest ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
27.03.2009 = MěÚ Přelouč vydává územní rozhodnutí, platné 2 roky
31.03.2011 = MěÚ Přelouč prodlužuje platnost územního rozhodnutí o 2 roky
10.04.2013 = MěÚ Přelouč prodlužuje platnost územního rozhodnutí o 5 let
22.12.2014 = Ředitelství vodních cest ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
12.03.2015 = MěÚ Přelouč vydává stavební povolení, platné 2 roky
15.09.2017 = MěÚ Přelouč prodlužuje platnost stavební povolení o 2 roky
11.12.2017 = Krajský úřad Pardubického kraje potvrzuje rozhodnutí MěÚ o prodloužení stavebního povolení
29.08.2019 = výstavba mostu byla zahájena (258 miliónů korun)
??.04.2020 = výstavba mostu má být dokončena


II. Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 18/16: Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravy (výtah)
https://nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/nakladni-vodni-doprava-v-cr:-za-dosud-nepostavene-plavebni-stupne-na-labi-stat-zaplatil-uz-927-milionu-korun--mnozstvi-zbozi-prepraveneho-po-vode-zust-id10633/


„V České republice bylo v roce 2017 přepraveno 459,4 mil. tun zboží po silnici, 96,5 mil. tun zboží po železnici a 1,6 mil. tun zboží po vodních cestách. Podíl nákladní říční dopravy na těchto přepravách zůstává velmi nízký... K převodu části přeprav ze silnice na vodní cesty nedochází.

Peněžní prostředky poskytované na rozvoj vodních cest a podporu nákladní vodní dopravy proto NKÚ nepovažuje ve vztahu ke stanoveným cílům za účelně a efektivně vynaložené...

Projekt Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi (dále jen „projekt Valy – Mělice“) byl původně součástí souboru opatření, který měl zajistit splavnění Labe pro nákladní vodní dopravu v úseku mezi Chvaleticemi a budoucím přístavem v Pardubicích v rámci souborného projektu Prodloužení splavnosti Labe do Pardubic. Tento souborný projekt měl prodloužit splavnost labsko-vltavské vodní cesty o 24 km do Kunětic. Jeho klíčovou součástí bylo vybudování PSP a přístavu v Pardubicích...

V záměru projektu Valy – Mělice s předpokládanými celkovými investičními náklady 178,7 mil. Kč je uveden odkaz na ekonomické hodnocení výše uvedeného souborného projektu s tím, že pro dosažení ekonomických efektů prodloužení vodní cesty je nezbytné realizovat všechny vzájemně související investiční akce, a dále je zmíněna i vazba na PSD...

MD v lednu 2016 záměr projektu Valy – Mělice schválilo s podmínkou, že k jeho realizaci dojde až po získání pravomocného stavebního povolení pro PSP. V říjnu 2016 ale tuto podmínku zrušilo a uložilo ŘVC, aby zahájilo kroky vedoucí k uzavření smlouvy o spolupráci na projektu s Pardubickým krajem a aby při financování jeho přípravy a realizace postupovalo podle schválených rozpočtů SFDI. Důvodem byl dopis hejtmana Pardubického kraje, jímž potvrdil spoluúčast kraje na financování projektu ve výši 47 mil. Kč, tzn. z cca jedné čtvrtiny.

Realizace projektu Valy – Mělice je z pohledu vodní dopravy do doby dokončení PSD a PSP spojena s rizikem neúčelného a nehospodárného vynakládání peněžních prostředků... Financování projektu měl v tomto případě zajistit Pardubický kraj.“


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Poklep na základní kámen odstartoval stavbu nového mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi u Přelouče (TZ, 29.08.2019)

Kontrolní závěr NKÚ č. 18/16: Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravy (včetně TZ, 22.07.2019)

Plavební stupeň Srnojedy má od krajského úřadu výjimku (TZ, 11.07.2019)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-